Звітність стоматологічних закладів

UA RU
Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
У статті розповідаємо, які види звітності подають стоматології.

Курс для керівника стоматології СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⭐

Заклади стоматологічного профілю, як і всі інші медзаклади незалежно від форми власності, подають до органів контролю звітність:

 • фінансову
 • податкову
 • статистичну

Ці види звітності базуються на даних бухгалтерського обліку як обов’язкового виду обліку, який веде підприємство (ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV).

✅✅✅ Атестація лікарів-стоматологів: які документи подавати

Фінансова звітність

Складайте фінансову звітність на підставі бухгалтерського обліку. Також керуйтеся:

 • Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
 • Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2000 № 419

! Бухгалтерський облік у ЗОЗ ведуть на основі результатів фінансово-господарської діяльності. Вона відображена в Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291.

Звітність стоматологічних закладів

Якщо ваш стоматологічний медзаклад має форму юридичної особи, що здійснює медичну практику на підставі відповідної ліцензії, подавайте фінансову звітність власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також податковим органам та органам статистики згідно із законодавством.

✅✅✅ Медична документація стоматологічного закладу: перелік форм

Податкова звітність

Подавайте податкові декларації:

 • за кожен звітний період, у якому виникають об’єкти оподаткування
  або
 • за наявності показників, які підлягають декларуванню

Звітність стоматологічних закладів

! Формуйте декларації щодо кожного податку, платником якого ви є.

Статистична звітність

Стоматологічні заклади — юридичні особи всіх організаційно-правових форм та ФОПи, які провадять господарську діяльність з медичної практики, щороку подають звіти за формами:

 • № 17 «Звіт про медичні кадри за 20__ рік» (річна)
 • № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи — підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20__ рік» (річна)

Форми звітності затверджені наказом МОЗ «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення» від 10.07.2007 № 378. Зміни внесли наказом МОЗ від 04.10.2018 № 1802 (далі — Наказ № 1802)

Звітну документацію стоматології заповнюють на основі первинної облікової. Для закладів охорони здоров’я стоматологічного профілю це такі форми:

 • № 037/о «Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)»
 • № 037-1/о «Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда»
 • № 037-2/о «Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта»
 • № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)»
 • № 039-3/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)»
 • № 039-4/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда»
 • № 043/о «Медична карта стоматологічного хворого № »
 • № 043-1/о «Медична карта ортодонтичного пацієнта № »
 • № 069/о «Журнал запису амбулаторних операцій»
 • № 028/о «Консультаційний висновок спеціаліста»

✅✅✅ Як ФОПу набрати персонал до нової стоматології

Форма № 17

У Формі № 17 вказуйте статистичні дані про кількість окремих спеціалістів, клінічних ординаторів, аспірантів та лікарів-інтернів. Також зазначайте облікову кількість молодших спеціалістів з медичною освітою та статус працівників: наприклад, вказуйте категорію, чи є особи пенсійного віку або спеціалісти, які відсутні довгостроково.

Кількість зубних лікарів у таблиці 1000 зазначайте окремо — в рядку 102. Не враховуйте її в загальну кількість лікарів у рядку 1 (п. 2.8 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20 рік», затвердженої Наказом № 378). Це поширена помилка.

Інформацію до Форми № 17 вносьте з особової карти працівника — форма первинного обліку № П-2, затверджена наказом Держкомстату і Міноборони від 25.12.2009 № 495/656.

Форма № 20

Заклади охорони здоров’я, які надають стоматологічну допомогу, у звіті за Формою № 20 мають заповнювати таблиці 2700, 2701, 2702, 2703, 2704 та 2801. Статистичну інформацію вказуйте на основі облікових форм № 039-2/о, № 039-3/о, № 039-4/о. Аби зазначити кількість оперованих хворих у таблиці 2801, використовуйте Форму № 069/о. На основі яких первинних облікових форм заповнювати таблиці Форми № 20, показано на схемі.

Послідовність введення статистичної інформації в стоматологічні звіти

Послідовність заповнення звітів в стоматології

Раніше стоматологічні заклади у Формі № 20 мали заповнювати таблицю 2800, а саме зазначати кількість операцій у рядку 4 «Операції на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині» та рядку 12 «Крім того, видалення зубів та коренів». Наказом № 1802 МОЗ виключив ці рядки з таблиці 2800, тому вам більше не потрібно їх заповнювати. Загальну кількість видалених зубів, а також усі інші стоматологічні операції, вказуйте у новій таблиці 2704.

Відповідно до Наказу № 1802 звіти за Формами № 17 та № 20 мають заповнювати юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичні особи — підприємці, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

Подавайте звіти щороку до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я облдержадміністрацій, Київської міської державної адміністрації, які передають зведену інформацію до МОЗ, а воно — у Державну службу статистики України. Дотримуйтеся строків, зазначених у відповідному наказі структурного підрозділу з питань охорони здоров’я.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики