Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медицині

UA RU
Після застосування вироби медичного призначення — джерело потенційної інфекції. Щоб запобігти внутрішньолікарняним захворюванням, правильно організуйте в медзакладі обробку медичних інструментів та інших виробів медичного призначення

Антикризовий онлайн-марафон ➤ ВЗЯТИ УЧАСТЬ

Основним документом, що регламентує обробку медичних інструментів у закладах охорони здоров’я, є Державні санітарні норми та правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», затверджені наказом МОЗ від 11.08.2014 № 552 (далі — Наказ № 552; Правила № 552).

Ці правила виокремлюють три етапи обробки виробів медичного призначення:

 • дезінфекція
 • передстерилізаційне очищення
 • стерилізація

   Наслідки неправильної обробки медичного інструментарію в медзакладі

   Помилка

   Наслідок

   Неправильне знезараження виробів медичного призначення

   • інфікування персоналу і пацієнтів
   • пошкодження інструментарію
   • значні економічні збитки для закладу

   Неправильне використання деззасобів і відсутність спеціальних ємкостей для знезараження

   • алергічні реакції у персоналу
   • надмірні витрати деззасобу тощо

   Внутрішньолікарняна інфекція — будь-яке клінічно визначене інфекційне захворювання, що уражує як пацієнтів, які перебувають у стаціонарі або на амбулаторному лікуванні, так і працівників закладу. Симптоми захворювання можуть виявлятися під час або після перебування в лікарні.

   Скачати план роботи заступника медичного директора з медсестринства на рік

   ✅✅✅ Дезинфекция термометров: алгоритм

   Класи виробів медичного призначення

   За ризиком перенесення внутрішньолікарняної інфекції вироби медичного призначення поділяють на класи:

   • некритичні
   • напівкритичні
   • критичні

   Схема 1

   Класи виробів медичного призначення за ризиком перенесення ВЛІ

   Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медицині

   Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Карта-повідомлення за формою № 137/о: скачайте бланк"

   Перший етап обробки медичних виробів — дезінфекція

   Загальне і беззаперечне правило в медицині: спочатку дезінфікуй — потім очищай! Винятком є лише велика кількість органічного навантаження чи закрита система (мийні машини).

   Дезінфекціяце фізичний або хімічний процес обробки медичного інструментарію. За його допомогою знищують усі мікроорганізми, крім спор бактерій.

   Схема 2

   Дезінфекція медичних інструментів

   Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медицині

   Є три рівні дезінфекції:

   Рівень

   Що знищують

   низький

   вегетативні форми

   середній

   бактерії та більшість вірусів і грибів

   високий

   усі мікроорганізми, крім спор

   Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Эпикриз: виды, процедура заполнения, обязанности врача"

   Усі вироби медичного призначення дезінфікують одразу після використання. Набори інструментів та окремі інструменти вважають використаними після того, як відкрили пакування. Після після обробки багаторазових медичних інструментів, їх відмивають від залишків деззасобів.

   Метод дезінфекції обирають залежно від особливостей і призначення медичних виробів. Фізичний, хімічний або комбіновані методи обробки медичних інструментів застосовують згідно з режимами, що знищують віруси, бактерії та гриби. В операційному блоці, процедурному кабінеті тощо важливо використовувати такі дезінфекційні засоби, які не дають фіксуватися білковим компонентам.

   Не проводьте дезінфекцію (крім механізованого методу в мийно-дезінфекційних машинах) одночасно з передстерилізаційним очищенням матеріалів, забруднених кров’ю й іншими біологічними рідинами.

   Медичні вироби дезінфікують у спеціальних ємкостях або у мийно-дезінфекційних машинах. Ємкості для знезараження мають бути безпечні і зручні для знезараження (щільна кришка, перфорований піддон (решітка), фіксувальна пластина), зберігати активність робочих розчинів (пп. 7 п. 1 ч. ІІ Правил № 552).

   На їхніх етикетках мають бути такі написи:

   • назва засобу
   • концентрація розчину
   • дата виготовлення
   • граничний строк придатності

      Для якісної дезінфекції потрібно чітко розуміти, на що впливають хімічні речовини, які ми використовуємо, і дотримувати нескладних правил. Сучасний дезінфекційний засіб має бути безпечним, економічним та ефективним. Основні сполуки, які нині використовують для дезінфекції: альдегіди, пероксидні сполуки, надоцтова кислота, аміни та гуанідини (табл. 1).

      Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Кошторис медзакладу — як складати та виконувати"

      Таблиця 1

      Спектр дії сполук, які використовують для дезінфекції

      Назва

      Дія

      Бігуанідини

      змінюють проникність клітинної мембрани, що спричиняє витік речовин з клітини

      Хлориди

      знищують ДНК та білок, збільшують проникність оболонки

      Спирти

      денатурують білки та розкладають клітинну мембрану

      ЧАС (четвертинні амонійні сполуки)

      пошкоджують клітинну мембрану, спричиняють витік та деградацію

      Гідроген пероксид

      атакує важливі компоненти клітини та відділяє білки від оболонки

      Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Реимбурсация в Украине"

      Другий етап — обробка медичних інструментів перед стерилізацією

      Після дезінфекції слід зробити передстерилізаційне очищення — видалити органічні забруднення та залишки лікувальних препаратів з внутрішніх та зовнішніх поверхонь виробів медичного призначення перед стерилізацією. Здійснюють його за допомогою детергентів, ферментних препаратів, з механічнимим пристроями або без них.

      Де здійснювати. У ЦСВ закладу. Якщо немає стерилізаційного відділення або використовують обмежену кількість ВМП, передстерилізаційну обробку медвиробів проводять у спеціально виділених для цього приміщеннях.

      Коли проводити. Після дезінфекції як окремий процес або разом із дезінфекцією. Одночасно дезінфікувати і проводити передстерилізаційне очищення можна у тому разі, якщо немає забруднень біологічними рідинами та кров’ю, а мийний засіб має дезінфекційні властивості.

      Як оцінювати. Якість передстерилізаційного очищення оцінюють за допомогою постановки азопірамової проби на наявність залишку крові та фенолфталеїнової проби на наявність залишку лужних компонентів мийних засобів (лише у випадках застосування засобів, робочі розчини яких мають рН понад 8,5).

      Під час передстерилізаційного очищення не забувайте промивати та висушувати вироби.

      Промивати ВМП потрібно, аби видалити з них забруднення та очисники, запобігти утворенню плям та досягти повної чистоти. Якщо після очищення виріб дезінфікуватимуть, необхідно упевнитися, що залишки очисника видалили — очисник може нейтралізувати дезінфектант.

      Висушування виробу перешкоджає розмноженню мікробів. Усі предмети, які не потребують подальшої обробки, висушують перед зберіганням. Це допомагає, зокрема, запобігти корозії устаткування із нержавіючої сталі. Перед дезінфекцією та стерилізацією також потрібно підсушити вироби, оскільки вода може ослаблювати дію хімічного дезінфектанту.

      Коли нестерильна поверхня волога, вона покривається «біоплівкою». Утворення біоплівки в процесі передстерилізаційної обробки медичних інструментів — ще один несприятливий для знезараження чинник. Біоплівка формується впродовж стадій, вказаних на схемі 3.

      Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медициніЧитайте: "Експертиза тимчасової непрацездатності у медичному закладі: законодавче регулювання"

      Схема 3

      Стадії формування біоплівки під час обробки виробів медичного призначення

      Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медицині

      Стадія первинного прикріплення зворотна. Натомість на стадії фіксації мікроорганізми виділяють полімери, які спричиняють міцну адгезію. Утворені бактерії періодично відриваються від поверхні і прикріплюються до інших місць.

      Аби позбутися біоплівки, використовуйте ензимні препарати. Вони містять протеази, ліпази, амілази та розщеплюють тканини мікроорганізмів.

      Як контролювати якість стерилізації

      Третій етап обробки медичних інструментів — стерилізація

      Стерилізаціяце повне знищення всіх мікроорганізмів, зокрема спор бактерій. Важлива умова стерилізації — якісне проведення дезінфекції і передстерилізаційного очищення (табл. 2).

      Таблиця 2

      Стерилізація медичних інструментів

      Вид

      Метод

      Агент стерилізації

      Фізичний

      паровий

      водяна пара під тиском

      повітряний

      сухе гаряче повітря

      інфрачервоний

      інфрачервоне випромінювання

      гласперленовий

      нагріті скляні кульки

      Хімічний

      газовий

      розчин окису етилену

      плазмовий

      Пари розчину перекису водню

      рідинний

      Розчини з вмістом альдегіду, кисню, хлору

      Одним із сучасних методів стерилізації є плазмовий. Нині це найбільш економічно вигідний спосіб стерилізації ВМП, виготовлених із матеріалів, чутливих до високих температур та вологи, а також інструментів, що містять вузькі важкодоступні канали. Неправильне знезараження виробів медичного призначення може спричинити інфікування пацієнта. Принцип дії плазмового методу стерилізації: як агент стерилізації використовують пари водного розчину пероксиду водню і низькотемпературну плазму.

      Простерилізовані хімічним методом ВМП можна зберігати не більше трьох діб (пп. 10 п. 7 ч. ІІІ Правил № 552).

      Отже, дотримання правил кожного етапу обробки медичних інструментів — дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації, допоможе зберегти інструментарій чистим, стерильним і без пошкоджень.      зміст

      Нові вимоги до ліцензування медичної практики