Посадова інструкція лікаря-онколога: скачати зразок

Автор
Експертна редакція порталу
4 лютого — Всесвітній день онколога та Всесвітній день боротьби проти раку. Скачайте посадову інструкцію лікаря-онколога та дізнайтеся, які посадові обов’язки має виконувати працівник

Чи має право пацієнт фотографувати свою медичну карту

 

Мета роботи лікаря-онколога I кваліфікаційної категорії —  раннє виявлення, лікування і профілактика злоякісних новоутворень, покращення якості медичної допомоги онкологічним хворим, зниження захворюваності та смертності населення.

Код КП для професії лікар-онколог — 2221.2.

Лікар-онколог — посадова інструкція

 

Посадова інструкція онколога

СКАЧАТИ

✅✅✅ Посадовий оклад медичного працівника: як формується

Посадові обов’язки онколога

 • Проводить прийом пацієнтів, які звертаються з приводу новоутворень чи з підозрою на новоутворення, збирає скарги, анамнез життя.
 • Визначає необхідність та послідовність спеціальних методів обстеження (рентгенівське і магнітно-резонансне зображення, біопсію тощо), для визначення стану тканин, виявлення пухлинного та непухлинного захворювання.
 • Аналізує та інтерпретує результати медичних обстежень, встановлює ступінь/стадію захворювання, веде облік результатів випробувань пацієнтів і їх фізичних оглядів.
 • Визначає показання до амбулаторного або стаціонарного лікування, за необхідності направляє пацієнтів на консультації до лікарів інших спеціальностей і приймає відповідне рішення.
 • За неможливості встановлення остаточного діагнозу злоякісної пухлини в амбулаторних умовах направляє пацієнта на госпіталізацію відповідно до встановленого порядку.
 • Визначає план лікування пацієнта з проведенням стаціонарних замінних видів лікування з дотриманням принципів комбінованого та комплексного лікування.
 • Виписує рецепти відповідно до чинного законодавства, надає конкретну інформацію про пухлину пацієнтам, консультує їх, за необхідності направляє на подальшу диспансеризацію та своєчасну госпіталізацію.
 • Оцінює ефективність і безпеку лікарських препаратів, здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів, за необхідності коригує лікування.
 • Здійснює диспансерне спостереження за пацієнтами зі злоякісними новоутвореннями і передпухлинними захворюваннями, доброякісними новоутвореннями молочних залоз (фіброаденома, фіброаденоматоз), поліпами ендометрію, які мешкають на території діяльності Центру та веде контрольні карти з відмітками про диспансерні огляди.
 • Аналізує причини відмов пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями від лікування, вживає оперативних заходів щодо їх госпіталізації для спеціального або симптоматичного лікування.
 • Забезпечує наступність між поліклінічним відділенням, стаціонаром і диспансером в обслуговуванні та лікуванні пацієнтів.
 • Визначає заходи медичної реабілітації, готує рекомендації щодо санаторно-курортного лікування пацієнтів, лікувального харчування.
 • Бере участь у роботі протиракових експертних комісій, співпрацює з лікарями інших спеціальностей, проводить консультації за їх направленнями.
 • Бере участь у проведенні експертизи тимчасової втрати працездатності та своєчасного направлення хворих з онкологічними захворюваннями на ЛКК і МСЕК.
 • Аналізує летальні випадки онкологічних захворювань з уточненням причин і відповідним обговоренням на лікарських конференціях.
 • Бере участь у поширенні медичних знань, в організації протиракової пропаганди серед населення.
 • Бере участь у проведенні організаційних заходів щодо підвищення рівня знань лікарського і молодшого медичного персоналу з медичною освітою поліклінічного відділення щодо ранньої діагностики онкологічних захворювань.
 • Забезпечує своєчасне ведення і якісне оформлення медичної і статистичної документації відповідно до встановленої форми, правил і строків.

Лікар-онколог: відповідальність

Лікар-онколог несе відповідальність за:

 • Неякісне та несвоєчасне виконання покладених на нього посадових обов’язків.
 • Порушення вимог конфіденційності інформації про пацієнтів.
 • Недотримання встановлених стандартів цілісності досліджень, зокрема точності зібраних, проаналізованих і правдиво представлених медичних даних.
 • Випадки, коли фінансові міркування вплинули на якість медичного обслуговування, пропонованого для пацієнта.
 • Неналежну організацію роботи, несвоєчасне і некваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва, порушення вимог нормативно-правових актів у галузі медицини.
 • Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку Центру та відділення, протипожежної безпеки та охорони праці.
 • Рекомендації окремим пацієнтам відділення переваг із міркувань немедичного характеру.

Роботу лікаря-онколога оцінює завідувач поліклінічного відділення за показниками роботи, якістю виконання службових обов’язків і за виявленими службовими недоліками.

Правова освіта медпрацівників

Лікар-онколог: кваліфікаційні вимоги

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра у галузі «Охорона здоров’я», за спеціальністю «Медицина». Спеціалізація за фахом «Онкологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді