Консультаційний висновок спеціаліста: форма № 028/о

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Скачайте консультативний висновок спеціаліста за формою 028/о та читайте правила заповнення бланка

Оновлений Порядок атестації лікарів

Форма первинної облікової документації no 028/о «Консультаційний висновок спеціаліста» та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110.

Відповідає за достовірність даних, внесених до документа, лікар-консультант медичного закладу чи науково-дослідного інституту, який консультував хворого.

В медичному закладі, що направив пацієнта на консультацію, документ підшивають до первинної медичної документації хворого та зберігають разом із нею.

Увага! Зміни. ЗОЗ та ФОП, що мають ліцензію на медпрактику та вносять медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, форму № 028/о не ведуть. На вимогу пацієнта йому надають витяг з цього реєстру (наказ МОЗ від 28.02.2020 № 587).

✅✅✅ Електронне направлення: як видавати

Вимоги до ведення довідки форми 028/о

Консультативний висновок спеціаліста ф. 028/о заповнює лікар, який консультував пацієнта:

  • лікар обласної лікарні
  • спеціаліст науково-дослідного інституту
  • фахівці консультаційно-діагностичних центрів

Висновок про стан здоров’я пацієнта та рекомендації стосовно подальшого лікування записує лікар-консультант. Достовірність та точність наведеної у висновку інформації він підтверджує особистим підписом та скріплює печаткою медичного закладу, в якому проводили консультування.

Консультативний висновок спеціаліста — бланк

бланк форми 028 о

Скачати

Зміст форми МОЗ 028/о

Для зручності сприйняття всю інформацію, внесену до медичної форми 028/о, можна розділити на кілька груп.

Вид інформації

Зміст

Відомості про лікарню, яка направляла пацієнта на консультацію

повна назва, адреса

Відомості про хворого, який отримав консультацію

прізвище, ім’я, по батькові пацієнта

дата народження

Відомості про лікаря, який консультував пацієнта

прізвище, ім’я, по батькові та спеціальність

Дані про захворювання

результати лабораторних досліджень

результати інструментальних досліджень

встановлений діагноз спеціаліста

рекомендації стосовно подальшого лікування

Медична довідка форми 028/о передається (надсилається поштою) до медзакладу, який направляв на консультацію пацієнта, протягом трьох робочих днів. Висновок вклеюють до медичної документації хворого (медичної карти амбулаторного хворого, медичної карти стаціонарного хворого, історії розвитку дитини) та зберігають разом з нею протягом усього терміну зберігання самої документації.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики