Листок непрацездатності: зразок заповнення, бланк та інструкція

UA RU
Автор
завідувач відділення екстреної медичної допомоги КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», лікар вищої категорії виїзної бригади відділення швидкої медичної допомоги, експерт з питань охорони здоров’я
Листок непрацездатності — багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи та надання допомоги з тимчасової непрацездатності. Акцентуємо увагу на основних аспектах заповнення листка непрацездатності
Зміст статті:
Якими нормативними документами регламентовано ведення листка непрацездатності Хто має право видавати листки непрацездатності Кому не надано право видавати листок непрацездатності Кому видають листок непрацездатності На який термін видають листок непрацездатності Як правильно написати назву медичного закладу в листку непрацездатності Як не помилитись при заповненні граф листка непрацездатності Підстави для закриття листка непрацездатності Як здійснити виправлення в листку непрацездатності Порядок заповнення листка непрацездатності в амбулаторно-поліклінічних умовах Порядок заповнення листка непрацездатності в стаціонарі Порядок заповнення листка непрацездатності в разі вагітності та пологів Видача листів непрацездатності пацієнтам, котрі не проживають на території обслуговування медичного закладу Коли видавати дублікат листка непрацедатності? Як вирішити конфліктні ситуації з пацієнтами Як оплачується листок непрацездатності в 2023 році

УВАГА! 

  З 1 жовтня 2021 року всі ЗОЗ мають видавати лише електронні лікарняні.

  Процедура заповнення листка непрацездатності визначена сумісним наказом МОЗ, Мінпраці, Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 № 532/274/136­ос/1406. Порушення правил заповнення листка непрацездатності призводить до затримки нарахування коштів, оскільки документ повертають до медзакладу для внесення правок. 

  Як організувати роботу ЛКК у приватному медичному закладі

  Інформацію до документа вносить лікар на основі записів, зроблених в первинній медичній документації, особистого огляду пацієнта та експертизи тимчасової непрацездатності згідно з Положенням про експертизу тимчасової непрацездатності (наказ МОЗ від 09.04.2008 № 189). Лікарняний листок видають в випадку лікування хворого в умовах поліклініки чи стаціонару.

  Важливо пам’ятати, що видати листок непрацездатності пацієнту лікар може лише у випадку, якщо той пред’явить паспорт чи інший документ, котрий дозволить ідентифікувати особу пацієнта.

  Якими нормативними документами регламентовано ведення листка непрацездатності

  • Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455
  • Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом МОЗ України, Мінпраці та соцполітики України, затверджена сумісним наказом МОЗ, Мінпраці та соціальної політики, Фонду соцстрахування від нещасних випадків та Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України від 03.11.2004 р. №532/274/136-ос/1406
  • Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066
  • Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ України від 09.04.2008 р. №189

  Хто має право видавати листки непрацездатності

  Листок непрацездатності видають:

  • лікуючі лікарі державних чи комунальних медичних закладів
  • лікуючі лікарі стаціонарів протезно-ортопедичних установ, які входять до системи Мінпраці та соцполітики України
  • лікуючі лікарі протитуберкульозних санаторно-курортних закладів
  • лікуючі лікарі, що зареєстровані як фізичні особи-підприємці
  • фельдшери, котрі працюють в місцевостях, де відсутній лікар та на плаваючих суднах

  Кому не надано право видавати листок непрацездатності

  Не мають права видавати листки непрацездатності лікарі:

  • центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
  • станцій переливання крові
  • закладів судово-медичної експертизи
  • бальнеологічних лікарень
  • грязелікарень
  • косметологічних фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік
  • лікуючі лікарі суб’єктів господарювання всіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань

  Кому видають листок непрацездатності

  Листок непрацездатності видають якщо пацієнти є:

  • громадянами України, іноземцями чи особами без громадянства, проте проживають в Україні та працюють на умовах трудового договору (контракту)
  • громадянами України, котрі проживають на території України, проте працюють поза межами України на умовах трудового договору, однак не застраховані в системі соціального страхування в цій країні
  • особами, обраними на виборні посади до органів державної влади чи місцевого самоврядування й інших органів включно з громадськими організаціями
  • членами колективних підприємств, кооперативів
  • особами, які займаються підприємницькою діяльністю

  ✅✅✅ Медичний висновок про тимчасову непрацездатність: як створити та продовжити

  На який термін видають листок непрацездатності

   

  Причина непрацездатності

  Тривалість непрацездатності

  У разі захворювання чи травми

  На весь період тимчасової непрацездатності в календарних днях допоки не відновиться працездатність чи не буде встановлена група інвалідності МСЕК

  При направленні на консультацію, обстеження, лікування в ЛПЗ, розташованих за межами адміністративного району

  На необхідну кількість днів з врахуванням часу, необхідного для проїзду

  При лікуванні в стаціонарі

  На весь період стаціонарного лікування. При потребі продовжити лікування в амбулаторних умовах — листок непрацездатності може бути продовжений додатково до трьох днів

  При вагітності та пологах

  З 30 тижня вагітності на 126 днів, або з 27 тижня вагітності на термін 180 днів жінкам IV категорії постраждалих під час аварії на ЧАЕС. Якщо жінка не спостерігалась з приводу вагітності до пологів – з дня пологів на період тривалості післяпологової відпустки

  При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності

  На 140 календарних днів при народженні живої дитини, або на 70 к.д. – в разі мертвонародження

  При операції штучного переривання вагітності

  На 3 к.д., враховуючи день операції; в разі виникнення ускладнень – на весь період тимчасової непрацездатності

  При проведенні терапії безпліддя з використанням допоміжних репродуктивних технологій

  З дня початку ультразвукового та гормонального контролю медикаментозної стимуляції овуляції до дня підтвердження вагітності ультразвуковим методом

  При всиновленні дитини чи взятті її під опіку

  На період від дня усиновлення або встановлення опіки до закінчення післяпологового періоду:

  • при всиновленні чи встановленні опікунства над однією дитиною  —  56 к.д.
  • двох та більшої кількості дітей — 70 к.д.
  • жінкам IV категорії постраждалих під час аварії на ЧАЕС — 90 к.д.

  При проведенні протезування в стаціонарах протезно-ортопедичних підприємств

  На час протезування з додаванням часу проїзду до стаціонару та назад

  При доліковуванні в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів пацієнтів, яких направили безпосередньо із стаціонару

  На весь період, необхідний для закінчення призначеного лікування та реабілітації з додаванням часу доїзду.

   

  Як правильно написати назву медичного закладу в листку непрацездатності

  П. 3.1 Інструкції № 532 вимагає вказувати повну назву медичного закладу. Проте Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768, посилаючись на ст. 90 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV, Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу" від 05.03.2012 р. вносить певну ясність в це питання. Нормативними документами дозволено юридичній особі використовувати скорочену назву на рівні з повною назвою у випадку, якщо ця назва затверджена установчими документами.

  Як не помилитись при заповненні граф листка непрацездатності

  При заповненні граф листка непрацездатності скористайтесь вимогами, зазначеними в Інструкції № 532, викладених в таблиці.

  Графа

  Вимоги стосовно заповнення

  Паспортна частина

  Прізвище, ім’я та по батькові вказують у відповідності до документів, місце роботи – зі слів особи

  Місце роботи

  Лікар вносить дані про назву та місце розташування підприємства зі слів самого пацієнта. Така норма прописана в п. 2.2 та 3.1 Інструкції № 532. Лікар не повинен її перевіряти

  «Первинний» або «продовження»

  В разі, якщо даний листок непрацездатності є продовженням, вказують номер та серію попереднього

  Діагноз первинний/заключний

  Зазначають діагноз, встановлений у перший день видачі ЛН та остаточний діагноз (при наявності письмової згоди пацієнта). В разі медичного нагляду з приводу вагітності в графі «Первинний діагноз» вказують термін вагітності на час звернення, «Діагноз заключний» — орієнтовний термін пологів

  Причини непрацездатності

  Підкреслюють відповідну причину. В разі, якщо причиною непрацездатності є «професійне захворювання та його наслідки — 2» чи «нещасний випадок на виробництві та його наслідки — 4», вказують відповідну дату встановлення. Якщо особа перебуває під наглядом з приводу контакту з хворими на інфекційні захворювання, причина непрацездатності зазначається як «контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство — 6», при цьому режим зазначається як «домашній»

  Режим

  Зазначають призначений хворому режим: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний.

  Режим заведено визначати залежно від лікувальної тактики.

  Якщо пацієнт відвідує медичний заклад лише на декілька годин (не так, як передбачає стаціонарний режим перебування пацієнтів), щоб отримати лікарські призначення, в листі непрацездатності режим визначають як «амбулаторний».

  Якщо ж лікар оглядає пацієнта вдома, там же йому виконують лікарські призначення, режим лікування визначають як «домашній» чи «постільний».

  Відмітки про порушення режиму

  Вказують дату та вид порушення режиму який лікар засвідчує своїм підписом

  Перебував у стаціонарі

  Вказують дату госпіталізації та виписки непрацездатного

  Перевести тимчасово на іншу роботу

  Зазначають дату початку та закінчення тимчасового переведення непрацездатного на іншу роботу

  Видачу листка непрацездатності дозволяю

  Заповнюють у випадку, якщо непрацездатність настала поза межами проживання та роботи особи. Запис засвідчує своїм підписом головний лікар закладу охорони здоров’я

  Направлений на МСЕК

  Вказують дату направлення документів на МСЕК

  Оглянутий у МСЕК

  Фіксують дату огляду хворого

  Висновок МСЕК

  Зазначають один з можливих результатів огляду:

  • «визнаний інвалідом певної групи та категорії»
  • «інвалідом не визнаний, потребує долікування»
  • «інвалідом не визнаний, працездатний»

  Стати до роботи

  В разі, якщо пацієнт приступає до роботи — прописують словами число і місяць, коли він має приступити до роботи; якщо продовжує хворіти — вказують номер нового ЛН та підкреслюють «Продовжує хворіти»; в разі смерті — дату смерті та «помер».

  Звільнення від роботи

  Зазначають дату початку та закінчення звільнення від роботи. При медичному нагляді з приводу вагітності та пологів – вказують сумарну тривалість відпустки та зазначають дату відкриття ЛН

  Примітка

  Зазначають вид порушення режиму (в разі порушення режиму); наявність алкогольного чи наркотичного сп’яніння, що спричинило травму чи захворювання; номер путівки, якщо пацієнта скерували на санаторно-курортне лікування; номер реабілітаційної путівки у випадку, якщо пацієнта скерували до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу та ін.

  Підстави для закриття листка непрацездатності

  Листок непрацездатності закривають на підставі клінічного огляду пацієнта, дані якого вписують до медичної документації. Дані про відсутність скарг також можна внести до документа, якщо стан пацієнта задовільний. Проте відсутність скарг не є основною підставою для закриття лікарняного листка.

  При відкритті документа, котрий засвідчує непрацездатність, лікар (фельдшер) особисто оглядає пацієнта та записує результати цього огляду до медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого. Відповідно до п. 1.7 Інструкції № 455 у тій же медичній документації обгрунтовують тимчасову непрацездатність.

  В тому ж порядку і закривають листок непрацездатності. Після відновлення працездатності, лікар чи фельдшер повторно оглядає пацієнта та вносить відповідні записи до медичної документації. Саме ці записи і є підставою для закриття лікарняного листка. В документ також вносять інформацію про номер документа та дату, коли пацієнт має стати до праці (п. 5.1.5 Положення № 189). 

  Закривають листок непрацездатності в тому ж лікувально-профілактичному закладі, в якому відкривали документ. Винятком є ситуація, коли пацієнта направляють на доліковування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів.

  Як здійснити виправлення в листку непрацездатності

  Згідно з пунктом 4.5 Інструкції № 532 помилки в листку непрацездатності підлягають виправленню. Правомірність виправлень підтверджують:

  • записом «Виправленому вірити»
  • підписом лікуючого лікаря
  • печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»

  NB! На бланку листка непрацездатності допускається щонайбільше два виправлення.

  Виправлення помилки допускається лише в наступних графах:

  • прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного
  • місце роботи
  • причина непрацездатності (окрім пунктів 2 та 4) — допускається лише у випадку, якщо наявна первинна медична документація

  Помилки виправляє голова лікарсько-консультативної комісії медичного закладу або керівник закладу (якщо відповідна комісія відсутня).

  За умови додержання зазначених норм ЛН із виправленнями можна прийняти до оплати.

  Якщо ЛН містить більше ніж два виправлення, його вважають зіпсованим і він підлягає заміні.

  NB! У разі виявлення порушень заповнення листків непрацездатності комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має прийняти рішення про повернення таких листків застрахованій особі для їх виправлення закладами охорони здоров’я, якими вони були видані. Тільки після внесення виправлень комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має прийняти рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. При цьому за наявності більше двох виправлень в бланку листка непрацездатності видають його дублікат (лист ФСС з ТВП від 19.05.2016 № 5.1-31-768). 

  В період дії воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення (скасування) існують певні особливості внесення виправлень до листка непрацездатності. Пункт 13 Інструкції 532 подає роз’яснення стосовно того, як діяти пацієнту, якому видали на руки ЛН, щоб виправити помилки в бланку в ситуації, коли медичний заклад, де був виданий листок непрацездатності, знаходиться в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), чи припинив діяльність внаслідок обставин непереборної сили. В цій ситуації пацієнт має звернутись до медичного закладу за місцем проживання або в той, де він отримує медичну та/або реабілітаційну допомогу.

  Як ЛКК встановлюють інвалідність дітям

  Порядок заповнення листка непрацездатності в амбулаторно-поліклінічних умовах

  Згідно з інструкцією щодо заповнення листка непрацездатності у  випадку, коли хворий проходить лікування в умовах поліклініки, лікуючий лікар може видати йому лікарняний лист терміном до 5 календарних днів. Надалі, за потреби, термін звільнення від роботи через хворобу може бути подовженим до 15 календарних днів.

  Якщо термін лікування хворого триває довше ніж 15 календарних днів, листок непрацездатності може бути продовжений до 30 календарних днів спільно двома лікарями:

  • лікуючим лікарем
  • завідувачем відділення

  Правдивість внесеної в документ інформації засвідчують обидва лікарі, прописуючи в графі «Посада і прізвище лікаря» свої прізвища, посади та проставляючи підписи.

  Порядок заповнення листка непрацездатності передбачає, що у випадку, коли лікування триває понад 30 днів, листок непрацездатності пацієнт отримує за згодою лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Слід звернути увагу, що огляд пацієнта при цьому повинен відбуватись не рідше, ніж кожні 10 днів. Виключенням з цього правила є хвороби, лікування яких значно розтягнуте в часі (важкі травми чи туберкульоз). Тоді хворий має з’являтись на огляд до ЛКК кожні 20 днів. Правдивість внесених до листка непрацездатності даних в цих випадках засвідчуються вже трьома лікарями:

  • лікуючим лікарем
  • завідувачем відділення
  • керівником ЛКК

  Як і в попередньому випадку, кожен спеціаліст вказує в документі свою посаду, прізвище та ставить підпис. Прізвища та ініціали лікарів повинні збігатись з тими, що зазначені на печатках. Кожний спеціаліст засвідчує свій підпис власною печаткою. В разі продовження терміну непрацездатності, всі наступні записи лікарі також засвідчують підписами та печатками.

  Під час лікування хворого в амбулаторних умовах листок непрацездатності йому видається в день встановлення факту непрацездатності. Дата першого дня непрацездатності має збігатися з датою видачі лікарняного листа. Однак у випадку, коли пацієнт відпрацював повну зміну до моменту звернення до лікаря за медичною допомогою, за згодою пацієнта листок непрацездатності може бути виданий з наступного дня. Даний факт засвідчується записами в медичній документації, що дозволяє видати лікарняний лист з наступного дня від того, коли хворий звернувся до лікаря.

  Ольга Дубина головний редактор системи «Експертус Медзаклад»
  Доки діє воєнний стан, дотримуйте особливих правил ведення медичних записів і паперової первинно-облікової документації. Вони враховують технічні можливості надавачів медпослуг і рух пацієнтів в умовах війни.

  Порядок заповнення листка непрацездатності в стаціонарі

  В інструкції про заповнення листка непрацездатності не передбачені конкретні вимоги щодо терміну видачі документа під час лікування в умовах стаціонару. При цьому одним рядком прописують повну тривалість перебування в стаціонарі. Правдивість інформації підтверджують своїми підписами та печатками лікуючий лікар та завідувач відділення (біля підпису кожен з них зазначає свою посаду та прізвище). Таким чином, в документі мають бути підписи двох лікарів:

  • лікаря, який проводив лікування
  • завідувача відділення

  Роз’яснення стосовно ситуації, коли лікування хворого здійснював сам завідувач відділення, викладене в Наказі № 189. Інструкція щодо заповнення листка непрацездатності в цьому випадку вимагає ставити підписи лікуючого лікаря (він же є завідувачем відділення) та заступника головного лікаря медичного закладу з експертизи тимчасової непрацездатності. Якщо в закладі така посада відсутня, другим підписом в листку непрацездатності має стояти підпис особи, на яку покладені обов’язки керівника комісії з тимчасової непрацездатності закладу чи самого керівника закладу.

  Термін непрацездатності повинен збігатись з часом перебування в стаціонарі. Єдиним винятком з цього правила може стати ситуація, коли пацієнту, який лікувався в стаціонарі, листок непрацездатності продовжують в амбулаторно-поліклінічних умовах. Термін непрацездатності в цьому випадку буде довшим до трьох календарних днів, в порівнянні з терміном перебування у стаціонарі. Правдивість запису підтверджують своїми підписами та печатками лікуючий лікар та завідувач відділення. 

  Документ видають на весь період, поки хворий лікується у стаціонарі. Виписує листок лікуючий лікар з завідувачем відділення (п. 2.9 Інструкції № 455). Весь час лікування можна прописати в одному рядку.

  В листі непрацездатності зазначають прізвища лікуючого лікаря та заввідділенням, їхні посади. Правдивість внесеної до документа інформації підтверджують своїми підписами та печатками обидва спеціалісти (п. 3.12 Інструкції № 532).

  Якщо пацієнт проходить стаціонарне лікування поза межами постійного проживання, листок непрацездатності видають з дозволу головного лікаря закладу охорони здоров’я.

  Порядок заповнення листка непрацездатності в разі вагітності та пологів

  Інструкція про заповнення листка непрацездатності № 455 містить вимогу видавати листок непрацездатності з 30 тижнів вагітності одномоментно на термін 126 днів. Жінкам IV категорії постраждалих під час аварії на ЧАЕС листок непрацездатності видається з 27 тижня вагітності на термін 180 днів.

  При оформленні документа в рядку «Звільнення від роботи» зазначається дата відкриття та сумарна тривалість відпустки. При цьому запис можна робити в двох варіантах:

  • цифровому — 126 (180) днів
  • прописному — «сто двадцять шість (сто вісімдесят) днів»

  Інструкція про заповнення листка непрацездатності вимагає від лікуючого лікаря та завідувача жіночої консультації засвідчити правильність записів своїми підписами за загальними вимогами.

  Дату відкриття листка непрацездатності, відповідно до інструкції по заповненню, зазначають арабськими цифрами.

  Свої підписи в документі ставлять лікуючий лікар та завідувач жіночої консультації. У випадку, якщо лікарняний лист відкривали для іногородніх жінок, документ засвідчують своїми підписами уже три спеціаліста:

  • лікуючий лікар
  • завідувач жіночої консультації
  • керівник закладу охорони здоров’я

  В обов’язковому порядку бланк листка непрацездатності завіряють печаткою медичного закладу. Така вимога прописана в п. 9 Інструкції № 532.

  ✅✅✅ Оформлення медичного висновку для особи, яка не працює

  Видача листів непрацездатності пацієнтам, котрі не проживають на території обслуговування медичного закладу

  Як має вчинити в лікувальному закладі, якщо до нього по медичну допомогу звернувся пацієнт, що проживає в іншому місті? Чи можуть йому відмовити у видачі лікарняного листа?

  Однозначно, ні. Законодавство України не забороняє видавати листи непрацездатності пацієнтам, котрі зареєстровані на іншій території. Щоправда, процедура виписування документа в цьому випадку має певні особливості:

  • пацієнт мусить написати заяву-клопотання з відповідним змістом на ім’я головного лікаря лікувально-профілактичного закладу
  • заяву має розглянути очільник медичного закладу та погодити її своїм підписом та круглою печаткою медичного закладу (п.1.9 Інструкції № 455); в разі відсутності очільника медичного закладу, погоджує заяву його заступник

  Листок непрацездатності пацієнту видають на кількість днів, коли його працездатність була порушена (п. 1.10 Інструкції № 455).

  У кожному із цих випадків, пацієнт отримає документ з підписом головного лікаря та круглою печаткою медичного закладу. Крім того, відповідні записи мають внести до графи «Видачу листка непрацездатності дозволяю» та до медичної документації амбулаторного чи стаціонарного хворого (п. 3.8 Інструкції № 532).

  Коли видавати дублікат листка непрацедатності?

  У випадку, коли пацієнт втратив лист непрацездатності, він в першу чергу має звернутись до медичного закладу, в якому був виданий документ. Тут йому можуть видати дублікат. Таке рішення приймає лише лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, в якому був виданий перший документ.

  Рішення про видачу дублікату лікарняного листа зазначають в медичній формі № 035/о «Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії», затвердженій наказом МОЗ України № 110 від 14.02.2012 року «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовується у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування».

  На розгляд ЛКК пацієнт повинен надати довідку з місця роботи, де було б зазначено, що виплати за втраченим оригіналом документу про непрацездатність не здійснювались (п. 12 Інструкції № 532 та п. 1.13 Інструкції № 455). Наявність такої довідки є обов’язковою.

  На бланку листа тимчасової непрацездатності зазначають слово «Дублікат». Увесь період непрацездатності записують одним рядком в графі «Звільнення від роботи». Під документом ставлять свої підписи та засвідчують їх печатками лікуючий лікар та голова ЛКК (п. 12 Інструкції № 532).

  Інформацію про видачу дубліката документа про непрацездатність (також і номер) вказують в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

  Як вирішити конфліктні ситуації з пацієнтами

  Ситуація 1: Пацієнт не з’явився на прийом до лікаря в зазначений термін.

  Як вчинити лікарю: Алгоритм дій в такій ситуації викладений в п. 3.5, 4.1, 10 Інструкції № 532, а саме:

  • на бланку листка непрацездатності в графі «Примітка» лікар зазначає вид порушення режиму (в даному випадку - «несвоєчасна явка на прийом до лікаря»)
  • в графі «Відмітки про порушення режиму» — вказує дату, коли сталось порушення та обов’язково цю інформацію відмічають також в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого; правдивість інформації лікар підтверджує своїм підписом
  • якщо пацієнт продовжує хворіти, документ, що підтверджує його непрацездатність, продовжують з дня, коли він з’явився на прийом до лікаря; якщо стан пацієнта покращився та працездатність його відновилась, у графі «Стати до роботи» вказують літерами число і місяць та зазначають фразу «з’явився працездатним»

  Лист непрацездатності в такій ситуації закривають датою, яку лікар встановив для прибуття хворого.

  Ситуація 2: Пацієнт продовжує хворіти (про що свідчать записи у медичній документації), проте категорично відмовляється від консультації медико-соціальної експертної комісії.

  Як вчинити лікарю: В цій ситуації, якщо працездатність хворого не відновлена, лікар не може відмовити йому продовжити лист непрацездатності (п. 4.5 Інструкції № 455). Проте відмова пацієнта відвідати консультацію медико-соціальної експертної комісії є порушенням режиму. З дня, коли режим був порушений (про що лікар робить відповідну відмітку), пацієнт втрачає право на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Таке рішення приймає комісія із соціального страхування підприємства, організації, установи.

  А тепер визначимо алгоритм дій лікаря у випадку, коли пацієнт продовжує хворіти, проте відмовляється від консультації МСЕК чи прибуває на її засідання невчасно без важливої на те причини.

  Крок 1. Відмітку про факт порушення режиму лікар має зробити в медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого.

  Крок 2. Лікар заповнює бланк листка непрацездатностівраховуючи вимоги п. 3.5 та 4.1 Інструкції № 532. В графі «Відмітки про порушення режиму» лікар вказує дату, коли сталось порушення режиму. Запис він підтверджує особистим підписом.

  Крок 3. В графі «Примітка» лікар вказує, яким саме чином пацієнт порушив режим. Наприклад, відмовився від направлення на МСЕК чи невчасно з’явився на засідання комісії.

  Ситуація 3: Пацієнт прийшов на прийом до лікаря працездатним через три дні після вказаної дати прийому

  Як діяти лікарю: Відповідно до п. 10 Інструкції № 532, якщо пацієнт не з’явився на прийом до лікаря вчасно та прийшов здоровим через три дні, оформляють документ так:

  • у графі «Стати до роботи» пишуть літерами число і місяць та зазначають «з’явився працездатним»
  • у графі «Відмітки про порушення режиму:» зазначають дату порушення режиму, що засвідчують підписом лікаря
  • у правому нижньому полі листка непрацездатності у графі «Примітка:» лікар вказує вид порушення (у цьому випадку — «несвоєчасна явка на прийом до лікаря»), ставить підпис (згідно з пп. 3.5 та 4.1 Інструкції № 532)

  Такі записи вносять також до медичної карти амбулаторного хворого.

  Лікар закриє листок непрацездатності датою, коли пацієнт повинен був з’явитись на прийом.

  Важливо пам’ятати, що кожне порушення режиму в період, коли пацієнт отримує допомогу по тимчасовій непрацездатності (не дотримується вимог режиму, встановленого лікарем, не з’являється на прийом до лікаря для чергового медичного огляду, відмовляється від направлення на огляд лікарсько-консультативної комісії та МСЕК), позбавляє права на отримання такої допомоги з дня порушення режиму.

  Термін, на який пацієнт позбавляється права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, визначає орган, котрий призначає цю допомогу (п. 2 ст. 16 Закону України № 1105). 

  Як оплачується листок непрацездатності в 2023 році

  З 1 січня 2023 року, відповідно до змін внесених до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю здійснює Пенсійний фонд України, а не Фонд соціального страхування, як то було раніше.

  Умови виплати коштів за листками непрацездатності в 2023 році залишились незмінними. Як і раніше, оплату лікарняних здійснює роботодавець:

  • власним коштом – перші 5 днів
  • за рахунок страхових коштів – з шостого дня

  Щоб отримати фінансування від Пенсійного фонду України (ПФУ), роботодавець повинен подати заяву-розрахунок в якій зазначити інформацію про нараховані кошти. Заява подається в електронному вигляді через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг. Якщо роботодавець не має змоги подати документи в електронному вигляді, їх можна подати в паперовому форматі до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

  Впродовж трьох днів після отримання заяви-розрахунку ПФУ повинен профінансувати листок непрацездатності.

  Розмір допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю розраховують за наступним принципом:

  • при страховому стажі до трьох років – 50% середньої заробітної плати (доходу)
  • при страховому стажі від трьох до п’яти років – 60%
  • при страховому стажі від п’яти до восьми років – 70%
  • при страховому стажі що перевищує вісім років – 100%  зміст

  Ефективний керівник медсестринського персоналу

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді