Як вести Реєстр медичних висновків в ЕСОЗ

Автор

Шевченко Людмила

керівник маркетингової групи «Медицина» Цифрового видавництва Експертус
Із 1 квітня 2023 року усі суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, зобов’язані працювати з ЕСОЗ. Дізнайтеся, як формувати та змінювати медичні висновки в електронному реєстрі
Зміст статті:
Реєстрація в ЕСОЗ Яку інформацію вказувати Як унести зміни до медичного висновку Хто має доступ до Реєстру Відповідальність за медвисновки

 

 

 

 

Реєстр медичних висновків (далі — Реєстр) — складова центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Медичні висновки, які вносять до Реєстру, належать до первинної облікової медичної документації в електронній формі. Ураховуйте відомості, що в них містяться, коли складатимете відповідні звіти.

Медичний висновок — це електронний документ, що формується на підставі медичних записів в системі та містить висновок лікаря про тимчасову або постійну втрату працездатності, придатність до певних видів діяльності, про стан здоров’я пацієнта або щодо інших питань, визначених законодавством (п. 3 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» від 18.09.2020 № 2136; далі — Наказ № 2136, Порядок № 2136).

Якщо заклад охорони здоров’я має технічну можливість, він зобов’язаний вносити медичні висновки в Реєстр. Що це означає?

 

Як налагодити клієнтський сервіс в медзакладі

Реєстрація в ЕСОЗ

Із 1 квітня 2023 року усі суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, зобов’язані працювати з ЕСОЗ. Відповідні зміни до пункту 1 постанови КМУ «Деякі питання провадження господарської діяльності з медичної практики» від 16.02.2022 № 126 КМУ вніс постановою від 30.12.2022 № 1469. Вона переносить кінцеву дату реєстрації в ЕСОЗ із 31 грудня 2022 року на 31 березня 2023 року.

В ЕСОЗ заклади мають:

 • уносити первинну облікову медичну документацію;
 • вести облік медичних послуг;
 • управляти медичною інформацією тощо.

Лише за такої умови суб’єкти господарювання дотримають Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 285.

Зареєструватися в ЕСОЗ повинні й усі аптечні зак­лади. Адже вони мають забезпечити можливість відпускати рецептурні лікарські засоби за електронним рецептом.

КМУ вже неодноразово відтерміновував дедлайн початку роботи аптек з електронними рецептами. Однак остання наразі вимога — зареєструватися в ЕСОЗ не пізніше ніж 31 березня 2023 року (п. 2 постанови КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» від 27.09.2022 № 1055).

 

Упродовж дії воєнного стану та трьох місяців після ця норма не стосуватиметься аптек, розташованих у зоні воєнних (бойових) дій, у тимчасовій окупації чи оточенні (блокуванні).

Військовий облік: 10 ключових змін для роботодавців

Яку інформацію вказувати

Запис про медичний висновок у Реєстрі містить відомості:

 • номер запису
 • посилання на записи про —
 1. пацієнта в Реєстрі пацієнтів
 2. лікаря, що сформував та підписав медичний висновок, у Реєстрі медичних працівників
 3. суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я
 • дата та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі
 • вид медичного висновку
 • суть висновку лікаря відповідно до виду медичного висновку
 • строк дії медичного висновку або зазначення «безстроково»
 • інші відомості, передбачені порядками формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затвердженими МОЗ

Лікар підписує медичний висновок кваліфікованим електронним підписом (п. 6 Порядку № 2136).

Ольга Дубина головний редактор системи «Експертус Медзаклад»
Доки діє воєнний стан, дотримуйте особливих правил ведення медичних записів і паперової первинно-облікової документації. Вони враховують технічні можливості надавачів медпослуг і рух пацієнтів в умовах війни. Пояснюємо, що саме змінилося протягом 2022 року

 

Як унести зміни до медичного висновку

Щоб унести зміни до медвисновку, створіть новий запис у Реєстрі. Одночасно проставте відмітку про скасування запису, до якого вносите зміни.

NB! Початковий зміст інформації, що міститься у медичному висновку, зберігається у центральній базі даних та не підлягає зміні чи видаленню.

Якщо виявите технічну неточність у висновку, який внесли до Реєстру, внесіть відповідні зміни до запису, а також повідомте про це пацієнта чи його законного представника. Це можна зробити телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку. Термін — три дні з дня внесення таких змін (абз. 1 п. 9 Порядку № 2136).

Технічну неточність або недостовірну інформацію в документі може виявити й сам пацієнт (його законний представник). Він має право попросити внести у медичний висновок відповідні зміни. Про те, що зміни таки внесені, теж сповістіть пацієнта у термін до трьох днів.

Особисте освітнє портфоліо: сервіс

Хто має доступ до Реєстру

Доступ користувачів до реєстрації медичних висновків та ознайомлення з відомостями в Реєстрі регулюють:

 • Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я, затверджений постановою КМУ від 25.04.2018 № 411
 • порядки формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ

Пацієнт або його законний представник має право просити надати йому інформацію про цього пацієнта, що міститься в Реєстрі. У такому випадку медичний працівник з правом доступу до відповідних даних надає йому відповідний витяг з Реєстру. Дотримуйте при цьому вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (п. 10 Порядку № 2136).

Відповідальність за медвисновки

Із 1 січня 2023 року законодавці установили відповідальністьза створення необґрунтованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність, на підставі якого сформовано листок непрацездатності (ст. 28 Закону № 1105). За такий інцидент відповідатимуть:

 • лікарі, які працюють у зак­ладах охорони здоров’я;
 • ФОПи, які провадять господарську діяльність із медичної практики;
 • лікарі, які провадять господарську діяльність із медичної практики як ФОПи.

Факти необґрунтованості оформлених медичних висновків виявлятимуть під час перевірок. Якщо працівнику вже призначили та виплатили допомогу з тимчасової непрацездатності, то зак­лад охорони здоров’я або ФОП зо­бо­в’я­заний компенсувати суми страхової виплати. На це маєте 10 календарних днів із дня надходження відповідної вимоги. Прострочите платіж — вам нарахують пеню в розмірі 0,1% суми коштів, що підлягає компенсації, розрахованої за кожний день прострочення (ч. 4 ст. 28 Закону № 1105).

Однак потім маєте право зворотної вимоги/регресу до лікаря, який створив необґрунтований медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Якщо суд його задовольнить, лікар має відшкодувати зак­ладу чи ФОПу, на якого працює, сплачену суму компенсації страхової виплати за листком непрацездатності та нарахованої пені.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики