Журнал обліку профілактичних щеплень: форма 064/о

Форму № 064/о використовують для реєстрації щеплень і дітей, і дорослих. Ознайомтеся з порядком заповнення форми 064/о «Журнал обліку профілактичних щеплень»

Нові правила інфекційного конт­ролю для ЗОЗ

Форма № 064/о «Журнал обліку профілактичних щеплень» затверджена наказом від 10.01.2006 № 1.

Журнал (форма 064/о) заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форм власності.

Журнал профілактичних щеплень ведуть лікарі або медичні сестри амбулаторно-поліклінічних, виховних, навчальних закладів.

NB! ЗОЗ та ФОП, які отримали ліцензію на медпрактику і вносять медичні записи про щеплення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, форму № 064/0 не оформлюють.

На кожний вид проведених щеплень:

  • оформлюють окремий журнал
  • або ж виділяють у формі 064/0 додаткові аркуші

За інформацію, подану у формі 064/о, відповідає особа, яка веде журнал.

✅✅✅ Як проводити епідеміологічний нагляд за дифтерією. Новий порядок

Форма n 064/о

Журнал обліку профілактичних щеплень: форма 064/о

Скачати

Як оформити журнал обліку профілактичних щеплень

У верхньому лівому куті титульної сторінки форми n 064/о зазначають:

  • назву міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад
  • найменування, місцезнаходження (повну поштову адресу)
  • ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Після заголовка зазначте дату початку і закінчення ведення журналу щомісячного планування і обліку профілактичних щеплень.

Як заповнювати графи форми № 064/о

Графа

Дані

1

Порядковий номер запису

2

ПІБ особи, якій проводять профілактичне щеплення

3

Рік народження особи

4

Місце проживання особи

5

Назва місця роботи або навчання особи

6

Назву препарату: вакцина, анатоксин тощо

7, 8

Вид щеплення: вакцинація, ревакцинація

Методика щеплення: підшкірно, внутрішньом'язово тощо

9

Дата вакцинації

10

Доза

11

Серія вакцини

12

Реакція після щеплення: місцева, загальна тощо

13

Алергічні проби перед щепленням

Патологічні реакції на щеплення (за наявності)

Заповнювати журнал 064/о потрібно чітко й розбірливо. Кожне виправлення медпрацівник має затвердити своїм підписом і вказати дату внесення змін.

Термін зберігання журналу обліку профілактичних щеплень — 3 роки.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді