Порядок проведення профілактичних щеплень

Автор
Експертна редакція порталу
З’ясуйте правила проведення профілактичних щеплень, враховуючи всі законодавчі норми щодо вакцинації населення
Зміст статті:
Особа, відповідальна за проведення щеплень Організація і проведення профілактичних щеплень Вимоги до кабінетів щеплень та матеріально-технічного оснащення Алгоритм проведення щеплень Санітарно-протиепідемічні заходи під час проведення щеплень Оформлення документації щодо проведення щеплення

 

 

Проведення профілактичних щеплень регламентує наказ МОЗ «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» від 16.09.2011 № 595 (далі — Наказ № 595), яким затверджено:

 • Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень
 • Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень
 • Порядок відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу
 • Порядок забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні

Календар профілактичних щеплень в Україні

Зміни до Наказу № 595 внесли наказом МОЗ «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні» від 11.11.2021 № 2506. Він чинний від 07.12.2021. Вони дещо змінили правила проведення профілактичних щеплень. 

Також слід керуватися нормами наказу МОЗ «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» від 11.08.2014 № 551.

Графік проведення профілактичних щеплень визначено в Національному календарі профілактичних щеплень.
 
Докладніше поговоримо про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні. 

Особа, відповідальна за проведення щеплень

Відповідальний за проведення щеплень — керівник закладу охорони здоров’я або ФОП. Він визначає наказом:
 • порядок проведення профілактичних щеплень
 • відповідальних осіб
 • функціональні обов’язки медпрацівників

Обсяги профілактичних щеплень керівник закладу охорони здоров’я або ФОП має узгодити зі структурними підрозділами з Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Відповідальні особи мають робити це щороку в липні—серпні.

Ольга Дубина головний редактор системи «Експертус Медзаклад»
Доки діє воєнний стан, дотримуйте особливих правил ведення медичних записів і паперової первинно-облікової документації. Вони враховують технічні можливості надавачів медпослуг і рух пацієнтів в умовах війни. Пояснюємо, що саме змінилося протягом 2022 року

Організація і проведення профілактичних щеплень

Брати учать у вакцинації можуть лише ті медичні працівники, які пройшли спеціальну щорічну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень, а саме лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

NB! Медичний персонал, який не пройшов спеціальну підготовку, не допускається до проведення щеплень.

Транспортування, зберігання і використання вакцин, анатоксинів здійснюються з обов’язковим дотриманням вимог «холодового ланцюга».

Для забезпечення своєчасного проведення профілактичних щеплень лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:

 • в усній або письмовій формі запрошують до ЗОЗ або місця надання медичних послуг ФОП осіб, які підлягають щепленню (при щепленні неповнолітніх запрошують також батьків або інших законних представників, що їх замінюють), у день, визначений для проведення щеплень
 • у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах заздалегідь інформують батьків або осіб, що їх замінюють, про проведення імунізації дітей, які підлягають профілактичному щепленню

Для вакцинації мають створюватися постійні або тимчасові пункти щеплень.

 

Вимоги до кабінетів щеплень та матеріально-технічного оснащення

Раніше профілактичні щеплення здійснювали в кабінетах щеплень, які працювали як окремі структурні підрозділи поліклінік, лікарень або діяли при медичних кабінетах освітніх закладів, медичних пунктах підприємств.

 

Тепер проводити профілактичні щеплення можуть не лише заклади охорони здоров’я, а й лікарі первинки, які уклали договори з НСЗУ та провадять медичну практику як ФОП. Кабінети щеплення тепер називаються пунктами щеплень і мають працювати за новими вимогами (наказ МОЗ  від 01.02.2019 № 280).

NB! Проводити щеплення мають право лише ті ФОП, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

МОЗ змінило вимоги до місць проведення щеплень. Нові вимоги відповідають сучасним нормам і не містять зайвих обмежень.

Профілактичні щеплення проводьте лише в пунктах щеплення. Вони можуть бути:

 • постійними, де медичні імунобіологічні препарати зберігають понад 24 год і де щодня проводять профілактичні щеплення
 • тимчасовими, де щеплення проводять лише впродовж 24 год

Температурний режим у приміщенні, де проводять медичний огляд дітей у закладі охорони здоров’я або за місцем надання медичних послуг ФОП, має бути не нижчим ніж 22°С. Також приміщення має достатньо освітлюватися.

Медичні відходи: 15 запитань і відповідей

Алгоритм проведення щеплень

Алгоритм проведення профілактичних щеплень містить такі етапи:
 • медичний огляд пацієнта
 • запис про дозвіл на щеплення
 • власне щеплення
 • медичне спостереження за пацієнтом
Медичний огляд перед щепленням — обов’язковий. Перш ніж проводити медичний огляд, медичний працівник заповнює Інформацію про дитину, наведену в Додатку до Наказу № 595. 
 
За потреби призначають додаткове медичне обстеження пацієнта згідно з чинними протоколами надання медичної допомоги особам відповідно до медичних показань. 

Медичні огляди дітей перед щепленням у ЗОЗ або за місцем надання медичних послуг ФОП  проводять у присутності батьків, або опікунів, піклувальників, або інших законних представників безпосередньо у день щеплення. У разі проведення профілактичних щеплень у дошкільних закладах або загальноосвітніх навчальних закладах під час медичних оглядів присутні медичний працівник ЗОЗ або ФОП.

Етапи медогляду дітей перед щепленням:

 • збирання анамнезу життя з урахуванням тривалості та важкості перебігу перенесених гострих захворювань, оцінка реакції на попередні щеплення та перебігу поствакцинального періоду
 • вимірювання температури тіла
 • огляд шкіри, слизових оболонок кон’юнктиви очей, порожнини рота, аускультація
 • за необхідності — клінічне обстеження органів та систем організму
 • заповнення форми первинної облікової документації № 063-2/о «Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики»
 • оформлення медичного висновку лікаря за результатами обов’язкового медичного огляду (безпосередньо у день щеплення) щодо стану здоров’я дитини, яка підлягає щепленню 

Після огляду медичний працівник робить запис про дозвіл на щеплення та вкладає форму № 063-2/о.

Після вакцинації у відповідній формі вказує:

 • торговельну назву вакцини/анатоксину
 • дозу
 • серію/термін придатності препарату
 • назву виробника

Якщо використовують імпортну вакцину/анатоксин, потрібно зазначити оригінальне найменування українською мовою.

Ці дані лікар засвідчує підписом.

NB! Забороняється проведення профілактичних щеплень у перев’язувальних, маніпуляційних кабінетах закладу.

Медичне спостереження за пацієнтом після щеплення

За пацієнтом, якого вакцинували, спостерігають протягом терміну, визначеного в інструкції про застосування вакцини. Якщо в інструкції не вказаний термін спостереження, то медпрацівник має спостерігати за особою протягом 30 хв після щеплення.

✎ Якщо виникають реакції/ускладнення після вакцинації, їх необхідно зафіксувати у формах медичної облікової документації. При цьому зазначають характер і терміни загальних або місцевих реакцій при імунізації.

Особу з протипоказаннями до імунізації направляють на комісію з питань щеплень, створену наказом по закладу охорони здоров’я. Особи з хронічними захворюваннями у стадії ремісії можуть бути вакциновані у стаціонарі за рекомендаціями комісії.

Для профілактики однакових інфекційних захворювань, вакцини/анатоксини різних виробників можуть бути взаємно замінюваними.

Факт відмови від щеплень з позначкою про те, що медичним працівником надані роз’яснення про наслідки такої відмови, оформлюється за формою № 063–2/о, підписується як громадянином (при щепленні неповнолітніх — батьками або іншими законними представниками, які їх замінюють), так і медичним працівником.

Вимоги до поводження зі зразками біологічного матеріалу

Санітарно-протиепідемічні заходи під час проведення щеплень

Докладніше зупинимося на питанні санітарно-протиепідемічних правил та норм.

Щеплення для профілактики туберкульозу проводять в окремих приміщеннях, а за їх відсутності — у різні дні з проведенням інших щеплень. Забороняється застосування з іншою метою інструментарію, призначеного для проведення щеплень для профілактики туберкульозу.

При вакцинації дозволено використовувати одноразові або самоблокувальні шприци.

Використані шприци знезаражують та утилізують відповідно до чинного законодавства. У разі використання відсікача для голок перед знезараженням збирання відрізаних голок та шприців здійснюється в окремі герметичні контейнери.

Колючі частини ін’єкційного обладнання не можна розбирати, щоби уникнути ризику інфікування медиків у наслідок отримання мікротравм.

 

Оформлення документації щодо проведення щеплення

Медичний працівник має оформити медичний висновок за результатами обов’язкового медичного огляду в день щеплення щодо стану здоров’я дитини, яка підлягає щепленню.

Якщо захворювань дитина не має, медичний висновок визначайте терміном «здоровий». Якщо все ж виявили ознаки захворювання, конкретизуйте діагноз і зробіть відповідний запис у медичній документації.

Після того як провели щеплення, зробіть запис в одній із таких форм:

 • № 097/о «Медична картка новонародженого № __», затверджену наказом МОЗ від 21 січня 2016 року № 29
 • № 112/о «Історія розвитку дитини № ___», затверджену наказом МОЗ від 28 липня 2014 року № 527
 • № 025-1/о «Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого», затверджену наказом МОЗ від 27 грудня 1999 року № 302 
 • № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затверджену наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110
 • № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого № ___», затверджену наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110

Якщо після щеплення виникли загальні або місцеві реакції, відмітьте їх характер і терміни в цих формах первинної медичної облікової документації. Зареєструйте такі випадки згідно з Порядком здійснення фармаконагляду (наказ МОЗ від 27.12.2006 № 898).

 

 

 

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді