Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду: форма № 140/о

UA RU
Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою №140/о — це єдиний документ, що підтверджує факт проходження огляду у нарколога. Дізнайтеся, які нормативні документи затверджують цей сертифікат, та завантажте форму №140/о (бланк)

Наркологічні огляди бувають:

 • попередні — перед початком тої чи іншої діяльності
 • періодичні — у процесі роботи

Проте такі огляди не обов’язкові для всіх, оскільки мають на меті виявити осіб, що страждають на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин, серед категорій населення, де залежність несе найбільшу потенційну шкоду чи небезпеку.

Результати наркологічних оглядів фіксують у формі 140/о. У ній вказують наявність чи відсутність в особи наркологічних протипоказань до виконання посадових обов'язків та провадження певних видів діяльності.

✅✅✅ Медична карта профілактичного наркологічного огляду: форма № 145/о

Сертифікат нарколога: нормативні документи

Частоту та порядок проведення наркологічних оглядів визначає постанова КМУ «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 06.11.1997 № 1238. Ця постанова затвердила:

 • форму сертифіката про проходження наркологічного огляду. Сертифікат виготовляють відповідно до технічного опису цього документа
 • Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд. Перелік визначає, які групи населення для допуску до того чи іншого виду діяльності мають пройти наркологічний огляд

Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, а також Інструкцію про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги затверджує наказ МОЗ від 28.11.1997 № 339.✎ Сертифікат за формою 140/о виготовляють відповідно до технічного опису цього документа.

NB! Роботодавці не мають права допускати до видів робіт, затверджених Постановою №1238, осіб, які не надали форму 140/о — сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.

Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду

Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду: форма № 140/о

Скачати

Хто видає сертифікат № 140/о

Отримати сертифікат нарколога (форма 140/о) можна:

 • в наркологічному закладі за місцем проживання
 • у відомчих установах — для працівників МВС, поліції тощо

NB! У 2017 році скасовано обмеження, згідно з яким право проводити психіатричні та наркологічні огляди мали лише державні та комунальні ЗОЗ. Отже, проводити такі обстеження і видавати сертифікати дозволено всім закладам, які мають ліцензію на медпрактику.

Лікар-нарколог видає сертифікат про наркологічний огляд після проведення:

 • профілактичного наркологічного огляду
 • додаткового профілактичного наркологічного огляду в умовах стаціонару (за потреби)

Сертифікат за формою 140/о повинен бути підписаний лікарем-наркологом та засвідчений круглою печаткою наркологічного закладу.

Зіпсовані бланки медичної довідки форми 140/о знищуються у присутності спеціальної комісії, що засвідчується відповідним актом.

Термін дії наркологічного сертифіката відповідає затвердженій у Постанові №1238 частоті оглядів різних категорій працівників:

 • щороку
 • раз на три роки
 • раз на два рокизміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді