Посадова інструкція фармацевта клінічного вищої кваліфікаційної категорії ВІК: зразок

Автор
Експертна редакція порталу
Скачайте зразок посадової інструкції фармацевта клінічного відділу інфекційного контролю та адаптуйте її до свого ЗОЗ

Фармацевт клінічний вищої кваліфікаційної категорії — це фахівець, посада якого належить до посад професіоналів у галузі медицини, за класифікатором професій має код КП 2224.2

Як підготувати щорічне освітнє портфоліо під час воєнного стану

В основу роботи фармацевта клінічного вищої кваліфікаційної категорії ВІК покладено виконання організаційних, профілактичних і протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню, поширенню, зниженню рівня інфекційних захворювань, у тому числі післяопераційних інфекцій, летальності.

Фармацевт клінічний вищої кваліфікаційної категорії у своїй роботі використовує науково-обґрунтовані методи та методики щодо оцінювання ефективності лікарських засобів, дозволені для застосування в медичній практиці.

Роботу фармацевта клінічного вищої кваліфікаційної категорії оцінює медичний директор за поданням керівника ВІК за показниками діяльності, якістю виконання службових обов’язків та за виявленими недоліками в роботі.

✅✅✅ Як працює електронна система охорони здоров'я в Україні

Посадова інструкція фармацевта клінічного вищої кваліфікаційної категорії ВІК

image83

Скачати

Функціональні обов’язки фармацевта клінічного

Фармацевт клінічний вищої кваліфікаційної категорії ВІК під час роботи виконує наступні фунції:

  • Координує організаційні заходи та процедури в межах наданих повноважень щодо проведення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги в лікарні
  • Моніторить та оцінює ефективність впроваджених заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, визначає переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних і фармакоекономічних особливостей
  • Готує заявки і консультує керівників лікувально-профілактичних підрозділів щодо придбання устаткування і витратних матеріалів із метою дотримання санітарних норм і забезпечення ПІІК
  • Сприяє впровадженню нових клінічних протоколів з емпіричної антимікробної терапії та периопераційної антибіотикопрофілактики
  • Бере участь в організації та проведенні клінічних випробувань лікарських засобів, у тому числі вивченні біоеквівалентності генеричних засобів
  • Проводить ретроспективний аудит відповідності призначення антимікробних препаратів
  • Надає консультативну допомогу пацієнтам і лікарям, домедичну допомогу особам при невідкладних станах і постраждалим в екстремальних ситуаціях.
  • Бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей лікарні
  • Готує звітну інформацію, надає консультації для керівництва лікарні і керівників структурних підрозділів та іншого медичного персоналу лікарні з питань ПІІК, пов’язаних із наданням медичної допомоги, впровадження адміністрування антимікробних препаратів

Вимоги до знань клінічного провізора

Для роботи на посаді фармацевта клінічного вищої кваліфікаційної категорії ВІК, спеціаліст повинен знати основи права в медицині та дотримуватись законодавства про охорону здоров’я, керуватися фундаментальними принципами фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ. Також особа, що претендує на посаду фармацевта повинна володіти  правилами роботи на ПК та відповідного програмного забезпечення, методикою контролю якості лікарських засобів, міжнародними правилами оформлення і здійснення експортно-імпортних операцій із забезпечення фармацевтичними виробами.

Кваліфікація фармацевта клінічного ВІК

На посаду фамацевта клінічного вищої кваліфікаційної категорії призначається особа, яка має вищу освіту другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», пройшла інтернатуру за спеціальністю «Клінічна фармація» або «Фармація» з наступною спеціалізацією «Клінічна фармація», має сертифікат та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічна фармація» та наявність стажу роботи за фахом — понад 10 років.

 зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді