Посадова інструкція заступника з експертизи тимчасової непрацездатності: скачайте!

Скачайте посадову інструкцію заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності, дізнайтеся, які права та обов'язки цього працівника та хто замінить працівника в випадку його тимчасової відсутності.

Мета роботи заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності забезпечувати:

 • комплексне оцінювання порушень функціонального стану організму хворого та інших причин, що визначають факт тимчасової втрати працездатності;
 • установлення строку непрацездатності;
 • визначення клінічного та трудового прогнозу згідно з установленим діагнозом.

В посадовій іструкції працівника заззначте кому він підпорядковується - головному лікарю ОКЛ, а також зазначте які законодавчі документи регулюють роботу цього працівника.

Обов’язки заступника головного лікаря з експертизи тимчасової

Обов’язки заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності:

 1. Організувати роботу лікарів ОКЛ та контролює дотримання ними чинного законодавства, інших нормативно-правових документів з ЕТН щодо:
 • належного та своєчасного встановлення діагнозу, проведення обстеження, призначення лікування, обгрунтованої видачі чи продовження дії документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність пацієнта;
 • термінів тимчасової непрацездатності з урахуванням ступеня важкості захворювання, орієнтовних термінів тривалості лікування пацієнтів (в ОКЛ загалом та в окремих відділеннях, кабінетах, за днями тижня, лікарями, нозологіями тощо);
 • дотримання стандартів медичних технологій лікувально-діагностичного процесу та протоколів надання медичної допомоги за відповідними спеціальностями;
 • обгрунтованості відбору й направлення осіб, які працюють, до профільних санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних центрів чи відділень санаторно-курортних і спеціалізованих закладів охорони здоров’я;
 • виконання заходів із медико-соціальної реабілітації;
 • експертизи якості первинної медичної облікової документації на різних рівнях експертизи, у різні терміни тимчасової непрацездатності та за результатом проведеного лікування;
 • оцінювання ефективності лікувально-діагностичного процесу;
 • обліку, зберігання, розподілу та використання документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність.

2. Аналізує помилки під час проведення експертизи працездатності та реабілітації, розбіжності в рішеннях ЛКК та МСЕК.

3. Визначає заходи з навчально-методичної роботи лікарів з питань медичної реабілітації, підвищення кваліфікації завідувачів відділень із питань експертизи працездатності та медичної реабілітації.

4. Забезпечує своєчасне вивчення відповідним медичним персоналом ОКЛ чинних положень, інструкцій, розпоряджень з питань експертизи працездатності, видачі листків непрацездатності (довідок), реабілітації тощо.

Посадова інструкція заступника з тимчасової непрацездатності

Скачайте

Посадова інструкція заступника з експертизи тимчасової непрацездатності: скачайте!зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді