Експертиза тимчасової непрацездатності у медзакладі: законодавство, організація, помилки

UA RU
Дізнайтеся, як законодавство врегульовує питання проведення експертизи тимчасової непрацездатності та хто несе відповідальність за організацію і якість цієї експертизи в медзакладі. Також — як організувати експертизу за правилами і уникнути найпоширеніших помилок
Зміст статті:
Хто відповідальний за експертизу тимчасової непрацездатності Вебінар «Експертиза тимчасової непрацездатності» Як організувати експертизу тимчасової непрацездатності без помилок

Як упровадити нові посади керівників

Законодавство передбачає, що експертизу тимчасової непрацездатності у медичному закладі будь-якої форми власності проводить лікар або комісія лікарів, а також лікар, що провадить господарську діяльність із медичної практики як фізична особа — підприємець (статті 69 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ).

Експертиза тимчасової непрацездатності — це комплексне оцінювання порушень функціонального стану організму та інших причин, що визначають факт тимчасової втрати працездатності, установлення строку непрацездатності, визначення клінічного та трудового прогнозу відповідно до встановленого діагнозу.

Порядок організації та проведення експертизи тимчасової непрацездатності визначений у Положенні про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженому наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189. Це положення передбачає чотири рівні проведення експертизи у медзакладах:

Організацію експертизи врегульовано чинним законодавством, зокрема такими нормативно-правовими актами:

 • Інструкція про порядок оформлення листка непрацездатності (наказ МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП та Фонду соцстрахування від нещасних випадків від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406)
 • Інструкція про порядок видачі листка непрацездатності (наказ МОЗ від 13.11.2001 № 455)

Проведення медзакладом експертизи тимчасової непрацездатності не потребує окремого ліцензування, а здійснюється за умови наявності ліцензії МОЗ на медичну практику та сертифіката акредитації закладу.

Експертизу тимчасової непрацездатності проводять з метою встановлення факту тимчасової непрацездатності у працівника та її строків. В ході експертизи встановлюють: необхідно видавати листок непрацездатності чи інший документ, що засвідчує тимчасову втрату працездатності у зв’язку з хворобою, травмою, вагітністю та пологами, доглядом за хворим членом сім’ї, хворою дитиною, карантином, встановленим санітарно-епідеміологічною службою, протезуванням, санаторно-курортним лікуванням.

Також визначають необхідність і строки тимчасового переведення працівника у зв’язку з хворобою на іншу роботу; приймають рішення про направлення на медико-соціальну експертну комісію, щоб визначити наявність та ступінь стійкого розладу функцій організму, причину, час настання і групу інвалідності, а також при тривалій тимчасовій непрацездатності у строки, вказані в Інструкції № 455, — потребу проведення повного та своєчасного обстеження, лікування хворих, надання відповідних рекомендацій.

Положення про експертизу тимчасової непрацездатності

Положення про організацію та проведення експертизи тимчасової непрацездатності

Скачати

Хто відповідальний за експертизу тимчасової непрацездатності

У медичних закладах будь-якої форми власності організацію та контроль експертизи тимчасової непрацездатності здійснює безпосередньо керівник (головний лікар). Він, зокрема:

 • видає накази та розпорядження щодо організації експертизи та вдосконалення її якості
 • затверджує персональний склад лікарсько-консультативної комісії, порядок, час та режим її роботи
 • враховуючи особливості роботи медичного закладу, встановлює порядок оформлення і видачі документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність громадян (наприклад, централізований порядок — «в одному вікні» або децентралізований — кожним лікарем окремо)
 • призначає осіб, які відповідатимуть за облік, одержання, збереження, розподіл, видачу та використання документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (у наказі бажано передбачити осіб-дублерів, а також певний порядок організації, обліку та контролю зазначених процесів)
 • призначає комісію, яка після закінчення строку зберігання знищує корінці та зіпсовані бланки листків непрацездатності та складає відповідний акт
 • затверджує програму підвищення кваліфікації лікарів із питань експертизи тимчасової непрацездатності
 • розв’язує питання щодо надання дозволу на видачу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, у яких вона настала поза постійним місцем проживання та роботи
 • розглядає звернення пацієнтів (скарги, конфліктні питання) щодо дій лікарів із питань експертизи тимчасової непрацездатності та створює комісію для повторного розгляду таких звернень
 • повідомлює органи охорони здоров’я, фонди соціального страхування та правоохоронні органи про випадки втрати чи крадіжки бланків листків непрацездатності
 • організовує заходи щодо притягнення до відповідальності медпрацівників, які порушили процедуру проведення експертизи тимчасової непрацездатності, порядок видачі, продовження та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, оформлення медичної облікової документації

✅✅✅ Посадова інструкція заступника з експертизи тимчасової непрацездатності

Також керівник має визначити потребу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, на основі результатів аналізу захворюваності населення, що обслуговується, сезонності, кількості випадків тимчасової непрацездатності та витрат бланків листка непрацездатності за попередній та аналогічний період.

Звіт щодо використання бланків листка непрацездатності потрібно подавати у встановлені строки за затвердженою формою до органів охорони здоров’я, що координують роботу з питань експертизи тимчасової непрацездатності, — МОЗ, управління (департаментів) охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій.

NB! Чинне законодавство передбачає, що відповідальність за стан організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності несе керівник медичного закладу.

Вебінар «Експертиза тимчасової непрацездатності»

Як організувати експертизу тимчасової непрацездатності без помилок

Помилки на першому рівні ЕТН призводять до ще більших помилок на наступних — під час спільного огляду із завідувачем відділення, лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Під час ЕТН лікарі найчастіше припускаються таких помилок:

 • неправильно визначають випадок тимчасової непрацездатності
 • не зазначають або неправильно визначають страховий (експертний) анамнез
 • неправильно визначають здатність до трудової діяльності (працездатності)
 • не обґрунтовують тимчасову непрацездатність
 • видають листок непрацездатності на робочі, а не на календарні дні
 • одноосібно продовжують листок непрацездатності без представлення хворого на наступний рівень ЕТН
 • не роблять відмітки про порушення режиму
 • закривають листок непрацездатності без щоденника огляду «наперед»
 • неналежно оформлюють медичну документацію під час видачі дубліката листка непрацездатності
 • відмовляють пацієнту у видачі листка непрацездатності, якщо він не погоджується проходити огляд МСЕК

1. Неправильно визначають випадок тимчасової непрацездатності

Випадок тимчасової непрацездатності — це тимчасова непрацездатність, яка триває безперервно від початку визначеного захворювання, травми тощо. Лікар підтверджує його видачею листка непрацездатності з можливим продовженням лікування в одному або кількох закладах охорони здоров’я до відновлення працездатності.

Якщо працездатність відновилася, у листку непрацездатності зазначте «стати до роботи». Якщо особа стала непрацездатною через те саме захворювання, травму до виходу на роботу або відпрацювала неповний робочий день, випадок тимчасової непрацездатності не переривайте.

Якщо виникло інше захворювання, що етіологічно не пов’язане з основним, травма, відпустка у зв’язку з вагітністю — випадок тимчасової непрацездатності вважайте новим і видавайте листок непрацездатності як первинний.

2. Не зазначають або неправильно визначають страховий (експертний) анамнез

Страховий анамнез — це дані про випадки тимчасової непрацездатності, їх терміни та причини протягом останніх 12 місяців.

Щоб правильно визначити страховий анамнез, ураховуйте також дані пацієнта щодо:

 • наявності групи інвалідності
 • перебування у відпустці
 • зміни умов праці
 • переведення на повний чи неповний робочий день
 • наявності шкідливих або небезпечних умов праці
 • наявності професійних захворювань
 • перебування у відрядженні (п. 1.3 Положення № 189)

       Лікар, який нехтує цією нормою й неправильно або взагалі не зазначає страховий анамнез у медичній документації, надалі припускається таких помилок:

       • неправильно визначає тривалість і початок страхового випадку, що призводить до помилок під час видачі та оформлення листка непрацездатності (первинного/продовження)
       • неправильно визначає терміни загальної тимчасової непрацездатності, що призводить до порушення термінів продовження, направлення пацієнта на наступний рівень ЕТН
       • видає листок непрацездатності незастрахованим особам, тобто тим, які не підлягають загальнообов’язковому соціальному страхуванню, тощо

         NB! Страховий анамнез визначайте саме за останні 12 місяців, а не за поточний рік.

         Отже, звертайте увагу саме на страховий анамнез. Це допоможе надалі уникнути низки помилок.

         3. Неправильно визначають здатність до трудової діяльності (працездатності)

         Під час ЕТН деякі медичні працівники не враховують професію та посаду пацієнта.

         Втрата голосу при ларингіті за умови загального доброго самопочуття пацієнта, який працює вчителем, співаком, диктором, оператором колл-центру тощо — беззаперечна причина тимчасової непрацездатності. Однак та ж сама ситуація для пацієнта, який працює лише з комп’ютером, — це не причина відсторонювати від роботи.

         Якщо внаслідок захворювання або травми пацієнт втрачає можливість працювати за своєю спеціальністю/посадою, МСЕК може установити йому групу інвалідності. Такий пацієнт отримуватиме соціальне забезпечення. За наявності трудових рекомендацій він може продовжувати трудову діяльність за іншою спеціальністю або в спеціально створених умовах.

         4. Не обґрунтовують тимчасову непрацездатність

         Щоб обгрунтувати тимчасову непрацездатність у разі захворюваності та травми, докладно та зрозуміло сформулюйте діагноз, який обумовлює тимчасову непрацездатність. Діагноз має відображати ступінь функціональних порушень органів і систем, ускладнень, ступінь їх тяжкості. Це дає змогу визначити факт непрацездатності з урахуванням умов праці та можливості її виконувати, терміни непрацездатності, призначити амбулаторне або стаціонарне лікування, направити хворого на консультацію, обстеження, для огляду до МСЕК.

         Лікар після особистого огляду хворого зобов’язаний прийняти рішення щодо видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. Він має зробити відповідний запис про це в медичній документації (табл.).

         Дані про пацієнта, які має внести лікар до медичної документації

         Під час первинного звернення

         Під час чергових оглядів

         Під час відновлення працездатності

         • Скарги
         • страховий анамнез
         • дані об’єктивного огляду
         • додаткові методи обстеження, які є підставою для визначення діагнозу
         • перелік необхідних лікувальних та оздоровчих заходів, консультацій;
         • рекомендований режим
         • номер документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність
         • термін, із якого до якого виданий документ
         • дата наступної явки хворого на прийом
         • направлення на ЛКК
         • динаміка захворювання
         • обгрунтування корекції лікування та призначення додаткових обстежень
         • термін тимчасової непрацездатності та його продовження
         • номер документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність
         • дата, з якої до якої продовжує документ, що засвідчує тимчасову непрацездатність
         • дата наступного огляду
         • дані клінічного огляду пацієнта, які є підставою для закриття документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність
         • номер документа
         • дата, з якої пацієнт має стати до роботи

         У виписці з медичної карти стаціонарного хворого (форма № 027/о) обов’язково зазначте:

         • дату висновку ЛКК (за наявності)
         • лікувальні та трудові рекомендації
         • дату закриття листка непрацездатності
         • дату, з якої необхідно стати до роботи
         • номери документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

             Якщо хворий продовжує хворіти, то у виписці:

             • зазначте дату явки на прийом до лікаря поліклініки
             • обгрунтуйте продовження листка непрацездатності
             • направте на амбулаторне лікування після виписки хворого зі стаціонару

               У щоденниках огляду у разі травми вкажіть:

               • дату й час звернення хворого
               • дату, час, місце та обставини травми
               • вид травми (виробнича чи побутова)
               • детальний опис характеру ураження

                  ✅✅✅ Що таке капітаційна ставка

                  Вид травми зазначайте зі слів хворого. Їх надалі не можна виправляти або змінювати.

                  Найчастіше під час обґрунтування тимчасової непрацездатності медичні працівники припускаються таких помилок або недоліків у щоденниках огляду:

                  • не ведуть щоденника(ів)
                  • указують незначні скарги (або що скарг немає) при клінічному стані пацієнта, що відповідає нормі
                  • установлюють діагнози, які не підтверджують скарги, дані клінічного огляду та додаткові обстеження
                  • ведуть однотипні щоденники протягом усього часу лікування, що не відображають динаміки лікування
                  • не вказують рекомендацій щодо лікування
                  • не призначають додаткові обстеження або не мають результатів обстежень за встановленим діагнозом

                       Отже, під час ЕТН виконуйте всі вимоги та робіть відповідні записи. Скарги пацієнта, дані клінічного огляду, додаткові обстеження, призначене лікування, визначені терміни, корекція лікування та подальші рекомендації мають обгрунтовувати тимчасову непрацездатність пацієнта на визначений період.

                       5. Видають листок непрацездатності на робочі, а не на календарні дні

                       У разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності МСЕК видає листок непрацездатності. Його обчислюйте в календарних днях.

                       Листок непрацездатності видавайте в день, коли установили непрацездатність, після особистого огляду пацієнта. Зробіть відповідний запис про це в медичній документації. Ця вимога не стосується випадків лікування в стаціонарі.

                       Особам, які звернулися по медичну допомогу та яких визнали непрацездатними після завершення робочого дня, листок непрацездатності можете видати, за їх згодою, з наступного календарного дня.

                       Листок непрацездатності в амбулаторних умовах видавайте датою огляду. З наступного дня можете видавати його лише за умови, якщо пацієнт відпрацював повний робочий день. Зробіть про це відповідний запис.

                       Здавалося б, усе зрозуміло. Але в медичній документації трапляються записи, коли лікар видає листок непрацездатності з наступного дня, зазвичай без щоденника огляду. Найчастіше такі записи роблять лікарі, коли оглядають пацієнта в п’ятницю або в суботу напередодні вихідних. Вони відкривають листок непрацездатності з понеділка або з наступного робочого дня, а це неприпустимо.

                       ✅✅✅ Експертиза тимчасової непрацездатності вагітних жінок

                       6. Одноосібно продовжують листок непрацездатності без представлення хворого на наступний рівень ЕТН

                       Під час втрати працездатності внаслідок захворювання або травми пацієнта лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів і надалі продовжити його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів.

                       Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, лікар продовжує листок непрацездатності до 30 днів спільно із завідувачем відділення. Надалі це робить ЛКК після комісійного огляду хворого з періодичністю не рідше ніж раз на десять днів, але не більше терміну, установленого для направлення до МСЕК.

                       Коли захворювання передбачає тривале лікування, періодичність оглядів ЛКК з продовженням листка непрацездатності може бути не рідше ніж раз на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання.

                       ЛКК направляє хворого для огляду до МСЕК за місцем проживання або лікування, якщо захворювання має стійкий чи необоротний характер, а також якщо хворий був звільнений від роботи протягом:

                       • 4 місяців — безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності
                       • 5 місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців
                       • 10 місяців — при захворюванні на туберкульоз

                         Такі норми визначає законодавство, проте лікарі часто їх порушують. Розгляньмо кілька найпоширеніших випадків.

                         Експертиза тимчасової непрацездатності у медзакладі: законодавство, організація, помилки
                         Руслан Совершеннийадвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми STATUS
                         За якими критеріями оцінюватиме якість медичної допомоги керівник структурного підрозділу закладу? Яку роль відіграє медична рада в підготовці до акредитації? Хто забезпечить зовнішній контроль якості медпослуг?

                         Приклади помилок під час оформлення та видачі листка непрацездатності

                         № з/п

                         Помилка

                         Причина

                         1

                         Лікар продовжує листок непрацездатності одноосібно без представлення пацієнта на огляд завідувачем відділення в загальні терміни тимчасової непрацездатності понад 10 календарних днів.

                         лікар неправильно підрахував загальний термін тимчасової непрацездатності

                         2

                         Лікар не направляє пацієнта на огляд завідувачем відділення, аби розв’язати питання щодо продовження та оформлення листка непрацездатності, якщо хворий звернувся до лікаря наступного дня або через вихідні дні після того, як закрили попередній документ, що засвідчував тимчасову непрацездатність, із позначкою «працездатний»

                         неуважність лікаря або те, що він не знає законодавства, не враховує страховий анамнез (якщо пацієнт звернувся до іншого лікаря).

                         Тобто пацієнт пройшов курс лікування, його виписали до роботи. Але до роботи він не став, і наступного дня або через вихідні знов звернувся до лікаря зі скаргами на погіршення стану. У таких випадках можна продовжувати тимчасову непрацездатність лише за умови спільного огляду із завідувачем відділення

                         3

                         Лікар або завідувач відділення в загальні терміни тимчасової непрацездатності понад 30 календарних днів продовжує листок непрацездатності без направлення на огляд ЛКК

                         неуважність або те, що лікар чи завідувач відділення неправильно підрахував загальний термін тимчасової непрацездатності, не врахував страховий анамнез

                         4

                         Завідувач відділення, який водночас є лікарем пацієнта, одноосібно продовжує листок непрацездатності в загальні терміни понад 10 календарних днів. У цьому випадку лікар мав направити пацієнта для огляду на наступний рівень ЕТН згідно з організацією ЕТН у закладі

                         неуважність, недоліки організації ЕТН на рівні головного лікаря

                         5

                         лікар продовжує лікування з видачею листка непрацездатності без направлення пацієнта на огляд МСЕК. Випадки, за яких ЛКК має направити хворого на огляд МСЕК, ми згадували вище

                         лікар неправильно підрахував загальний термін тимчасової непрацездатності та/або не врахував страховий анамнез.

                         Найчастіше так трапляється, коли пацієнт часто та тривало хворіє, проходить лікування в різних закладах, а страховий анамнез не збирають або збирають неправильно

                         ✅✅✅ Паліативна допомога: порядок надання та організація

                         7. Не роблять відмітки про порушення режиму

                         Під час ЕТН виникають ситуації, коли лікар відкрив листок непрацездатності, а пацієнт не приходить на наступний огляд або приходить в інший день, самовільно залишає відділення стаціонару, де проходить лікування, тощо. У таких випадках обов’язково внесіть до медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого відмітку про порушення пацієнтом призначеного режиму, зазначте дату й вид порушення.

                         Відмітку щодо порушення пацієнтом призначеного режиму можна сформулювати так:

                         • несвоєчасна явка на прийом до лікаря
                         • алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування
                         • вихід на роботу без дозволу лікаря
                         • самовільне залишення закладу охорони здоров’я
                         • виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду
                         • відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК тощо

                         Таку ж відмітку внесіть і до листка непрацездатності у графу «Відмітки про порушення режиму».

                         Із дати порушення режиму пацієнт за рішенням комісії із соціального страхування підприємства (установи, організації) втрачає право на матеріальне забезпечення.

                         Доступ до медичної інформації: чи надавати пацієнту

                         8. Закривають листок непрацездатності без щоденника огляду «наперед»

                         З огляду на неробочий день, брак часу або лікування «в телефонному режимі» лікар у день огляду продовжує лікування пацієнта за листком непрацездатності й одночасно вносить до щоденника огляду дату виходу на роботу. Такі дії неприпустимі, оскільки лікар зобов’язаний особисто оглянути пацієнта, аби розв’язати питання щодо тимчасової непрацездатності.

                         9. Неналежно оформлюють медичну документацію під час видачі дубліката листка непрацездатності

                         Іноді пацієнти просять видати їм дублікат листка непрацездатності, оскільки втратили оригінал. За рішенням ЛКК закладу, у якому його видали, пацієнту видають новий листок непрацездатності з позначкою «дублікат».

                         Дублікат видавайте на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності пацієнт не отримував виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Без довідки видавати листок непрацездатності неправомірно.

                         Під час оформлення листка непрацездатності у верхньому правому кутку зробіть позначку «дублікат». У графі «Звільнення від роботи» одним рядком запишіть весь період непрацездатності, який мають підтвердити підписом і печаткою лікар та голова ЛКК. У медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого зробіть відповідний запис із зазначенням номера дубліката.

                         10. Відмовляють пацієнту у видачі листка непрацездатності, якщо він не погоджується проходити огляд МСЕК

                         Відмова в такому випадку неправомірна й не є підставою виписки на роботу, оскільки тимчасова непрацездатність триває. Якщо хворий відмовився від направлення до МСЕК або несвоєчасно прибув на експертизу без поважної причини, засвідчте факт відмови або нез’явлення відповідною позначкою про це в листку непрацездатності та в медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого. У такій ситуації наслідки для пацієнта будуть такі самі, як за порушення режиму, — він утратить право на матеріальне забезпечення.

                         Вища школа керівника медзакладу ► навчальні програми
                         Інформаційно-правова політика медзакладуАктивувати безплатний демодоступ
                         Ліцензування у сфері обігу підконтрольних речовинАктивувати безплатний демодоступ
                         Ліцензування медичної практикиАктивувати безплатний демодоступ                         зміст

                         Нові вимоги до ліцензування медичної практики