Як визначити коефіцієнт корегування зарплати для нарахування відпускних

UA RU
Автор
експерт із питань оплати праці та планування, Дніпро
Сестра медична старша подала заяву на відпустку. Чи підлягає корегуванню заробітна плата, яку вона одержувала до 1 січня, тобто до підвищення посадового окладу? Як правильно розрахувати коефіцієнт коригування відпускних?
Зміст статті:
Як розраховують оплату щорічної відпустки Випадки корегування зарплати Як обчислити зарплату та відпускні

Заробітну плату медичних працівників обчислюють згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519. Працю оплачують за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, які передбачають Умови. Конкретні розміри виплат затверджує керівник закладу в межах фонду заробітної плати (п. 1.6 Умов).

Щорічну основну відпустку надають тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічують із дня, коли уклали трудовий договір (ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР). Відпустки надають відповідно до графіка, затвердженого керівником закладу, за погодженням із виборним органом профспілкової організації. Щорічні основні та додаткові відпустки надають із розрахунком, щоб їх використали до закінчення робочого року.

Як розраховують оплату щорічної відпустки

Для оплати щорічної відпустки середню заробітну плату обчислюють відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100. Заробіток за останні 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період ділять на відповідну кількість календарних днів року чи фактично відпрацьованого часу (за винятком святкових і неробочих днів, установлених статтею 73 КЗпП; п. 7 Порядку № 100). Результат множать на кількість календарних днів відпустки.

Якщо працівник працював у закладі менше року, середню заробітну плату обчислюють виходячи з виплат за фактично відпрацьований час: з першого числа місяця після початку роботи до першого числа місяця, в якому надають відпустку або виплачують компенсацію за невикористану відпустку.

✅ ✅ ✅ Тарифи на платні медичні послуги — 2020: як затвердити

Як визначити коефіцієнт корегування зарплати для нарахування відпускнихВідпускні: як розраховувати та коригувати

Випадки корегування зарплати

Якщо посадові оклади працівників підвищили у розрахунковому періоді (12 календарних місяців), то виплати, що входять до розрахунку середньої заробітної плати (у тому числі премії, доплати, надбавки), за проміжок часу до підвищення, корегують на коефіцієнт підвищення посадового окладу. Коефіцієнт коригування зарплати при розрахунку відпускних визначають для кожного працівника окремо. Для цього треба поділити посадовий оклад працівника, який встановили після підвищення, на оклад, який він мав до цього.

Отже, середню заробітну плату корегують, якщо останнє підвищення посадового окладу працівника відбулося у розрахунковому періоді (лист Мінсоцполітики від 27.10.2016 № 1491/13/8416).

Як обчислити зарплату та відпускні

Розгляньмо на прикладі, як розраховують відпускні сестрі медичній старшій, якій посадовий оклад встановили за восьмим тарифним розрядом ЄТС. За наказом керівника закладу вона одержує:

  • підвищення за старшинство — 10% посадового окладу
  • надбавку за вислугу років — 30%
  • доплату за роботу із дезінфекційними засобами — 10%

Станом на 01.04.2019 розмір посадового окладу медсестри становив 3150 грн, із 01.01.2020 — 3447 грн. Заробітну плату працівниці обчислимо далі.

Зарплата сестри медичної старшої, яка має восьмий тарифний розряд

Складові заробітної плати

Розрахунок

Сума, грн

Станом на 1 квітня 2019 року

Посадовий оклад

3150,00

Підвищення за старшинство

3150,00 грн × 10%

315,00

Новостворений посадовий оклад

3150,00 грн + 315,00 грн

3465,00

Надбавка за вислугу років

3465,00 грн × 30%

1039,50

Доплата за використання дезінфекційних засобів

3465,00 грн × 10%

346,50

Усього

3465,00 грн + 1039,50 грн + 346,50 грн

4851,00

Станом на 1 січня 2020 року

Посадовий оклад

3447,00

Підвищення за старшинство

3447,00 грн × 10%

344,70

Новостворений посадовий оклад

3447,00 грн + 344,70 грн

3791,70

Надбавка за вислугу років

3791,70 грн × 30%

1137,51

Доплата за використання дезінфекційних засобів

3791,70 грн × 10%

379,17

Усього

3791,70 грн + 1137,51 грн + 379,17 грн

5308,38

На які платні послуги поширюється звільнення від ПДВ

Відпускні: коефіцієнт підвищення. Аби визначити середній заробіток для нарахування відпускних, розрахуйте коефіцієнт корегування: розділіть оклад, який установили після підвищення, на оклад, який був до цього: 3447 грн ÷ 3150 грн = 1,09.

Зарплату відповідно до коефіцієнта корегування обчислимо нижче.

Зарплата сестри медичної старшої з урахуванням коефіцієнта корегування

Період

Сума

Розрахунок

1 квітня 2019 року — 1 січня 2020 року

Загальна

4851,00 грн × 9 місяців = 43659,00 грн

З коефіцієнтом корегування

43659,00 грн × 1,09 = 47588,31 грн

Січень — березень 2019 року (коефіцієнт корегування не розраховують)

Загальна

47588,31 грн + (5308,38 грн × 3 місяці) = 63513,45 грн

Вартість одного календарного дня: 63513,45 грн / 365 календарних днів = 174,00 грн. Якщо тривалість відпустки — 24 календарні дні, то сума відпускних: 174,00 грн × 24 календарні дні = 4176,00 грн.

Заробітну плату за час щорічної відпустки виплачують не пізніше ніж за три дні до її початку (ст. 21 Закону № 504/96) за рахунок коштів, призначених кошторисом на заробітну плату. Нарахована сума відпускних підлягає оподаткуванню, з яких 19,5 % — податок на доходи фізичних осіб і 1,5% — військовий збір.



зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді