Чергування медпрацівників: основні правила складання графіка

Графік чергування медичних працівників не може порушувати права персоналу на відпочинок. Читайте, як спланувати добові чергування медиків так, щоб робочий час відповідав вимогам законодавства

У медзакладах, які працюють за цілодобовим графіком, виникає потреба залучати медпрацівників до добового чергування.

Кодекс Законів про працю України (КЗпП) не визначає термін «чергування». Зазвичай під чергуванням розуміють такий робочий графік, коли працівник працює за розпорядженням керівника до початку або після закінчення звичайного робочого дня (тобто у вечірній і нічний час) та у вихідні або святкові (неробочі) дні.

Чергування медпрацівників: основні правила складання графіка

Скачати Положення про чергового лікаря

Нічні чергування медиків: кого не залучати

КЗпП визначає коло осіб, яких не можна залучати до нічних чергувань та надурочних робіт:

 • вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до трьох років
 • особи, які не досягли 18 років
 • працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять (ст. 55 і 63 КЗпП).

  Інвалідів залучайте до чергування у нічний час та надурочних робіт лише за умови їх згоди, а також якщо це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 172 КЗпП).

  NB! Тривалість нічної зміни має дорівнювати денній та становити не більше ніж 12 годин.

  Встановлення добового чергування медпрацівників можливе за рішенням колективу медзакладу. Для кожного конкретного працівника керівник встановлює таку тривалість лише за його згодою, а також за згодою профспілкового органу медзакладу.

  Чергування медиків: особливості

  У лікувальних закладах на роботах, пов’язаних із наданням медичної допомоги населенню, зазвичай застосовують щомісячний облік робочого часу (ст. 61 КЗпП).

  Працівники чергують по змінах рівномірно. Переходити з однієї зміни в іншу слід зазвичай через кожен тиждень у години, що визначають графіки змінності (ст. 58 КЗпП).

  Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою за подвійну тривалість часу роботи в попередній зміні, включно з часом перерви на обід. Призначати працівника на роботу протягом двох змін підряд заборонено (ст. 59 КЗпП).

  Умови трудового розпорядку роботи адміністрація медзакладу затверджує в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Керівник закладу мусить погодити їх з профспілковим комітетом. Ці правила містять розділ, у якому обговорюється організація праці колективу для надання цілодобової та якісної медичної допомоги населенню (наказ МОЗ «Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку» від 18.12.2000 № 204-о; далі — Наказ № 204). Керівництво закладу має право передбачити у цьому розділі залучення до нічних або добових чергувань медпрацівників амбулаторної ланки у стаціонарі.

  У медзакладах із цілодобовим режимом роботи застосовують облік відпрацьованого часу помісячно за погодженням із профспілковим комітетом. При цьому слід дотримуватися норм робочого часу за обліковий період (місяць, квартал, півріччя; п. 16 Наказу № 204).

  Під час складання графіку роботи та встановлення тривалості робочої зміни керівник має враховувати характер праці та її і умови. Нічна зміна не може тривати довше 12 год. та бути еквівалентною денній зміні. Також не допускається призначення медпрацівника у дві зміни підряд.

  Працівників необхідно інформувати про графіки змінності принаймні за місяць до початку їх дії.

  Чергування лікарів поліклініки в стаціонарі можливе лише за їх згоди.

  Окрім того, слід зауважити, що чергування можуть бути надурочними, тому треба знати, що залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Це стосується і жінок, що мають дітей до 14 років — працювати понаднормово вони можуть лише за власної згоди.

  Організація чергування медичних працівників з дотриманням норми робочого часу

  У медзакладах із цілодобовим режимом роботи застосовують облік відпрацьованого часу помісячно за погодженням із профспілковим комітетом. При цьому слід дотримуватися норм робочого часу за обліковий період (місяць, квартал, півріччя). Місячну норму робочого часу визначають з огляду на установлену для конкретного працівника щоденну тривалість робочого часу, передбачену для шестиденного робочого тижня, та кількість робочих днів у конкретному місяці. У місячну норму робочого часу включають усі види робіт, які виконують працівники. Ідеться про основну роботу, чергування, виклики для надання допомоги хворим удома тощо.

  Чергування в межах місячної норми робочого часу здійснюють штатні медичні працівники за рахунок зменшення тривалості змін протягом місяця.

  Лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою можна залучати за їхньою згодою до чергувань понад місячну норму робочого часу без займання штатних посад з оплатою з фонду оплати праці.

  Залучення працівників до чергувань понад місячну норму робочого часу можливе тільки в тих випадках, коли в закладі відсутні вакантні посади за цією спеціальністю.

  Чергування лікарів в стаціонарі: оплата праці

  Якщо чергування лікарів в стаціонарі здійснювалось у робочі дні згідно з графіком роботи в межах місячної норми робочого часу, то додаткова оплата (понад посадовий оклад) не проводиться.

  Чергування за графіком у вихідний та святковий день в межах місячної норми робочого часу може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в розмірі одинарної годинної ставки понад оклад (статті 72 , 107 КЗпП України ).

  Чергування медичних працівників понад місячну норму робочого часу оплачуються понад оклад, якщо роботу виконано у робочий день тижня, та у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо чергування припало на вихідний день за графіком, святковий чи неробочий день. (статті 106, 107 КЗпП України ).

  За чергування у нічний час проводиться додаткова оплата в розмірі 35 % окладу. У разі продовження працівником роботи внаслідок неявки працівника, якого замінює, до моменту закінчення зміни та неможливості замінити його іншим працівником оплата проводиться за фактично відпрацьовані години як робота в надурочний час (ст. 106 КЗпП України ).

  Чергування понад місячну норму робочого часу не є сумісництвом.

  Як оплатити працю лікаря, який чергує вдома?

  Чергування лікарів вдома

  Лікарі та інші медичні працівники можуть залучатися до чергування вдома.

  Для чергування вдома призначайте:

  • лікарів - до п’яти посад з основних лікарських спеціальностей
  • фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою - до чотирьох посад

  NB! Ураховуйте укомплектованість штату, виробничу необхідність, кількість викликів і їхню експертну оцінку.

  Чергування медичних працівників вдома організовується як у межах місячної норми робочого часу відповідних працівників за обліковий період, так і за її межами.

  Чергування вдома в денний та нічний час ураховується як півгодини за кожну годину чергування та оплачується, виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.

  У разі виклику працівника під час чергування (у заклад, на місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачується за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника, встановленого за штатним розписом, із збереженням діючого порядку оплати праці працівників охорони здоров’я у нічний час.

  У такому самому порядку проводиться оплата чергувань удома в неробочий та нічний час працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, професіоналів та фахівців медичних бригад постійної готовності та багатофункціональних медичних загонів спеціального призначення, що організовані для безпосереднього надання екстреної медичної допомоги та рятувальних робіт при аваріях, катастрофах, у разі стихійного лиха та надзвичайних ситуацій.  зміст

  Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді