Посадова інструкція лікаря-онколога: скачати зразок

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
8 червня — Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. Скачайте посадову інструкцію лікаря-онколога та дізнайтеся, які посадові обов’язки має виконувати працівник

Чи має право пацієнт фотографувати свою медичну карту

 

 

 

 

Посадова інструкція лікаря-онколога має стандартну  структуру. В документі зазначають підпорядкування працівника, його керівників, зв’язки за професією. Такі дані не просто дозволяють узгодити та систематизувати професійну взаємодію, а й швидше адаптуватися новоприйнятому працівнику на своїй посаді.

Мета роботи лікаря-онколога I кваліфікаційної категорії — надавати спеціалізовану лікувально-діагностичну та консультативну допомогу онкологічним хворим; зменшити страждання та досягти прийнятної якості життя, яку визначає пацієнт за допомогою медичних працівників.

Код КП для професії лікар-онколог — 2221.2.

Лікар-онколог — посадова інструкція

 

Посадова інструкція лікаря-онколога: скачайте!

Скачати

✅✅✅ Посадовий оклад медичного працівника: як формується

Посадові обов’язки онколога

 • Веде прийом пацієнтів, які звертаються щодо новоутворень і з підозрою на онкологічні захворювання, а також пацієнтів із передпухлинними захворюваннями
 • Забезпечує раннє виявлення, кваліфіковане й своєчасне обстеження та спеціалізоване лікування під час онкологічних захворювань або в разі підозри на них
 • Проводить широкий спектр діагностичних процедур, аби визначити стан тканин і виявити рак, із застосуванням різних методів сканування: рентгенівського й магнітно-резонансного зображення, біопсії тощо
 • За результатами обстежень діагностує ступінь/стадію захворювання, обліковує результати досліджень пацієнтів і їх фізичних оглядів, морально підтримує хворих на рак
 • Виписує рецепти; надає конкретну інформацію про пухлину пацієнтам, консультує їх; у разі необхідності направляє на подальшу диспансеризацію та своєчасну госпіталізацію онкологічних хворих
 • Здійснює диспансерне спостереження за хворими на злоякісні новоутворення і з передпухлинними захворюваннями
 • Бере участь у розробленні планів лікування з огляду на характер, тип і стадію пухлини
 • Бере участь у роботі протиракових експертних комісій, працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, проводить консультації за їх направленнями, зокрема й удома
 • Забезпечує наступність між поліклінічним відділенням, стаціонаром та диспансером в обслуговуванні та лікуванні пацієнтів
 • Наглядає за побічними реакціями/діями лікарських засобів

 

 

Лікар-онколог: відповідальність

Згідно з посадовою інструкцією лікар-онколог I кваліфікаційної категорії відповідальний за:

 • неякісне та несвоєчасне виконання покладених на нього посадових обов’язків
 • порушення вимог конфіденційності інформації про пацієнтів
 • недотримання встановлених стандартів цілісності досліджень, зокрема точності зібраних та проаналізованих і правдиво представлених медичних даних
 • випадки, коли фінансові міркування вплинули на якість медичного обслуговування, пропонованого для пацієнта
 • порушення правил внутрішнього розпорядку Центру та відділення, протипожежної безпеки й охорони праці
 • рекомендації окремим пацієнтам відділення переваг із міркувань немедичного характеру

Правова освіта медпрацівників

 

Вимоги до знань

Щоб займати посаду лікаря-онколога, спеціаліст повинен знати:

 • організацію онкологічної допомоги населенню, зокрема й невідкладної медичної допомоги
 • основи права в медицині
 • профілактику, клініку, діагностику, лікування, реабілітацію та диспансеризацію онкологічних хворих
 • загальні та спеціальні методи дослідження, роль та значення біопсії в онкології
 • показання та протипоказання до застосування хірургічного втручання, променевої терапії та хіміотерапії
 • основи рентгенології та радіології
 • правила оформлення медичної документації
 • сучасні інформаційні та інтернет-технології, наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення

Кваліфікаційні вимоги до онколога

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра в галузі «Охорона здоров’я», спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація за фахом «Онкологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

 зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики