Пенсії медпрацівників у 2018: умови перерахунку, підвищення та нарахування

Теми:
Дізнайтеся, які зміни в пенсії медпрацівників спричинила пенсійна реформа, в яких впадках медик може розраховувати на підвищення пенсії, який стаж потрібен для її нарахування та кому пенсії будуть перераховувати.

Стаття 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі – Закон № 1058) встановлює критерії призначення пенсії медичних працівників в 2018 році за віком. Але Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII (далі – Закон № 2148) вніс зміни до Закону № 1058, як і до кількох інших законодавчих актів. Закон 2148 набув чинності 11.10.2017, хоча деякі його положення діють вже з 01.10.2017, а інші набрали законної сили з 01.01.2018. Так, цим законом передбачено:

  • зниження коефіцієнта страхового стажу*, що раніше становив 1,35%, до 1%;

* Коефіцієнт страхового стажу застосовують у формулі обчислення пенсії та визначають як множник тривалості років стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхового стажу.

  • скасування з 01.10.2017 обмеження виплати пенсії медичним працівникам та іншим особам, які працюють, перебуваючи на пенсії;
  • скасування спеціальних пенсійних виплат для депутатів, науковців, працівників дипломатичної служби тощо.

Пенсії медпрацівників у 2018: умови перерахунку, зростання та нарахуванняЧитайте: "Суммированный учет рабочего времени медперсонала"  

Перерахунок пенсії для медиків в 2018

З 01.10.2017 відбувся перерахунок пенсій,  за якого використовувалися нові показники. Так, в розрахунку застосовувався розмір середньої зарплати (доходу), обчислений за 2014-2016 рр., – 3764,40 грн, а також новий коефіцієнт страхового стажу. Так пенсія  відповідає   поточному рівню доходів населення і призначена особам, які отримують пенсію відповідно до Закону № 1058. Сюди ж належить і пенсія за вислугу років медичним працівникам. Зарплату для обчислення таких пенсій визначають в установленому ст. 40 цього Закону порядку.

Також врахували новий прожитковий мінімум. Він склав на 01.12.2017 1373 грн, в подальшому був збільшений ще на 79 грн. Він же застосовувався в перерахунках інших виплат, які визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму.

Закон № 1058, зокрема ст. 28, встановлює мінімальний розмір пенсії за віком. Прожитковому мінімуму дорівнює пенсія медичних та інших працівників, які стали непрацездатними. Але у них повинен бути відповідний страховий стаж: для чоловічої статі – 35 років, для жіночої – 30 років.

Якщо такого стажу нема, пенсія буде пропорційною відпрацьованому стажу, заснованою на прожитковому мінімумі.

Якщо  в працівника стаж більше мінімального, то такими особами до суми виплати додається 1% від її розміру за кожен рік понад норми, але більше, ніж 1% від мінімального розміру пенсії за віком. При цьому, якщо в особи є наднормативний страховий стажу, його не можна обмежувати.

Особи чоловічої статі, пенсія яких була нарахована до 01.10.2011 і на якій не проводився перерахунок, тобто не була врахована зарплата за період страхового стажу після її призначення або попереднього перерахунку, отримають мінімальний розмір і доплату за понаднормативний стаж за наявності 25 років стажу, а особи жіночої статі – 20.

Пенсії медпрацівників у 2018: умови перерахунку, зростання та нарахуванняЧитайте: "Кардіологічний кабінет поліклінічного відділення: спеціалізація та завдання"

Нагадуємо, що зміна прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, продиктувала необхідність обмеження виплат такої пенсії тільки не працюючим особам.

У разі зменшення пенсії медичним працівникам, як і іншим особам, після її перерахунку згідно з Законом № 2148, вона буде виплачуватися у сумі, як було встановлено раніше. Перш за все це стосується працівників, що вийшли на пенсію в 2017 році, оскільки для нарахування їм пенсій вже була використана середня зарплата в 3764,40 грн.

Правомірність документів для призначення (перерахунку) пенсій

Працівники Пенсійного фонду  мають право перевіряти аргументованість видачі документів установами та організаціями особам з метою нарахування  їм пенсій, а також правдивість відомостей про осіб, указану в цих документах. Прийняття Закону № 2148 зумовило той факт, що дія положень про здійснення державного нагляду за господарською діяльністю на такі перевірки не поширюється (п. 3 ст. 44 Закону № 1058 зі змінами, внесеними Законом № 2148).

Пенсії медпрацівників у 2018: умови перерахунку, зростання та нарахуванняЧитайте: "Медицинская сортировка: правила, схема проведения" 

В обчисленні пенсійних виплат враховуються індивідуальні показники особи – коефіцієнт заробітку і страхового стажу. Тому підвищення пенсії медичним працівникам та іншим особам для кожного пенсіонера відбувається по-різному.

 Приклад 1. Підвищення пенсії медичній сестрі 

Пенсію за віком медичній сестрі призначили 2013 року. Для її обчислення врахували середню заробітну плату по країні за 2010-2012 роки — 2368,70 грн. Тому розмір пенсії до перерахунку становив 1366,61 грн.

Медична сестра має страховий стаж 32 роки 3 місяці, а її коефіцієнт заробітку — 1,04820. Тому розмір пенсії після перерахунку становить 1452 грн (мінімальний).

Отже, сума підвищення — 85,39 грн.

 

Приклад 2. Підвищення пенсії особі з інвалідністю ІІ групи, яка працює 

Особі з інвалідністю ІІ групи, яка працює, призначили пенсію у травні 2011 року, враховуючи середню заробітну плату за 2010 рік — 1982,63 грн. Розмір пенсії, встановлений у розмірі 90% пенсії за віком, до перерахунку становив 1463,79 грн.

Страховий стаж з урахуванням періоду з дня встановлення інвалідності до дня, коли особа досягне пенсійного віку, — 42 роки 10 місяців, а коефіцієнт заробітної плати — 1,11565. Розмір пенсії після перерахунку становить 1831,64 грн.

Отже, сума підвищення — 367,85 грн.

Пенсія з усіма доплатами (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) з 01.10.2017 повинна дорівнювати або навіть перевищувати прожитковий мінімум від 01.12.2017 – тисяча триста сімдесят три грн. Якщо після цього прожитковий мінімум ще збільшать, то і мінімальний розмір пенсії також підвищиться.

Особи 65-річного віку і старше, які мають стаж в 35 років для чоловіків і 30 – для жінок, з 1.01.2018 отримають пенсію в розмірі мінімум 40% від мінімальної зарплатні. При цьому її розмір не може бути меншим від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Мінімум у розмірі пенсії медичних працівників, як і інших осіб, призначеної після 1 січня і пропорційний стажу, будуть виплачувати по досягненні 65-річного віку. До цього моменту непрацездатним особам можуть призначити допомогу за ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченім сім'ям» від 01.06.2000 № 1768-III.

При визначенні мінімальної пенсії та підвищенні її за наднормативність до страхового стажу не будуть враховувати період, за який одноразово сплатили єдиний внесок.

Пенсії медпрацівників у 2018: умови перерахунку, зростання та нарахуванняЧитайте: "Стандарты сестринского медицинского ухода: критерии контроля"

Щорічне збільшення пенсії медичним працівникам  

Пенсії, розмір яких  вирахували раніше, щороку індексуватимуть з урахуванням середньої зарплатні. Цей показник кожного року буде зростати на коефіцієнт, який становить половину від рівня збільшення споживчих цін за попередній рік та половину показника збільшення середньої зарплатні, з якої зроблено страхові внески, за три попередні роки у порівнянні з трьома попередніми до року, який передує року збільшення, роками.

Якщо в Пенсійному фонді будуть ресурси для забезпечення виплати пенсій медичним працівникам та іншим особам у солідарній системі,   можуть збільшити показник середньої зарплатні, який щороку застосовують для вирахування пенсії. Та є одна умова – цей показник не може бути більшим від показника зростання середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески за три попередні календарні роки у порівнянні з трьома попередніми до року, який передує року збільшення, роками. Окремі параметри такого зростання визначатиме КМУ у межах коштів Пенсійного фонду.

Показник середньої зарплатні у вищезазначеному порядку збільшуватимуть з 2021 року. Показник середньої зарплатні у 2019-2020 роках зросте на коефіцієнт, який становить половину від показника зростання цін на основні споживчі товари за попередній рік та половину показника зростання середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, за попередній до року збільшення рік у порівнянні з попереднім до року, який передує року збільшення, рік.

Пенсії медпрацівників у 2018: умови перерахунку, зростання та нарахуванняЧитайте: "Шлях реформування медичної галузі: основні напрями роботи"

Збільшення пенсії медичним працівникам-пенсіонерам, які працюють

Раніше, щоб перерахувати пенсії, працюючі пенсіонери повинні були кожні два роки подавати до місцевих управлінь фонду заяву.

Тепер  Пенсійний фонд  кожен рік з 01.04 перераховуватиме пенсії без такої заяви тим особам, які станом на 01.03 поточного року набули права здійснювати перерахунок на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановить правління Пенсійного фонду за узгодженням з Мінсоцполітики.

Стаж, який уможливлює перерахунок пенсії, вираховують з наступного дня за днем, по який обчислили стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Винятком є пенсіонери за вислугою років, які отримують пенсію на умовах Закону № 1788, та ті, що не досягли встановленого Законом № 1058 віку.

Пенсії медпрацівників у 2018: умови перерахунку, зростання та нарахуванняЧитайте: "Організація лабораторних досліджень в медзакладі"

Нарахування дострокових пенсії медичним працівницям

До 01.01.2015 діяв такий порядок дострокового виходу на пенсію працівників жіночої статі: на нього мали право працівниці 55-річного віку і старші за умови наявності у них мінімум 30-річного стажу, а також відмови від продовження професійної діяльності.  Такий достроковий вихід на пенсію позначався на розмірі пенсійної виплати негативно – за кожен недопрацьований місяць її розмір зменшувався на 0,5%.

Розмір дострокової пенсії був зменшеним упродовж усього періоду її отримання (за винятком ситуацій, коли жінка продовжила трудовий шлях та відмовилася від пенсійної виплати).

Тепер порядок дещо змінився: розмір дострокової пенсії медичних працівників жіночої статі та інших жінок зменшується лише допоки жінка не досягла віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону № 1058, та упродовж терміну, еквівалентному кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після того, як жінка досягла цього віку.

По закінченню цього терміну розмір пенсії переглядають без її зниження. Важливо пам’ятати, що така пенсія повинна бути рівною або більшою за 1452 грн – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Пенсії медпрацівників у 2018: умови перерахунку, зростання та нарахуванняЧитайте: "Ответственность медицинских работников: виды, причины наступления"

 Приклад 3. Розмір дострокової пенсії збільшився 

Жінці, яка народилася 15 серпня 1958 року та мала 30 років страхового стажу, із серпня 2013 року призначили дострокову пенсію при досягненні 55 років. Пенсійний вік, встановлений статтею 26 Закону № 1058 для жінок, які народилися в період з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року, — 57 років. Тобто жінка вийшла на пенсію на два роки раніше, і тому розмір її пенсії зменшили на 12%. 57 років жінці виповнилося 15 серпня 2015 року. Однак після досягнення пенсійного віку вона отримувала зменшений розмір пенсії по 30 вересня 2017 року, тобто більше двох років.

Період, що дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону № 1058 (з 15 серпня 2015 року по 15 серпня 2017 року), завершився.

Тож, враховуючи зміни в Законі № 1058, з 1 жовтня 2017 року жінка отримуватиме пенсію без зниження за достроковий вихід.

 

Приклад 4. Розмір дострокової пенсії залишається без змін

Дострокову пенсію призначили 2014 року жінці, яка народилася 5 серпня 1959 року, тобто на 36 місяців раніше від встановленого пенсійного віку — 58 років. Тоді розмір її пенсії зменшили на 18%. Пенсійного віку жінка досягла 5 серпня 2017 року.

Однак коли Закон № 2148 ввели в дію, ще не завершився період, що дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення цією жінкою пенсійного віку.

Отже, з 1 жовтня 2017 року відсоток, на який зменшується розмір пенсії, не змінився. Жінка отримуватиме пенсію без зниження за достроковий вихід із 6 серпня 2020 року. Але до того часу розмір її пенсії не може бути меншим за 1452 грн.

Отже, ми розібралися у тонкощах пенсійної реформи для медиків та працівників інших сфер.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики