Кардіологічний кабінет поліклінічного відділення: спеціалізація та завдання

Дізнайтеся, як згідно з нововведеннями в законодавстві має функціонувати кардіологічний кабінет у медичному закладі, які завдання постають перед його працівниками та на що має право розраховувати пацієнт.

Підвищення захворюваності на хвороби серцево-судинної системи серед пацієнтів різних вікових груп потребує вживання кардинальних заходів як з боку держави. Тому наказ  № 975 затвердив нове Положення про кардіологічний кабінет, яким запроваджуються суттєві зміни в медичних підходах до ведення кардіологічних хворих на амбулаторному етапі.

Для надання спеціалізованої діагностичної та лікувальної допомоги пацієнтам з захворюваннями серця та судин в поліклінічному відділенні медичного закладу організовують кардіологічний кабінет. Функціонує кабінет на підставі наказу МОЗ України № 975. Штати кабінету укомплектовують відповідно до штатного розпису, а координує діяльність кабінету керівник поліклінічного відділення.

Кардіологічний кабінет поліклінічного відділення: спеціалізація та завданняЧитайте: "Чергування медпрацівників: основні правила складання графіка"

 Завдання кардіологічного кабінету:

 • координація роботи структурних підрозділів медичного закладу (долікарського та терапевтичного кабінетів поліклініки, відділів функціональної діагностики та статистики), спрямованої на виявлення пацієнтів з захворюваннями серцево-судинної системи та тих осіб, що мають високий та дуже високий ризик розвитку подібних захворювань;
 • аналіз поширеності захворювань на артеріальну гіпертензію (АГ) та ішемічну хворобу серця (ІХС) серед населення, що обслуговується в поліклініці;
 • моніторинг стану тимчасової непрацездатності пацієнтів з ІХС та ГХ;
 • участь в підготовці та підвищенні кваліфікації лікарів терапевтичного профілю та середнього медичного персоналу;
 • впровадження в практику передових досягнень медичної науки в галузі кардіології та вивчення їх ефективності.

Кабінет веде встановлену нормативними документами документацію та надає необхідну оперативну інформацію за запитом керівництва медичного закладу.

Кардіологічний кабінет поліклінічного відділення: спеціалізація та завданняЧитайте: "Медицинская сортировка: правила, схема проведения"

Пацієнти кардіологічного кабінету поліклінічного відділення: 

 • особи з сумнівним діагнозом та без точного діагнозу;
 • пацієнти з гострими формами ІХС, які пройшли стаціонарне лікування, зокрема з інфарктом міокарду, порушеннями ритму серця, серцевою недостатністю, ускладненими гіпертонічними кризами;
 • пацієнти, стан яких не вдалось стабілізувати на попередніх етапах лікування;
 • особи, працездатність яких була порушена тривалий час (понад 2-3 тижні) з приводу серцево-судинних захворювань;
 • пацієнти, стосовно яких вирішується питання про необхідність стаціонарного лікування;
 • особи, які працюють на підприємствах зі шкідливими чинниками для здоров’я, під час проходження профілактичного огляду (за призначенням заступника головного лікаря з медичних питань).

Працівники кардіологічного кабінету поліклінічного відділення працюють відповідно до графіків, затверджених керівником медичного закладу.  Якщо працівники кабінету вважають за доцільне запровадити зміни в наданні допомоги кардіологічним хворим, пропозиції подають керівнику медичного закладу. Безумовно, самостійно досягнути значних зрушень в сфері надання допомоги хворим кардіологічного профілю лише зусиллями співробітників кабінету не вдасться. Відповідно до Положення, в досягненні цієї мети кабінет співпрацює з медичними закладами, що надають кардіологічну, кардіохірургічну допомогу населенню та громадськими організаціями.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді