Графік відпусток медпрацівників — 2024: як скласти

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Щоб кожен структурний підрозділ медзакладу спокійно та безперебійно працював протягом року, важливо спланувати відпустки медичних працівників

Держава  передбачила право на отримання відпустки всім громадянам України, особам, що є громадянами інших країн, та людям без громадянства, які працюють в Україні та перебувають в трудових відносинах із закладами. Форма власності підприємства (в цьому випадку медичного закладу), належність його до певної галузі та вид його діяльності не впливає на це право. Відпустка передбачена також особам, що працюють на засадах трудового договору у фізичної особи.

Військовий облік жінок-медиків: правда і фейки

Графік відпусток — це локальний нормативний акт підприємства, установи, організації, який визначає черговість надання оплачуваних відпусток у календарному році. Він містить відомості про розподіл часу відпусток між працівниками всіх структурних підрозділів.

Відповідно до Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.2000 №204-о, відпустки медичних працівників надаються згідно з графіком відпусток на кожний календарний рік, що складається до 5 січня поточного року. Графік відпусток затверджується розпорядчим актом керівника та профспілковою організацією. Конкретна форма графіка відпусток законом не передбачена, тому кожен конкретний медичний заклад може послуговуватися власною, зручною для нього, формою.

Форма графіка відпусток 2024

Єдиного загальноприйнятого зразка графіка відпусток немає. Шаблон графіка відпусток зазвичай пропонує для заповнення служба кадрів медзакладу. Запропонований Мінсоцполітики зразок доповнюється нею, за необхідності, іншими графами (наприклад, графою для висвітлення даних про період відпустки).

 

Під час заповнювання бланка графіка відпусток зазвичай вказують лише місяць початку та закінчення відпустки. Однак дозволяється зазначати й конкретну дату початку відпустки.

✅✅✅  Відпустки медичних працівників

Як оформити графік відпусток медпрацівників: правила

Принципи та основні засади роботи над графіком відпусток передбачені в Законі України «Про відпустки» від 15.11.1996 за № 504 (Закон про відпустки) та прописані в статті 79 КЗпП.

Відповідальний за оформлення графіка відпусток — керівник структурного підрозділу лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) — завідувач відділення.

 

Хто і як затверджує графік відпусток

За складання графіка відпусток медпрацівників відповідає завідувач відділення, проте цією роботою може займатись і головна медична сестра. У такому разі вона надає керівнику проєкт графіка відпусток медичного персоналу.

Готовий графік відпусток погоджує представник первинної профспілкової організації чи інший орган, якому це право делеговане трудовим колективом.

Після отримання графіків відпусток всіх структурних підрозділів медзакладу кадрова служба об’єднує їх у загальний графік та передає його на затвердження власнику або уповноваженій ним особі.

Кожному працівнику трудового колективу надають остаточний варіант графіка відпусток для ознайомлення. 

Акредитація під час воєнного стану

Чи затверджувати графік відпусток наказом керівника медзакладу

Нормативні акти не визначають способу затвердження графіка відпусток. Керуйтеся загальними правилами діловодства.

Графік відпусток затверджує керівник медзакладу:

  • особисто, без наказу, якщо його виконання не потребує додаткових вказівок
  • наказом, якщо необхідно дати вказівки, наприклад ознайомити з графіком відпусток, роздати керівникам структурних підрозділів витяги із графіка відпусток

Процедуру підготовки графіка відпусток може бути регламентовано локальними нормативними актами. Якщо ні — документуйте завдання наказом керівника підприємства.

Як надавати відпустки в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану законотворці увели нові правила та обмеження щодо надання відпусток.

 Частиною 1 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136) передбачено:

У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.

Отже, частини 1 статті 12 Закону № 2136-IX встановлює, що працівнику:

  • надають щорічну основну відпустку повної тривалості;
  • або обмежують її тривалість 24 к. д.

Невикористані дні щорічної відпустки:

  • надають після закінчення чи припинення воєнного стану;
  • або надають за згодою роботодавця під час воєнного стану;
  • або при звільненні виплачують компенсацію.

На інші види відпусток, зокрема й щорічну додаткову, обмеження щодо тривалості не поширюється.

Коли готуєте наказ на щорічну відпустку або додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, врахуйте, що на період воєнного стану не діє норма статті 73 КЗпП (святкові і неробочі дні). Тому поки триває воєнний стан в України, коли визначаєте тривалість цих відпусток, враховуйте святкові та неробочі дні.

Якщо працівник працює дистанційно в Україні або за кордоном, отримайте заяву й ознайомте працівника з наказом про відпустку, за допомогою доступних засобів зв’язку.

УВАГА! Для працівників, що виконують роботи на об’єкті критичної інфраструктури, — спеціальна норма. Роботодавець має право під час воєнного стану відмовити у щорічній або іншій відпустці, окрім відпусток:

Підстава — частина 2 статті 12 Закону № 2136.

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136) збільшив тривалість відпустки без збереження зарплати, якою може скористатися працівник. Якщо працівник просить надати відпустку без збереження зарплати у мирний час, її максимальна тривалість — 15 к. д. на рік (ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки). Під час воєнного стану на прохання працівника роботодавець може надати відпустку без збереження зарплати без обмеження строку у 15 к. д. (ч. 3 ст. 12 Закону № 2136).

Із 19.07.2022 з’явився новий вид відпустки без збереження зарплати. У період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, обов’язково надає відпустку без збереження зарплати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 к. д. Період такої відпустки не враховують до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ч. 4 ст. 12 Закону № 2136).зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики