Інвентаризація ліків і медвиробів у КНП

UA RU
Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
З’ясуйте порядок проведення інвентаризації лікарських засобів і медичних виробів у КНП. Хто проводить? Що і як інвентаризувати? Як оформлювати результати інвентаризації медикаментів?
Зміст статті:
Підготовка до інвентаризації Порядок інвентаризації ліків та медвиробів Які документи оформити за результатами інвентаризації Як перевірити матеріали інвентаризації

 

 

Щоб правильно відобразити в бухобліку та фінзвітності медзакладу інформацію про запаси лікарських засобів і медичних виробів (далі — засоби, вироби), проводять інвентаризацію. При цьому керуються такими нормативними документами, як:

 • Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879
 • Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, затверджені наказом МОЗ від 09.09.2014 № 635, у редакції наказу МОЗ від 24.06.2019 № 1428

Економічний аналіз діяльності закладу охорони здоров’я

Відповідальний за інвентаризацію — керівник КНП. Наказом про проведення інвентаризації керівник:

 • створює інвентаризаційну комісію
 • призначає її голову та членів
 • визначає обсяг і строки інвентаризації
NB! Якщо інвентаризація обов’язкова, то її строки та обсяг визначає законодавство, а не керівник.

 

Склад інвентаризаційної/робочих комісій:
 • керівники закладу
 • працівники бухгалтерії
 • фахівці, що знають об’єкти інвентаризації

Матеріально відповідальні особи (МВО) не мають права інвентаризувати запаси, що перебувають у них на відповідальному зберіганні (п. 2.4 розд. II Положення № 879).

 

Етапи інвентаризації:

 1. Підготовка
 2. Перевірка наявності та стану засобів і виробів
 3. Перевірка та оформлення результатів

 

✅✅✅ СОП «Порядок приймання, зберігання, відпуску, списання використаних лікарських засобів та медичних виробів»

 

Підготовка до інвентаризації

До інвентаризації готуються бухгалтерія та МВО.

Бухгалтерія опрацьовує документи щодо руху засобів та виробів і визначає їх залишки у розрізі МВО та місць зберігання.

МВО розміщують засоби та вироби у місцях зберігання у зручному для інвентаризації порядку — за найменуваннями, видами тощо.

NB! Засоби та вироби, придбані власним коштом, відокремлюйте від придбаних коштом бюджету за певною програмою чи отриманих від благодійників.

 

Інвентаризація ліків і медвиробів у КНП

Як вилучити з обігу лікарські засоби

Порядок інвентаризації ліків та медвиробів

Інвентаризація має охоплювати всі засоби та вироби, незалежно від місцезнаходження.

Інвентаризаційна комісія зобов’язана працювати повним складом та в присутності МВО. Під час інвентаризації комісія:

 • визначає фактичну наявність засобів та виробів —
  • підрахунками, зважуванням чи вимірюванням
  • окремо за кожною МВО у розрізі субрахунків
 • виявляє лишки та нестачі засобів та виробів — зіставленням фактичної наявності з даними бухобліку
 • виявляє зіпсовані та прострочені засоби і вироби, які потрібно вилучити з обігу
 • перевіряє документи, а саме наявність —
  • наказів про призначення МВО
  • письмових договорів із МВО про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
  • підписів МВО у підтвердних документах про одержання засобів і виробів

Результати інвентаризації комісія фіксує в інвентаризаційних описах .

Інвентаризація певних груп лікарських засобів та медвиробів

Лікарські засоби та медичні вироби

Особливості інвентаризації

Засоби та вироби, яких ще немає в закладі:

 • що перебувають «в дорозі» або на складах інших установ чи підприємств — на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці
 • відвантажені покупцям і не оплачені вчасно 

Комісія має перевірити обгрунтованість сум на рахунках бухобліку. Визнавайте ці суми, якщо їх підтверджують належно оформлені:

 • рахунки постачальників
 • копії платіжних вимог (рахунків-фактур), що пред’явлені покупцям
 • охоронні розписки, переоформлені на дату інвентаризації або близьку до неї

Інформацію про засоби та вироби поза медзакладом заносьте до окремих описів. Не заповнюйте ці описи зі слів МФО або на підставі даних обліку без перевірки

Спецодяг і постіль, які заклад передав у прання чи на ремонт

Інвентаризуйте на підставі документів надавача послуг

Тара

 

Інформацію про тару зазначте в описі за видами, призначенням та якісними показниками:

 • нова
 • була у вжитку, тобто оприбуткована після використання лікзасобів
 • слід повернути постачальнику
 • зіпсована тощо

На непридатну тару складіть акт списання, де зазначте причини псування

Непридатні або зіпсовані засоби та вироби

Фіксуйте в окремому описі. Записи складайте за формою:

 • найменування зіпсованого засобу/виробу
 • кількість
 • причини, ступінь і характер псування
 • пропозиції щодо знецінення, списання або використання в господарських цілях 

Незавершені науково-дослідні роботи

Інвентаризуйте за темами/договорами медичних досліджень. Комісія має встановити:

 • наявність договору із замовником
 • правильність відображення фактичних витрат за темою та наявність невикористаних матеріальних цінностей
 • причини значного або необгрунтованого відхилення фактичних витрат від кошторисної вартості
 • урахування витрат за закінченими і сплаченими замовником роботами

Як підготуватися до перевірки обігу лікарських засобів

Які документи оформити за результатами інвентаризації

Результати інвентаризації маєте задокументувати. Для цього, як і до перетворення, можете використовувати типові форми, затверджені наказом Мінфіну від 17.06.2015 № 572. А можете взяти в роботу й форми первинної облікової документації, затверджені для підприємств та організацій постановою Держкомстату СРСР від 28.12.1989 № 241. Постанова № 241 в Україні діє (лист Держкомстату України від 30.01.2003 № 03-04-05/18).

У закладі повинні бути оформлені:

 • інвентаризаційні описи
 • акти розрахунків і вимірювань
 • акти інвентаризації
 • звіряльні відомості
 • протоколи

✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Як перевірити матеріали інвентаризації

Після інвентаризації комісія передає бухгалтерії:

 • затверджений протокол інвентаризації
 • інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) за підписами голови, членів інвентаризаційної комісії та МВО
 • додатки до описів та пояснення відповідальних осіб щодо нестач і лишків

Бухгалтерія:

 • перевіряє оформлення документів інвентаризації
 • підраховує вартість засобів та виробів відповідно до їх фактичної наявності
 • вносить відомості про кількість, ціну і вартість засобів та виробів, відображені в обліку
 • підсумовує показники за всіма графами кожного інвентаризаційного опису
 • порівнює фактичну наявність з даними бухгалтерського обліку за всіма найменуваннями засобів та виробів

Якщо виявите неправильно оформлені матеріали інвентаризації, поверніть їх інвентаризаційній комісії для доопрацювання.

Результати інвентаризації з протоколу бухгалтерія відображає в обліку та фінзвітності того звітного періоду, коли завершили інвентаризацію. 

 зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики