Графік відпусток медпрацівників — 2024: як скласти

Автор
Експертна редакція порталу
Складіть до 5 січня графік відпусток медичних працівників на 2024 рік. Важливо, щоб кожен структурний підрозділ медзакладу безперебійно працював впродовж року

Держава  передбачила право на отримання відпустки всім громадянам України, особам, що є громадянами інших країн, та людям без громадянства, які працюють в Україні та перебувають в трудових відносинах із закладами. Форма власності підприємства (в цьому випадку медичного закладу), належність його до певної галузі та вид його діяльності не впливає на це право. Відпустка передбачена також особам, що працюють на засадах трудового договору у фізичної особи.

11 змін у законодавстві про відпустки

Графік відпусток — це локальний нормативний акт підприємства, установи, організації, який визначає черговість надання оплачуваних відпусток у календарному році. Він містить відомості про розподіл часу відпусток між працівниками всіх структурних підрозділів.

Відповідно до Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених наказом МОЗ від 18.12.2000 №204-о, відпустки медичних працівників надаються згідно з графіком відпусток на кожний календарний рік, що складається до 5 січня поточного року. Графік відпусток затверджується розпорядчим актом керівника та профспілковою організацією. Конкретна форма графіка відпусток законом не передбачена, тому кожен конкретний медичний заклад може послуговуватися власною, зручною для нього, формою.

Форма графіка відпусток — 2024

Єдиного загальноприйнятого зразка графіка відпусток немає. Шаблон графіка відпусток зазвичай пропонує для заповнення служба кадрів медзакладу. Запропонований Мінсоцполітики зразок доповнюється нею, за необхідності, іншими графами (наприклад, графою для висвітлення даних про період відпустки).

Під час заповнювання бланка графіка відпусток зазвичай вказують лише місяць початку та закінчення відпустки. Однак дозволяється зазначати й конкретну дату початку відпустки.

✅✅✅  Відпустки медичних працівників

Як оформити графік відпусток медпрацівників: правила

Принципи та основні засади роботи над графіком відпусток передбачені в Законі України «Про відпустки» від 15.11.1996 за № 504 (Закон про відпустки) та прописані в статті 79 КЗпП.

Відповідальний за оформлення графіка відпусток — керівник структурного підрозділу лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) — завідувач відділення.

Хто і як затверджує графік відпусток

За складання графіка відпусток медпрацівників відповідає завідувач відділення, проте цією роботою може займатись і головна медична сестра. У такому разі вона надає керівнику проєкт графіка відпусток медичного персоналу.

Готовий графік відпусток погоджує представник первинної профспілкової організації чи інший орган, якому це право делеговане трудовим колективом.

Після отримання графіків відпусток всіх структурних підрозділів медзакладу кадрова служба об’єднує їх у загальний графік та передає його на затвердження власнику або уповноваженій ним особі.

Кожному працівнику трудового колективу надають остаточний варіант графіка відпусток для ознайомлення. 

Акредитація під час воєнного стану

Чи затверджувати графік відпусток наказом керівника медзакладу

Нормативні акти не визначають способу затвердження графіка відпусток. Керуйтеся загальними правилами діловодства.
Графік відпусток затверджує керівник медзакладу:
  • особисто, без наказу, якщо його виконання не потребує додаткових вказівок
  • наказом, якщо необхідно дати вказівки, наприклад ознайомити з графіком відпусток, роздати керівникам структурних підрозділів витяги із графіка відпусток

Процедуру підготовки графіка відпусток може бути регламентовано локальними нормативними актами. Якщо ні — документуйте завдання наказом керівника підприємства.зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді