Оплата праці медпрацівників

UA RU
Розмір заробітної платні медпрацівників визначають безліч чинників: чи реформувався заклад у КНП, чи передбачило керівництво доплати в наказі про оплату праці, що прописало в колдоговорі. Розглянемо особливості оплати праці медпрацівників до та після реформування закладу і після підвищення з 1 січня 2022 року

Поки медзаклад залишається бюджетною установою, оплату праці медпрацівників унормовують:

 • ст. 98 КЗпП
 • ст. 8 і 13 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (Закон про оплату праці)
 • постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (Постанова № 1298)
 • постанова КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 № 1037
 • наказ Мінсоцполітики та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (Наказ № 308/519; Умови)
 • постанова КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859 (далі — Постанова № 859)

  У січні 2022 року КМУ ухвалив постанову, що передбачає підвищення заробітної плати лікарів та медсестер із 2022 року. Це Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» від 12.01.2022 № 2 (далі — Постанова № 2).

  Як оплачувати працю медперсоналу в 2022 році

   Як залежить розмір посадового окладу медика від тарифного коефіцієнта

   З 1 січня 2017 року та понині величину посадового окладу визначають за такими принципами:

   1. Розмір посадового окладу конкретного працівника визначають шляхом множення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт, зазначений у Єдиній тарифній сітці (ЄТС)
   2. Розмір мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) працівника з 1-м тарифним розрядом не може бути нижчим від прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року для працездатної особи

   Такі вимоги містять ст. 6 Закону про оплату праці та ст. 96 КЗпП.

   Розмір посадового окладу вже визначений на законодавчому рівні. Оскільки розмір прожиткового мінімуму із 1 грудня 2021 року становить 2893 грн, роботодавці визначають розміри посадових окладів працівників шляхом множення 2893 на відповідний тарифний коефіцієнт ЄТС.

     Показники для розрахунку зарплат 2021

     Показник

     Розмір

     Мінімальна заробітна плата

     • з 01.01.2021 — 6000 грн
     • з 01.12.2021 — 6500 грн

     Прожитковий мінімум працездатних осіб, на підставі якого розраховують розмір оплати праці працівників бюджетної сфери

     • січень—червень — 2270 грн
     • липень—листопад — 2379 грн
     • грудень — 2481 грн

     Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду

     • січень—червень — 2670 грн
     • липень—грудень — 2893 грн

     Мінімальна годинна тарифна ставка (за погодинної оплати праці)

     40-годинний робочий тиждень

     • січень—листопад — 36,26 грн
     • грудень — 37,36 грн

     38,5-годинний робочий тиждень (для лікарів і фахівців вишів, ліцеїв, коледжів, закладів соцзахисту):

     • січень—листопад — 37,60 грн
     • грудень — 37,88 грн

     33-годинний робочий тиждень (для лікарів ЗОЗ):

     • січень—листопад — 36,91 грн
     • грудень — 44,77 грн

     Також при розрахунках зарплати медиків у 2021 році слід користуватись такими правилами:

     • якщо цифри суми у гривнях з копійками менші за 0,5 — їх відкидають
     • якщо цифри суми у гривнях з копійками 0,5 та вище — їх округляють до однієї гривні

     Розміри посадових окладів працівників від 1-го до 25-го тарифного розряду відповідно до ЄТС прописують в штатних розписах медзакладів бюджетної сфери з 1 січня 2021 року.

     Відповідно до ст. 31 Закону про оплату праці заробітна плата медичних працівників у випадку, коли ті відпрацювали повну місячну норму робочого часу, не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати. Тому зарплата працівника з 1-го по 11-й тарифний розряд (з усіма доплатами, надбавками, заохочувальними виплатами) не може бути нижчою від 6000 грн. В протилежному випадку роботодавець зобов’язаний нарахувати доплату до цієї суми.

     З огляду на те що до цієї категорії належать як кваліфіковані, так і некваліфіковані працівники, очільники медичних закладів мають підійти до нарахування доплат диференційовано, враховуючи:

     • складність виконуваної роботи
     • відповідальність працівника
     • умови його роботи
     • результат виконаної роботи
     • кваліфікацію працівника (п. 2 Постанови № 1037)

         Проводячи диференціацію доплат до заробітної плати медпрацівникам, керівник може встановлювати їх розмір в межах фонду заробітної плати.

         Показники для розрахунку зарплат — 2022

         Показник

         Розмір

         Мінімальна заробітна плата

         • з 01.01.2022 — 6500 грн
         • з 01.10.2022 — 6700 грн

         Прожитковий мінімум працездатних осіб, на підставі якого розраховують розмір оплати праці працівників бюджетної сфери

         • січень—червень — 2481 грн
         • липень—листопад — 2600 грн
         • грудень — 2684 грн

         Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду

         • січень—вересень— 2893 грн
         • жовтень—грудень — 2982 грн

         Як залежить розмір посадового окладу від кваліфікації

         Розмір посадового окладу медичних працівників (лікарів та фахівців з середньою медичною освітою) напряму залежить від їх кваліфікації. Величину посадового окладу визначають за тарифними розрядами ЄТС:

         • фахівцям та професіоналам — залежно від кваліфікації
         • робітникам — залежно від кваліфікаційного розряду

         Розмір посадового окладу медичним керівникам закладів охорони здоров’я визначають залежно від тарифного розряду, встановленого відповідно до групи оплати праці. Підвищують посадовий оклад очільникам медзакладів та їхнім заступникам відповідно до умов та розмірів, наведених у пункті 2.4.1 Умов № 304/519.

         ⭐ Онлайн-інтенсив для керівників ЗОЗ: БЕЗПЛАТНИЙ доступ ⭐

         Доплати до мінімальної зарплати медика

         Закон про оплату праці медичних працівників, зокрема, визначає:

         • якщо працівник повністю відпрацював місячну норму робочого часу, а розмір заробітної плати не досягає величини мінімальної заробітної плати, роботодавець здійснює доплати до рівня МЗП
         • якщо працівник відпрацював неповну місячну норму робочого часу (чи працював неповний місяць), розмір МЗП обчислюють та виплачують пропорційно до відпрацьованого часу
         • до мінімальної заробітної плати входить оклад, різноманітні доплати, надбавки, премії
         • певні види виплат до МЗП не входять

         NB! Доплати до рівня мінімальної заробітної плати нараховують як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. При цьому для нарахування доплат не має значення вид сумісництва — внутрішнє чи зовнішнє.

         Виплати, що не включають до мінімальної зарплати медпрацівників

         Вид виплат

         Перелік виплат

         Виплати, що прямо зазначені ст. 31 Закону про оплату праці

         доплати, які нараховують за роботу в несприятливих умовах праці та при наявності підвищеного ризику для здоров’я (робота в шкідливих умовах праці за умовами атестації робочих місць, що прописано додатком 6 Умов № 308/519; робота, пов’язана з використанням деззасобів)

         доплата за працю в нічний та наднормовий час

         виплати за роз’їзний характер роботи

         премії до святкових та ювілейних дат

         Виплати за невідпрацьований час

         відпускні (компенсація за невикористану відпустку)

         лікарняні

         декретні

         нарахування коштів за простій

         нарахування коштів працівникам, залученим до виконання державних та громадських обов’язків у робочий час

         Виплати, що не залежать від відпрацьованої місячної норми робочого часу та не входять до МЗП

         різні види матеріальної допомоги (також і допомога на оздоровлення)

         кошти, що виплачують працівнику при припиненні трудового договору

         винагороди за цивільно-правовим договором (у зв’язку з тим, що вони не пов’язані з трудовими відносинами)

         заробітна платня, нарахована за роботу за сумісництвом

         Усі виплати, що не ввійшли до переліку, необхідно зарахувати до загальної суми зарплати медпрацівників, порівнюючи її з мінімальною зарплатнею.

         Доплати за лікування COVID-19

         У 2020 році з'явився новий вид доплат медикам, пов'язаний із протидією пандемії COVID-19. Нині діє кілька нормативно-правових актів, які визначають доплати за допомогу хворим на коронавірус:

         Доплати, визначені цими нормативними документами, мають різні розміри, способи розрахунку й джерела фінансування.

         Коронавірусні доплати

         Оплата праці медпрацівників

         Скачати таблицю повністю

         Оплата за роботу в наднормовий час

         Наднормовою є робота, яку здійснив працівник понад визначену тривалість робочого дня. Законодавство України (зокрема, ст. 62 КЗпП) не допускає такий вид робіт. Проте роботодавець використовує наднормову роботу за необхідності:

         • діяти для оборони країни
         • провести заходи, необхідні для попередження стихійних чи громадських лих та виробничих аварій
         • провести заходи, направлені на ліквідацію наслідків лих, аварій
         • повести роботи з водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, ремонту транспорту, зв’язку, направлені на попередження можливих аварій
         • закінчити роботу, розпочату в робочий час та не завершену до його закінчення, у випадку, коли припинення її може призвести до псування державного чи громадського майна та за необхідності ремонту устаткування, через несправність якого багато працівників припинять роботу
         • провести вантажно-розвантажувальні роботи, невиконання яких призведе до простою рухомого складу чи накопичення вантажів у пунктах відправлення чи призначення
         • якщо не з’явився на роботу працівник, який мав змінити попереднього працівника (залишається на робочому місці доти, доки керівництво терміново не змінить його іншим працівником)

         Оплата праці медичним працівникам у бюджетних установах в випадку виконання понаднормової роботи здійснюється понад розмір МЗП.

         Роботу в надурочний час оплачують залежно від системи оплати праці, встановленої в медзакладі.

         ✅✅✅ Положення про преміювання працівників медичного закладу: як розробити

         Системи оплати праці

         Система оплати праці

         Спосіб оплати праці

         Погодинна

         оплату здійснюють у подвійному розмірі ставки за годину

         Відрядна

         оплату проводять відповідно до кількості відпрацьованих надурочних годин, у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, працю якого оплачують за погодинною системою

         Підсумований облік робочого часу

         оплату здійснюють за усі години, відпрацьовані понад установлений робочий час в обліковому періоді згідно з порядком, прописаним частинами 1 та 2 ст. 106 КЗпП

         Години, які відпрацювала особа понаднормово, законодавство забороняє компенсувати відгулами. Ця норма прописана ст. 106 КЗпП.

         Оплата праці медичних працівників КНП — 2021

         Медичні заклади державної власності можуть функціонувати як казенні підприємстви чи державні установи, а комунальної власності — як комунальні некомерційні підприємства чи комунальні установи (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VІІ).

         NB! Медичне підприємство має право самостійно визначати свою організаційну структуру, штатний розпис та чисельність працівників (ч. 3 ст. 67 Господарського кодексу України).

         Оплату праці медпрацівників реорганізованого закладу охорони здоров’я проводять на основі:

         • ст. 97 КЗпП
         • ст. 15 та 16 Закону про плату праці
         • Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XІІ (Закон № 3356)
         • Генеральної угоди про регулювання основних принципів та норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019—2021 роки від 14.05.2019
         • положень відповідних галузевих і регіональних угод
         Якщо медзаклад фінансується з місцевого бюджету, то слід дотримуватися вимог Постанови № 1298, Умов. Однак після укладання договору про надання медичних послуг із НСЗУ має діяти відповідно до положень ГК.

         Якщо реорганізовані медичні заклади отримують додаткові дотації з держбюджету, то також враховують вимоги постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств і організацій, що дотуються з бюджету» від 31.08.1997 № 948.

         Вимоги НСЗУ до оплати праці в КНП. Вимог до оплати праці персоналу ЗОЗ, який укладає договір з НСЗУ, КМУ не встановив.

         Далі розглянемо, як сформувати оплату праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу.

         Питання оплати праці в колективному договорі

         Умови оплати праці медичних працівників необхідно прописати в колективному договорі медичного закладу.

         У колективному договорі встановлюють взаємні зобов’язання сторін щодо:

         • нормування та оплати праці
         • визначення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат — доплат, надбавок, премій тощо (ст. 7 Закону № 3356)

         NB! Колективний договір визначає принципи оплати праці у конкретному медзакладі. Встановлюючи ці принципи, обов’язково слід дотримуватися норм і гарантій, передбачених законодавством. Керівник не має права ухвалювати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, установлені законодавством.

         Нагадаємо, що у березні 2020 року МОЗ розробило Методичні рекомендації та роз’яснення з питань укладення колективних договорів КНП. У Методрекомендаціях описано моделі оплати праці для КНП.

         ✅✅✅ Це важливо знати:

         Вибір системи оплати праці в КНП

         Системами оплати праці є тарифната інші системи, які формують на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників (ст. 96 КЗпП).

         КНП може продовжувати використовувати вже звичну тарифну систему, яка містить тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

         Тарифна система — основа для формування та диференціації розмірів зарплати. Формують тарифну сітку (схему посадових окладів) на основі тарифної ставки працівника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношеньрозмірів тарифних ставок (посадових окладів).

         Розробити ПОЛОЖЕННЯ про преміювання

         Нарахування та виплату заробітної плати працівникам здійснюють, дотримуючись встановлених гарантій. При цьому можна диференціювати оплату праці та впровадити мотиваційні механізми для лікарів та іншого персоналу з більшим виробничим навантаженням.

         Який розмір максимальної заробітної плати працівників КНП? Якщо медзаклад перетворився в КНП, то оплату праці регулюють відповідні договори. Саме тому нормативні документи не встановлюють максимальний розмір зарплати медиків.

         Розмір підвищень, надбавок і доплат КНП встановлює самостійно: можна розробити власну схему або використати Умови, в яких визначений порядок нарахування таких виплат працівникам.

         Премії, надбавки та доплати за рахунок коштів підприємства встановлюють, щоб мотивувати персонал. При цьому орієнтуються на положення про преміювання або колективний договір.Чи зобов’язане КНП виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення

         ✅✅✅ Норми робочого часу: складаємо графік роботи медиків на 2022 рік

         Основні норми щодо оплати праці конкретного працівника вказують у трудовому договорі чи контракті. Надбавки та доплати виплачують залежно від навантаження працівників. Найбільша частина зарплати має бути прив’язана до результатів індивідуальної праці, а додаткові виплати та надбавки слід надавати за кінцеві результати діяльності працівника медичного закладу.

         Тобто КНП має повне право самостійно визначатись із системою оплати праці працівників у межах наявних коштів і з урахуванням державних гарантій оплати праці. Головне — зафіксувати всі норми в колективному договорі.

         Оплата праці медичних працівників — 2022

         Відповідно до Постанови № 2 розмір нарахованої зарплати медпрацівників бюджетних ЗОЗ і КНП за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюють у межах фонду оплати праці на 2022 рік:

         • 20 000 грн — лікарі (крім лікарів-інтернів) та професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я
         • 13 500 грн — фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти

         Які доплати та надбавки входять у ці суми, Постанова № 2 не визначає.

         Якщо медики працюють на неповний робочий день або тиждень, оплачувати їхню роботу необхідно пропорційно до відпрацьованого часу з урахуванням визначених розмірів зарплат. Тобто оплата праці медсестри чи лікаря, що працює на неповну ставку в перерахунку на відпрацьований час не може бути нижчою за рівень, визначений у документі. Ця норма діє також, якщо працівник не виконав у повному обсязі встановлену норму тривалості робочого часу.         зміст

         Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

         Останні новини

         Усі новини

         Гарячі запитання

         Усі питання і відповіді