Атестація медичних сестер — 2023: актуальні зміни під час воєнного стану

Автор

Лукащук Лариса

завідувач відділення екстреної медичної допомоги КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», лікар вищої категорії виїзної бригади відділення швидкої медичної допомоги, експерт з питань охорони здоров’я
Що треба знати про атестацію медсестер, враховуючи воєнний стан в Україні? Як проводитимуть атестацію медичних сестер після припинення дії воєнного стану? Які документи необхідно подати для атестації середніх медичних працівників? Читайте у статті

04.08.2022 року за № 1415 МОЗ України затвердило наказ «Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану». Відповідно до цього документа на період дії воєнного стану призупинено проведення:

 • атестації на підтвердження звання лікаря (провізора) – спеціаліста, атестації на підтвердження звання спеціаліста професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють в сфері охорони здоров’я;
 • атестації на підтвердження (присвоєння) кваліфікаційної категорії лікарям (провізорам), професіоналам з вищою немедичною освітою, котрі працюють в сфері охорони здоров’я, молодшим спеціалістам з медичною освітою та фармацевтам.

Відповідна атестація буде поновлена через 60 днів після припинення чи скасування воєнного стану. А строк дії сертифікатів лікаря (провізора) – спеціаліста та посвідчень про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, який спливає під час дії воєнного стану, продовжується на 1 рік. Щоправда, для цього керівник закладу охорони здоров’я, в якому працює медичний працівник, повинен підписати відповідний наказ. 

Успішний управлінець закладу охорони здоров'я — 2023

Як проводитимуть атестацію після припинення дії воєнного стану?

Все ж залишається чинним наказ МОЗ України № 742 від 23.11.2007р. «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою». По завершенню періоду дії воєнного стану в Україні медичні працівники продовжать керуватись положеннями цього наказу при проходженні атестації. Нагадаємо ключові засади проведення атестації, вимоги до претендента на отримання певної кваліфікаційної категорії та перелік необхідних для атестації документів.

✅✅✅Атестація лікарів: види, порядок, актуальні зміни
 

Атестацію проводять, щоби визначити конкретний рівень знань та володіння практичними навичками, підвищити професійний рівень молодших спеціалістів з медичною освітою, що, як результат, допоможе підвищити якість медичного обслуговування населення.

Які види атестації медсестер існують

Нормативними документами визначено два види атестації медичних сестер:

 • атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;
 • атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.

І один, й інший вид атестації медична сестра може пройти один раз на п’ять років. Хоча у випадку, якщо вона має необхідний стаж роботи та бажання атестуватись, може це зробити і раніше зазначеного терміну, щоправда, тільки тоді, коли від попередньої атестації пройшов хоча б рік.

Атестуватись на присвоєння кваліфікаційної категорії можуть наступні медичні працівники:

 • молодші фахівці з медичною освітою після проходження курсів підвищення кваліфікації впродовж останніх 5 років;
 • молодші фахівці з медичною освітою усіх спеціальностей, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» чи «бакалавр» у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації;
 • фахівці з незакінченою вищою освітою, допущені до медичної діяльності;
 • особи без відповідної освіти, які обіймають посади середніх медичних працівників.

Претендувати на підвищення кваліфікаційної категорії можуть фахівці, які уже мають кваліфікаційну категорію, впродовж п’яти років з моменту присвоєння попередньої категорії.

Основні аспекти проведення атестації медичних сестер на присвоєння чи підвищення кваліфікації зазначено в таблиці.

Критерій

Присвоєння кваліфікаційної категорії

Підтвердження кваліфікаційної категорії

Вимоги до стажу

Не менше 5 років за спеціальністю, за якою передбачається атестація

Відповідно до наявної категорії

Присутність фахівця на засіданні атестаційної комісії

Фахівець повинен бути присутнім

Як правило, не потрібна. Фахівця можуть запросити лише у випадку, якщо виникає потреба змінити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію

Які документи необхідно подати для атестації середніх медичних працівників

Відповідно до положення про атестацію медичних сестер особи, які планують пройти атестацію на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії, повинні підготувати певний перелік документів.

Назва документу

Примітка

Письмова заява

Необхідно зазначити спеціальність так, як прописано в Номенклатурі спеціальностей

Атестаційний листок

Містить інформацію про особу, що атестується, стаж її роботи (загальний та з атестованої спеціальності), курси підвищення кваліфікації (спеціалізації, тематичного вдосконалення)

Посвідчення про кваліфікаційну  категорію

Подають оригінал та копію

Свідоцтво  про  проходження  підвищення  кваліфікації (спеціалізації,  тематичного удосконалення)

Копія відповідним чином засвідчена

Диплом про освіту

Копія відповідним чином засвідчена

Трудова книжка

Копія відповідним чином засвідчена

Звіт  про  професійну  діяльність  за  останні  три   роки, затверджений керівником закладу

Фахівець описує роботу, виконану впродовж трьох років. Якщо за цей період він змінював місце роботи, аналогічні звіти має подати про проведену роботу з кожного медичного закладу, в якому він працював

Рецензія на затверджений звіт

Особу, яка атестується, ознайомлюють з рецензією під підпис.

Фотокартка 3 х 4 см                      

 

Ліцензія (копія) на здійснення підприємницької діяльності з
медичної практики

Подають фізичні особи-підприємці

Увесь пакет документів для проходження атестації середнього медичного персоналу необхідно подати на розгляд атестаційної комісії за 2 місяці (не пізніше цього терміну) до її засідання.

Яку категорію можуть присвоїти медичному працівнику за результатами атестації?

Під час атестації середні медичні працівники за рішенням атестаційної комісії можуть претендувати на одну з наступних кваліфікаційних категорій:

 • другої – якщо медичний працівник має необхідний практичний досвід роботи та стаж роботи за певною спеціальністю не менше 5 років (для окремих категорій фахівців, зокрема й фельдшерів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – не менше 3 років);
 • першої – якщо медичний працівник має високу теоретичну та практичну підготовку та стаж роботи за певною спеціальністю не менше 7 років (для окремих категорій фахівців, зокрема й фельдшерів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – не менше 5 років);
 • вищої – якщо медичний працівник вирізняється високим професіоналізмом, володіє
  відмінними теоретичними знаннями і практичною підготовкою та має стаж роботи за певною спеціальністю не менше 10 років (для окремих категорій фахівців, зокрема й фельдшерів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – не менше 7 років).

Кваліфікаційна категорія може бути присвоєна в наступній послідовності – друга, перша, вища.

Чи подавати особисті освітні портфоліо, якщо атестацію під час воєнного стану призупинено

Хто проводить атестацію молодших спеціалістів

Атестацію середніх медичних працівників проводять:

 • територіальні атестаційні комісії;
 • атестаційні комісії при закладах охорони здоров’я.

Критерій

Територіальна атестаційна комісія

Атестаційна комісія при закладі охорони здоров’я

Кого атестують

Головних та старших медичних сестер

Молодших спеціалістів з медичною освітою, котрі працюють ЗОЗ

Молодших  спеціалістів  з  медичною освітою,  які  працюють у закладах охорони здоров'я, що безпосередньо підпорядковані   МОЗ   України

Фізичних осіб - підприємців,  які отримали   ліцензію   і  провадять  підприємницьку  діяльність  з медичної  практики на   території  відповідної
адміністративно-територіальної одиниці

Молодших    медичних
спеціалістів   з   медичною  освітою  окремих  спеціальностей  або
закладів (якщо в тому є потреба та відповідне рішення Органу управління)

Середній медичний персонал, які працює за
наймом    у   суб'єктів   господарювання на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Осіб, які отримали кваліфікаційну категорію поза межами України (для підтвердження її відповідності)

Осіб, у яких виявлені недоліки в роботі та назначена дострокова атестація

Додаткові повноваження

Методичне керівництво роботою атестаційних комісій, які функціонують при закладах охорони здоров’я

Атестація осіб, що працюють в ЗОЗ відомств, які не мають власних атестаційних комісій

Розгляд скарг на роботу атестаційних комісій, які функціонують при закладах охорони здоров’я

 

Засідання комісії проходять за адресою, де вона розташована. Лише в окремих випадках можуть проходити виїзні засідання. Комісія засідає не рідше одного разу в квартал.

Яким може бути результат атестації?

Результат атестації

Присвоєння атестаційної категорії

Підтвердження наявної категорії

Відмова в присвоєнні атестаційної категорії на яку претендував фахівець, проте підтверджена попередня категорія

Відмова в підтвердженні кваліфікаційної категорії на яку претендував фахівець з пониженням категорії

Відмова в присвоєнні атестаційної категорії на яку претендував фахівець та понижена попередня категорія

Відмова в підтвердженні кваліфікаційної категорії на яку претендував фахівець з рішенням про зняття категорії

Якщо фахівець не згоден з рішенням атестаційної комісії, він може його оскаржити в територіальній атестаційній комісії або в суді.

 зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики