Як розробити клінічний маршрут пацієнта в стоматології

Автор
засновник Юридичної компанії «Medcraft», експерт з медичного права
Щоб упорядкувати процеси лікування в стоматолонічному закладі, розробіть маршрути пацієнтів у закладі загалом та між структурними підрозділами. Як це зробити та чим керуватися, розповідаємо в статті

Курс для керівника стоматології: СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⭐

Поняття клінічного маршруту пацієнта наведено у наказі МОЗ «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» від 28.09.2012 № 751 (далі — Методика №751).

Клінічний маршрут пацієнта — це алгоритм руху пацієнта структурними підрозділами закладу охорони здоров’я (або різних закладів охорони здоров’я), які залучені до надання допомоги за конкретного стану або захворювання

Пункт 12 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 285, передбачає, що заклад охорони здоров’я повинен мати затверджені в установленому законодавством порядку клінічні маршрути пацієнта, розроблені відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), схвалених МОЗ.

Чи розробляти клінічний маршрут лікарю-ФОП

Що містить клінічний маршрут пацієнта стоматології

Клінічний маршрут пацієнта в стоматологічному закладі містить алгоритм руху пацієнта:

  • у підрозділах закладу, пунктах контактів з лікарями та іншим медичним персоналом у процесі надання медичної допомоги
  • взаємодії між закладами під час надання медичної допомоги для виконання вимог стандарту, уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги та нового клінічного протоколу медичної допомоги

✅✅✅ Якими клінічними протоколами зі стоматології керуватися з 1 вересня 2021 року

Які особливості розроблення клінічного маршрута

Клінічний маршрут пацієнта стоматології розробляйте в довільній формі з урахуванням особливостей вашого закладу. Це може бути:

  • блок-схема, де стрілками покажете шлях пацієнта від кабінету одного фахівця до кабінету іншого
  • текстовий список з булітами тощо

NB! Головне, щоб виконавці розуміли, куди направляти пацієнта. Для цього зазначайте не лише конкретного фахівця, а й назву відділення, номер кабінету.

Якщо керівник вирішив запровадити новий клінічний протокол медичної допомоги, відповідно до нього розробіть клінічний маршрут пацієнта. Для цього перекладіть цей протокол українською мовою. Це у випадку, якщо немає затвердженого МОЗ тексту українською мовою.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді