Перелік послуг первинної медичної допомоги

Новий перелік послуг первинної медичної допомоги визначений на законодавчому рівні. Дізнайтеся докладно про те, на яких умовах та які послуги медзаклад повинен надавати пацієнту

Надавачем послуг первинної медичної допомоги може стати будь-який медичний заклад, незалежно від його організаційно-правової форми. Надавати населенню послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою, можуть:

 • комунальні некомерційні підприємства
 • фізичні особи-підприємці, котрі отримали ліцензію на ведення господарської діяльності з медичної практики

  NB! Порядок надання первинної медичної допомоги містить вимоги до роботи терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів, а також перелік послуг закладів ПМД (наказ МОЗ від 19.03.2018 № 504).

  Законодавство закріплює виключне право надавати послуги первинної медичної допомоги лише комунальним некомерційним підприємствам. Але незалежно від того, яку модель надання ПМД представляє медичний заклад, він зобов’язаний організувати весь спектр первинної медичної допомоги, передбаченої законодавством України.

  Які управлінські документи забезпечують діяльність КНП

  Первинна медична допомога: оновлений перелік послуг

  Новий перелік послуг ПМД міститься в додатку 1 до Порядку надання первинної медичної допомоги.

  Основні напрями діяльності закладів ПМД

  № з/п

  Напрями

  Види медичних послуг

  1

  Динамічне спостереження за певними групами пацієнтів, котре містить у собі проведення фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень, затверджених галузевими стандартами

  Ведуть пацієнтів з хронічними захворюваннями та станами

  Ведуть жінок з неускладненою вагітністю та організовують необхідні акушерсько-гінекологічні огляди

  Організовують заходи медичного спостереження за здоровими дітьми, враховуючи фізіологічні особливості їх організму в різних вікових групах

  2

  Проведення заходів для діагностики та лікування найпоширеніших захворювань, травм, отруєнь, фізіологічних станів пацієнтів

  Надання медичної допомоги пацієнтам, стан фізичного чи психічного здоров’я яких дозволяє отримати допомогу на первинному рівні (не потребують екстреної, вторинної чи третинної допомоги)

  Скеровують пацієнтів, котрі не потребують екстреного медичного втручання, на вторинний рівень надання медичної допомоги

  3

  Проведення профілактичних заходів

  Працюють з пацієнтами, котрі мають фактори ризику розвитку певних хвороб

  Проводять вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень

  Надсилають екстрені повідомлення у відповідні інстанції про випадки гострих інфекційних захворювань, гострих професійних та харчових отруєнь, атипових реакцій на щеплення

  Проводять епідеміологічні обстеження в разі виявлення поодиноких випадків інфекційних захворювань

  4

  Організація допомоги паліативним пацієнтам

  Оцінюють стан важкохворих пацієнтів, розраховують потребу та призначають знеболюючі препарати

  Призначають лікування супутньої патології (наприклад, нудоти, закрепів) пацієнтам, котрі отримують паліативну допомогу

  Навчають осіб, котрі доглядають за важкохворими (родичів, соціальних працівників), навичкам догляду за важкохворими

  Направляють пацієнтів, що потребують паліативної допомоги в ширших межах, ніж може забезпечити лікар на первинному рівні, в відповідні медичні заклади

  5

  Проведення санітарно-просвітницької роботи

  Проводять роз’яснювальну роботу (бесіди з пацієнтами та колективами, виступи в газетах, на радіо та через інтернет), спрямовану на формування навичок здорового способу життя

  6

  Взаємодія з іншими структурами та службами

  Співпрацюють з закладами, що надають вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу

  Співпрацюють з закладами громадського здоров’я й іншими державними службами, котрі здатні вплинути на стан здоров’я населення

  Співпрацюють з соціальними службами

  Невід’ємною частиною роботи лікаря ПМД є ведення медичної документації та складання статистичних звітів. Крім іншого, медичний працівник в своїй повсякденній роботі має оформляти рецепти, які дозволять отримати пацієнту медичні препарати в аптечній мережі безкоштовно чи з суттєвою знижкою (відповідно до існуючих програм).

  Перелік послуг первинної медичної допомогиЧитайте: Фінансування первинної медичної допомоги — пояснення МОЗ

  Новий перелік послуг ПМД

  Скачати

  Способи організації надання ПМД

  Ключовою фігурою, від якої залежить якість послуг первинної медичної допомоги, є медичний працівник. Левову частку послуг, звичайно, надаватиме лікар. Хоча окремі послуги можуть надавати також інші медичні працівники зі складу команди. Одні працівники, чия кваліфікація є достатньою, зможуть надавати такі послуги самостійно, інші (чий рівень кваліфікації є не достатньо високим) — лише під контролем лікаря.

  Щоб пацієнти змогли отримувати необхідну допомогу безперервно, а медичний заклад зміг ефективно використовувати свої ресурси, надавачі ПМД можуть об’єднуватись в групові практики. До надання медичної допомоги надавач ПМД може долучати третіх осіб. Для цього між ними будуть укладені трудові чи цивільні договори.

  Статут КНП, яке надає первинну медичну допомогу

  Організація роботи закладу ПМД

  Якість медичних послуг буде максимально високою, якщо обсяг практики ПМД складатиме:

  • на одного лікаря загальної практики-сімейного лікаря чи лікаря-терапевта — дві тисячі пацієнтів
  • на одного лікаря-педіатра — одна тисяча пацієнтів

   Корекція цих цифр може відбутись залежно від соціально-демографічних умов, особливостей території обслуговування.

   Приймати пацієнтів лікарі можуть в спеціально обладнаних приміщеннях. Такі приміщення медичний заклад може:

   • утримувати на праві власності
   • орендувати
   • отримати в оперативне управління

     Про адресу, за якою лікар вестиме свій прийом, мешканці населених пунктів повинні бути поінформовані завчасно. Повинні вони отримати інформацію і про зміну такої адреси (якщо таке станеться).

     Організація прийому пацієнтів

     Лікар може вести прийом пацієнтів так:

     • запросити пацієнта на особистий прийом до медичного закладу
     • відвідати пацієнта за місцем його проживання (перебування)
     • проконсультувати пацієнта за допомогою засобів телекомунікації

       Оскільки ефективність відвідин пацієнта за місцем його проживання є достатньо сумнівною, така форма надання медичних послуг буде використовуватись обмежено на розсуд лікаря. Медичний працівник не буде відвідувати пацієнта лише задля зручності останнього. Водночас мешканці віддалених населених пунктів повинні мати можливість потрапити на прийом до лікаря. Задля цього надавач ПМД повинен потурбуватись про:

       • можливість пацієнта доїхати на прийом до лікаря
       • можливість лікаря доїхати до місця проживання пацієнта
       • налагодження роботи ФАПів/ФП
       • налагодження роботи медичних пунктів тимчасового базування

          Перелік послуг первинної медичної допомогиЧитайте: Платні медичні послуги: як сформувати вартість

          Надавач ПМД має визначити й години прийому лікаря, котрі будуть зручними як для нього, так і для пацієнтів. Мешканці населених пунктів, котрі знаходяться у зоні обслуговування закладу ПМД, повинні отримати інформацію про графік прийому, за котрим працює лікар. Якщо з певних причин, години прийому лікаря змінились (пішов у відпустку, знаходиться у відрядженні чи хворіє), необхідно відразу поінформувати про це населення.

          Щоб пацієнти не страждали через непередбачувані обставини, кілька надавачів ПМД можуть об’єднати свої зусилля та організувати черговий кабінет. Тут пацієнти зможуть отримати медичну допомогу в години, коли лікар уже закінчив свій прийом, у вихідні, святкові та неробочі дні.

          Важливо, щоб пацієнт не штовхався в черзі, очікуючи прийому в лікаря. Тому надавач ПМД повинен організувати запис на прийом:

          • за телефоном
          • особисто
          • за електронною поштою
          • через інтернет-сайт

             Це ще одна умова, яку повинен виконати надавач ПМД, щоб мати змогу підписати договір з НСЗУ.

             Перелік послуг первинної медичної допомоги
             Світлана Доанпрофесор кафедри громадського здоров’я, проректор з післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний університет»
             Медики вже працюють за новим Порядком проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, проте запитання досі виникають. У нашу редакцію звернувся практик із трьома запитаннями щодо швидких тестів для скринінгової діагностики ВІЛ. Читач зауважує, що Порядок указує, як діяти, якщо результат на основі швидкого тесту негативний, — видати Довідку про результат дослідження з виявлення серологічних маркерів ВІЛ. А якщо результат позитивний?             зміст

             Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

             Останні новини

             Усі новини

             Гарячі запитання

             Усі питання і відповіді