Консультаційний висновок спеціаліста: форма № 028/о

Автор
редактор медичних видань
Скачайте консультаційний висновок спеціаліста за формою 028/о та з'ясуйте правила заповнення бланка

За які заходи можна отримати бали БПР

Форму первинної облікової документації № 028/о «Консультаційний висновок спеціаліста» та інструкцію щодо її заповнення МОЗ затвердив наказом від 14.02.2012 № 110.

Відповідає за достовірність даних, унесених до документа, лікар-консультант медичного закладу чи науково-дослідного інституту, який консультував пацієнта.

ЗОЗ та ФОП, що мають ліцензію на медпрактику та вносять медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, форму № 028/о не ведуть. Проте на вимогу пацієнта надавайте йому витяг із цього реєстру.

Довідка форми 028/о: вимоги до ведення 

Консультативний висновок спеціаліста ф. 028/о заповнює лікар, який консультував пацієнта:

  • лікар обласної лікарні
  • спеціаліст науково-дослідного інституту
  • фахівець консультаційно-діагностичних центрів

Висновок про стан здоров’я пацієнта й рекомендації щодо подальшого лікування записує лікар-консультант. Достовірність і точність наведеної у висновку інформації він підтверджує особистим підписом і скріплює печаткою медзакладу, у якому консультувався пацієнт.

Консультативний висновок спеціаліста форма № 028/0: бланк

бланк форми 028 о

Скачати

Зміст форми 028/о

Для зручності сприйняття всю інформацію, внесену до медичної форми 028/о, можна розділити на кілька груп.

Вид інформації

Зміст

Відомості про лікарню, яка направляла пацієнта на консультацію

Повна назва, адреса

Відомості про пацієнта, який отримав консультацію

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Відомості про лікаря, який консультував пацієнта

Прізвище, ім’я, по батькові та спеціальність

Дані про захворювання

Результати лабораторних досліджень

Результати інструментальних досліджень

Діагноз та інші висновки спеціаліста

Рекомендації щодо подальшого лікування

Медичну довідку форми 028/о передайте, наприклад, надішліть поштою, до ЗОЗ, який направив пацієнта на консультацію, упродовж трьох робочих днів.

У медзакладі, що направив пацієнта на консультацію, документ уклеюють до первинної медичної документації хворого — медичної карти амбулаторного хворого, медичної карти стаціонарного хворого, історії розвитку дитини — та зберігають разом із нею упродовж усього терміну зберігання самої документації.

 зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді