Відділення аритмій серця: організація роботи

Для підвищення якості надання медичної допомоги пацієнтам з аритміями серця та пов'язаними з ними загрозливими для життя станами створюють спеціалізовані відділення аритмій серця з електрофізіологічною лабораторією. Читайте, які завдання постають перед підрозділом та як організувати його роботу.

Спеціалісти відділення аритмій серця мають можливість проводити лікування в обсязі, який прописаний у відповідних нормативних документах та відповідає передовому світовому досвіду.

Основні засади функціонування спеціалізованого відділення аритмій серця з електрофізіологічною лабораторією (надалі - Відділення) прописані в наказі «Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров'я України» МОЗ   № 975 від 29.08.2017 року. Відділення функціонує в складі медичних закладів державної та комунальної форми власності. Відповідно до цього документу завдання Відділення – надання висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам із порушеннями серцевого ритму. Медичну допомогу пацієнтам надають за затвердженими нормативними документами стандартами.

Відділення аритмій серця: організація роботиЧитайте: "Требования к бактериологическим лабораториям: помещение, безопасность, организация работы"

Завдання відділення аритмій серця

Відділення аритмій серця створене з метою надання висококваліфікованої допомоги хворим із порушенням ритму серця, в тому числі:

 • після проведеної вдалої реанімації;
 • при порушеннях провідності серця, що виникли раптово;
 • при порушеннях серцевого ритму, які супроводжуються знепритомненням;
 • при синкопальних станах, причину яких встановити не вдається;
 • при порушеннях серцевого ритму, що спричинені ятрогенним впливом;
 • при порушеннях серцевого ритму, які потребують імплантації кардіопристроїв.

До функцій персоналу відділення входить проведення діагностики і лікування  перерахованих патологічних станів.   На базі та за участі фахівців відділення аритмій серця проходять наукові конференції та семінари. Відділення стає базою для проведення різноманітних тренінгів для практикуючих лікарів та фахівців-початківців з питань аритмології.  Кардіологи Відділення формують єдиний реєстр пацієнтів, які підлягають імплантації кардіоприладів та абляції, а також підтримують постійний оперативний зв'язок з іншими медичними закладами, дотичними до проблем порушення серцевого ритму, насамперед — з бригадами екстреної медичної допомоги.

Відділення аритмій серця: організація роботиЧитайте: "Декларация о выборе врача первичной медицинской помощи"

Структура відділення аритмій серця

Для забезпечення безперервного процесу лікування хворих у відділенні організовують:

 • електрофізіологічну лабораторію, в якій проводять діагностику аритмій серця та налагоджують процес їх лікування;
 • блок для виконання спеціалізованих діагностичних процедур (ЕКГ спокою, Холтерівський моніторинг, ЧСЕКС та інших);
 • блок для проведення інвазивних втручань;
 • блок для проведення реанімаційних заходів;
 • палати, в яких буде проводитись спостереження за пацієнтами в ранньому періоді після проведених процедур;
 • палати для перебування стаціонарних хворих до та після проведення процедур;
 • кабінет для амбулаторного прийому пацієнтів;
 • адміністративні приміщення (кабінет завідувача, старшої медичної сестри, ординаторська), приміщення для перебування молодшого медичного персоналу.

Відділення аритмій серця: організація роботиЧитайте: "Медицинская этика — практические советы и рабочие ситуации"

Графіки чергування персоналу відділення аритмій серця формуються так, щоб забезпечити його безперебійне функціонування в цілодобовому режимі. З цією ж метою відділення аритмій серця  забезпечують медичним обладнанням, засобами зв'язку, комп'ютерною технікою та автотранспортом. Тут же створюють незнижуваний запас лікарських засобів та медичних виробів, що дозволяє забезпечити надання інтенсивної терапії та проведення реанвімаційних заходів в повному обсязі відповідно до затверджених стандартів.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді