Пенсія медикам за вислугу років: запитання і відповіді

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
Дізнайтеся, хто з медпрацівників має право на пенсію за вислугу років. Читайте у статті про те, як діяти, якщо медпрацівник хоче продовжувати професійну діяльність, коли перебуває на пенсії за вислугою

 

Пенсія за вислугу років — це один з видів трудових пенсій. ПФУ призначає та нараховує пенсію за вислугу років на підставі нормативно-правових актів: 

 • Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII (далі — Закон № 1788-XII)
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон № 1058-IV)

Розрахунок пенсії за вислугу років медичним працівникам ПФУ визначає відповідно до статті 27 Закону № 1058-IV за формулою, що залежить від стажу та розміру заробітної плати. Він ураховує середньомісячний заробіток, який особа отримувала перед зверненням по пенсію. Середньомісячний заробіток ПФУ бере за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд упродовж усієї трудової діяльності незалежно від перерв у роботі (ст. 53 Закону № 1788-XII).

Іноді медпрацівники бажають продовжити працювати й після того, як їм була нарахована пенсія за вислугу років. Однак у такому разі вони мають знати особливості працевлаштування та виплати такої пенсії. Відповімо на поширені запитання.

Оплата праці медичних працівників

Хто має право на пенсію за вислугу років медичним працівникам

Пенсія за вислугу років для медиків може бути призначена особі,  якщо вона працювала  за спеціальністю на посадах, передбачених Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту й посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою КМУ від 04.11.1993 № 909 (далі — Перелік; Постанова № 909). При цьому не мають значення форма власності або відомча належність закладу, у якому працює особа, і тривалість робочого дня (див. Таблицю 1).

Таблиця 1

Заклади охорони здоров’я й посади, робота на яких дає право медпрацівникам на пенсію за вислугу років

Найменування закладів і установ

Найменування посад

 • лікарняні заклади
 • лікувально-профілактичні заклади особливого типу
 • лікувально-трудові профілакторії
 • амбулаторно-поліклінічні заклади
 • заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги
 • заклади переливання крові
 • заклади охорони материнства й дитинства
 • санаторно-курортні заклади
 • установи з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями)
 • санітарно-епідеміологічні заклади
 • діагностичні центри

лікарі та середній медичний персонал незалежно від посад

 • аптеки
 • аптечні кіоски й магазини
 • контрольно-аналітичні лабораторії

провізори, фармацевти незалежно від посад, лаборанти

лікарі та середній медичний персонал

Щоб отримати пенсію за вислугу років, медпрацівники повинні мати спеціальний стаж роботи. До 01.04.2015 він становив не менше ніж 25 років. Стаж після цієї дати наведений у Таблиці 2.

 

Таблиця 2

Пенсія за вислугу років медпрацівників: яка тривалість спеціального стажу потрібна

 

Період виходу на пенсію за вислугу років

Мінімальний страховий стаж,
років

з

до

01.04.2023

31.03.2024

29,5

01.04.2024

-

30

Зазначеним у Переліку особам за потреби підсумовують стаж за періоди роботи в закладах і установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

УВАГА! Пільги по обчисленню стажу за роботу в деяких медичних закладах

Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у закладах з надання психіатричної допомоги зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі (ст. 60 Закону № 1788).

Правом на пільгове обчислення страхового стажу відповідно до статті 60 Закону № 1788 користуються особи, які працювали у згаданих закладах до 01.01.2004 р. Надалі стаж обчислюється в одинарному розмірі — за даними системи персоніфікованого обліку.

Чи можна продовжувати працювати на колишній посаді після призначення пенсії

Пенсія за вислугу років медикам призначається після звільнення з роботи, яка дає право на цю пенсію (ст. 7 Закону № 1788).

Особа, якій призначена медична пенсія за вислугу років, має право працювати на роботі, що дає право на цей вид пенсії. Однак виплачувати пенсію за вислугу років медпрацівнику припинять. Поновлять виплати лише з наступного дня після звільнення (п. 2.4 розд. ІІ Порядку подання та оформлення документів для призначення/перерахунку пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою Правління ПФУ від 25.11.2005 № 22-1).

Щоб отримувати пенсію за вислугу років, особа має працювати на посаді й у закладі, яких не передбачає Перелік, або не працювати взагалі.

Тож якщо особа вирішила повернутися на колишнє місце роботи, що дає право медпрацівнику на пільгову пенсію за вислугу років, вона має повідомити про це місцевий орган ПФУ. Виплату пенсії припинять, а після звільнення з такої посади — поновлять.

Як спланувати штат та оплатити роботу медпрацівників

Чи призначена пенсія за вислугою років для медпрацівників, що працюють на посадах лікарів і середнього медичного персоналу за сумісництвом

Ні, вони таку пенсію не отримають. Вимоги статті 7 Закону № 1788 поширюються й на сумісників. Тож пенсія медикам за вислугу років призначається лише тому, хто звільниться з роботи, яка дає право на цей вид пенсії.

Виплачувати пільгову пенсію за вислугу років медпрацівникам-сумісникам припиняють повністю. Вони не зможуть отримати навіть частку, пропорційну до зайнятості на посаді, що не дає права на такий вид пенсії.

Чи отримає пенсію за вислугу років медичний працівник, якщо працюватиме викладачем у закладі освіти

Лікарі та середній медичний персонал, які працюють у закладах освіти, названих у розділі «1. Освіта» Переліку, мають право на пенсію за вислугу років (прим. 1-1 до Постанови № 909).

До посад, які дають таке право, належать і посади викладачів:

 • закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації
 • професійно-технічних закладів освіти, як-от училища й коледжі І-ІІ рівнів акредитації, інститути та університети ІІІ-IV рівнів акредитації

Однак якщо пенсіонер за вислугу років влаштується на роботу, що дає право на цей вид пенсії, виплату пенсії призупиняють. Адже особа не має права отримувати пенсію за вислугу років, якщо вона одночасно працює на посадах у закладах і установах, зазначених у Переліку.

На яких посадах можна працювати, щоб водночас отримувати пенсію за вислугу років

Головне правило — не працювати на посадах, що зазначені в Переліку. Це всі посади, що належать до Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників від 29.03.2002 № 117 у розділах:

 • Керівники, а конкретніше лікарі на керівних посадах, як-от медичний директор, головна медична сестра, заступники медичного директора
 • Професіонали
 • Фахівці

Лікарі та медсестри, яким нараховується пенсія за вислугою років медичних працівників, можуть працювати:

 • технічними службовцями, як-от реєстратор медичний, сестра-господиня
 • робітниками — дезінфектор, молодша медична сестра з догляду за хворими, молодша медична сестра, санітарка-буфетниця, фасувальник медичних виробів тощо

У такому разі працівники отримуватимуть як заробітну плату, так і пенсію за вислугу років.

Страхування професійної відповідальності медпрацівників

Розмір пенсії за вислугу років медичним працівникам

Пенсії за вислугу років призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 Закону №1788 для пенсій за віком. Пенсії за віком призначаються в розмірі 55% заробітку (ст. 64 Закону №1788), але не нижче мінімального розміру пенсії. За кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія збільшується на 1 процент заробітку, але не менш як на 1 процент мінімального розміру пенсії.

Працівникам, зайнятим на роботах, передбачених пунктом "а" статті 13 і статтею 14 цього Закону, за кожний рік роботи, яка дає право на пенсію на пільгових умовах, пенсія збільшується на 1% заробітку.

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі мінімального споживчого бюджету. В умовах кризового стану економіки та спаду виробництва мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі не нижче межі малозабезпеченості.

Мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у зв’язку із збільшенням величини вартості мінімального споживчого бюджету чи межі малозабезпеченості.

Що робити медичному працівнику, який отримує пенсію за вислугу років, коли він досягне пенсійного віку

Особа, яка одержує пенсію за вислугу років і досягає пенсійного віку, може подати заяву до органів ПФУ за місцем проживання про призначення їй пенсії за віком.

Із 01.01.2018 право отримувати пенсію за віком мають особи, яким виповнилося 60 років, за наявності страхового стажу:

 • з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менше 30 років
 • з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 31 року
 • з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 32 років
 • з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менше 33 років
 • з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менше 34 років
 • починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 35 років

Особа, яка має 25 років страхового стажу й вийшла на пенсію за віком, може працювати на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років. Сам факт того, що людина досягла пенсійного віку, такого права не дає.

Отже, ретельно продумайте всі «за» та «проти», перш ніж виходити на пенсію за вислугу років. Зважте, наскільки вам важливо обіймати колишню посаду. Обміркуйте, що вам буде вигідніше: отримувати лише пенсію чи заробітну плату або обидві ці виплати, якщо зміните сферу діяльності. Зверніть увагу, що особа, яка працює, сплачує внески до ПФУ на загальних підставах, а отже, має право на перерахунок пенсії.зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді