Виписування рецептів – нові правила від МОЗ

В червні змінили правила виписування рецептів, а також внесли нововведення в інструкцію щодо обліку, зберігання та знищення бланків рецептів. Дізнайтеся вже зараз про всі важливі зміни – в статті.

Запровадження електронного рецепта дозволить налагодити контроль за виконанням державних програм по забезпеченню пацієнтів безкоштовними ліками та препаратами зі знижками. Правила виписування рецептів, порядок відпуску лікарських засобів, зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків затверджені наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005 року.

Лікарі медичних закладів, незалежно від форми власності та підпорядкування, мають право виписувати рецепти на лікарські препарати та вироби медичного призначення. За погодженням зі структурними підрозділами охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, вони можуть виписувати рецепти на ліки, що відпускаються аптечною мережею пацієнту безоплатно (з невеликою доплатою). Наказом МОЗ України № 735 від 18.04.2018 року внесені зміни до нормативних документів МОЗ України, які дозволять в найближчому майбутньому виписувати такі препарати в електронному вигляді.

Оновіть локальні документи стосовно правил виписування лікарських засобів та зберігання і облік бланків у медзакладі. Вже зараз внесіть ці питання в плани роботи на 3-й квартал.

Загальні вимоги до виписування рецептів

Рецепти на ліки в медичних закладах України виписують переважно лікарі державних та комунальних медичних закладів. Наказом МОЗ України № 735 дозволено виписувати рецепти і тим лікарям, які працюють як фізичні особи-підприємці.

Виписувати рецепти можуть також і фельдшери медичних закладів, якщо ці препарати виписують пацієнтам з хронічними захворюваннями та хворобами з затяжним перебігом, якщо є необхідність продовжити курс лікування, котрий раніше призначив лікар. В такому випадку фельдшер повинен на бланку рецепта вказати свою посаду, поставити підпис та завірити рецепт печаткою закладу охорони здоров’я в якому працює.

Виписування рецептів - нові правила та вимоги МОЗЧитайте: "Як укласти договір з НСЗУ: вимоги до закладів та порядок"

Медичний працівник обов’язково виписує рецепт, якщо призначає лікарський препарат, який:  

 • можна придбати в аптечній мережі лише за рецептом;
 • можна отримати в аптеці безкоштовно чи зі знижкою (на пільгових умовах);
 • виготовляє безпосередньо аптека.

Якщо лікар виписує рецепт, інформацію про це він повинен продублювати в іншій медичній документації (історії хвороби, амбулаторній карті).

На бланку рецепта на ліки мають бути вказані відомості про медичний заклад:

 • назва медичного закладу (дані фізичної особи-підприємця);
 • адреса закладу;
 • ідентифікаційний код з ЄДР (документ, який його заміняє);
 • інформація про ліцензію, відповідно до якої здійснюється медична практика.

Рецепти можна виписувати лише на ті лікарські засоби, які зареєстровані в Україні. Хоча існують винятки з цього правила, зазначені в відповідних нормативних документах.

Виписування рецептів - нові правила та вимоги МОЗЧитайте: "Статут комунального некомерційного підприємства"

Правила виписування рецептів за формою 1

У своїй практиці лікар має справу з бланками рецептів за формою ф-1. На них він виписує переважну більшість лікарських препаратів та виробів медичного призначення. Слід зазначити, що медичний працівник несе повну відповідальність за правильність призначення ліків та заповнення рецептурних бланків. В разі, якщо він допустив помилку, щонайшвидше має виписати новий рецепт.

22 травня 2018 року набув чинності наказ МОЗ України № 735 від 18 квітня 2018 року, яким затверджені нові вимоги до виписування рецептів на лікарські засоби. Слід зауважити, що це один з кроків на шляху впровадження електронного рецепта. Відповідно до цього наказу в рецептах за формою 1 медичний працівник зобов’язаний заповнити усі поля. Йому слід докласти зусиль та вписати дані чітким та зрозумілим почерком, щоб їх легко було прочитати не лише  лікарю та фармацевту, але й пацієнту.

Лікар має дотримуватись правил при заповненні бланка рецепта:

 • виписувати рецепт на паперовому бланку тільки кульковою чи чорнильною ручкою;
 • зазначати міжнародну непатентовану назву препарату; якщо такої назви лікарський засіб не має чи стосовно нього використовують предметно-кількісний облік, в рецепті зазначають торговельну назву;
 • основну частину інформації зазначають латинською мовою (назву лікарського засобу, склад та форму, рекомендації фармацевту стосовно виготовлення);
 • можна скорочувати лише ті слова, які офіційно прийняті в медичній та фармацевтичній практиці;
 • не можна скорочувати назви схожих за найменуванням інгредієнтів (може статись плутанина стосовно того, який саме засіб виписаний пацієнту);
 • у бланку рецепта можна прописувати лише ту інформацію, яка дозволена відповідними наказами МОЗ України;
 • якщо лікар робить на бланку рецепта на ліки особливі помітки (наприклад, «Хронічно хворому»), біля такого напису він має поставити свій підпис та печатку;
 • українською мовою (мовою міжнародного спілкування відповідно до закону про мови) зазначають спосіб застосування ліків;
 • будь-яких виправлень (у тому числі й коректором) у рецепті не повинно бути.

Виписування рецептів - нові правила та вимоги МОЗЧитайте: "Совет по лечебному питанию в ЛПУ – организация работы"

На одному бланку рецепта можна виписувати не більше, ніж три найменування лікарських засобів. Проте, є випадки, коли на бланку зазначають лише один препарат, а саме:

 • лікар призначає лікування пацієнту з пільгової категорії;
 • лікарський засіб належить предметно-кількісному обліку;
 • вартість препарату відшкодовує держава.

Крім того, якщо рецепт виписують на лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку, лікар повинен заповнити відразу два примірника бланка.

Наказ  № 735 зміненив вигляд рецептурного бланка форми 1. Зокрема в бланку нового зразка додане поле «Джерело фінансування» на заміну штампу червоного кольору «Вартість підлягає відшкодуванню». В цьому полі будуть вказувати назву державної програми, відповідно до якої відпускаються ліки. Проте, до того часу, поки в медичних закладах ще залишаються бланки старого зразка, лікар продовжить їх використовувати. З часом усі лікарі-практики перейдуть на бланки рецептів форми ф-1 нового зразка.

Виписування рецептів - нові правила та вимоги МОЗЧитайте: "Реимбурсация в Украине

Правила виписування рецептів окремим категоріям хворих

Окремі вказівки в правилах виписування рецептів стосуються хворих на хронічні захворювання та патологію з затяжним перебігом. Таким пацієнтам дозволено виписувати ліки на триваліший проміжок часу, ніж зазвичай.

Термін, на який виписують лікарські препарати на одному бланку

Категорії хворих, яким виписують препарат

3 місяці

Пацієнтам, які від’їжджають у відрядження чи відпустку. На рецепті лікар робить позначку «Хронічно хворому».

15 днів

Хворим, яким надають паліативну допомогу. На рецепті лікар робить позначку «Хронічно хворому».

Повний курс лікування

За потреби повторити чи продовжити курс лікування. На бланку рецепта вказують кратність видачі ліків.

До одного місяця

Препарати, до складу яких входить фенобарбітал, пацієнтам, які страждають на хронічні та затяжні захворювання. На бланку зазначають «За спеціальним призначенням».

Крім того, пацієнтам, які лікуються ін’єкційними препаратами в домашніх умовах, лікар може додатково виписати 100 г етилового спирту на один місяць (безкоштовно).

Наказ № 360 забороняє під час виписування рецептів на лікарські засоби:

 • підписувати пусті рецептурні бланки та ставити на них лікарську печатку;
 • прописувати на рецептурних бланках будь-яку додаткову інформацію крім тієї, яка дозволена відповідними наказами МОЗ;
 • писати слова, на кшталт «Зовнішне», вказуючи спосіб вживання препарату; лікар має детально розписати дозу, частоту прийому препарату, час його прийому тощо.

Виписування рецептів - нові правила та вимоги МОЗЧитайте: "Надання екстреної медичної допомоги за гіпертонічного кризу: алгоритм"

Правила виписування рецептів за формою 3

Рецепт за формою ф-3 — бланк рожевого кольору з наскрізною нумерацією. Правила заповнювання бланків форми 3:

 • кожне слово прописувати чітким розбірливим почерком;
 • не допускати  виправлень в рецепті;
 • рецепт виписують латинською мовою;
 • на одному бланку виписувати лише один наркотичний препарат;
 • якщо наркотичний препарат аптека відпускає на пільгових умовах, на нього лікар має виписати одразу два рецепти – на бланку форми 3 та форми 1;
 • державною мовою лікар зазначає спосіб застосування препарату та кратність прийому.

Рецепт  підписує лікар, очільник медичного закладу (його заступник з лікувальної роботи) та ставлять дві печатки:

 • власну;
 • печатку медичного закладу.

Зауважте, що нові вимоги МОЗ стосовно заповнення бланків рецептів не поширюються на правила виписування рецептів на наркотичні засоби. Бланки рецептів за формою 3 лікарі виписують за старими правилами.

Виписування рецептів - нові правила та вимоги МОЗЧитайте: "Обробка медичних інструментів: гід по дезінфекції, ПСО, стерилізації в медицині" 

Електронні рецепти на лікарські засоби

Електронний рецепт —  цифровий аналог рецепта, заповненого на паперовому носії. В електронному вигляді лікар може виписати рецепт лише за формою № 1. Форми рецепту 3 в електронному вигляді не існує.

Передбачається, що в такий рецепт лікар вноситиме усю ту інформацію, яку містить паперовий варіант форми 1. На бланку лікар прописує номер історії хвороби пацієнта чи його амбулаторної карти. За цим номером електронна система E-health автоматично долучить рецепт до решти інформації про пацієнта. Крім того, запровадження електронного рецепта дозволить відсортувати інформацію про різних пацієнтів, котрі мають однакові імена чи дати народження.

Виписування рецепта в електронному вигляді лікарі будуть здійснювати в інформаційно-телекомунікаційній системі. Щоб система електронних рецептів запрацювала, очільник медичного закладу повинен визначити особу, яка буде відповідати за цю процедуру. Така особа:

 • отримає доступ до інформаційної системи;
 • отримає електронний підпис.

Як тільки лікар заповнить електронний рецепт та він з’явиться в інформаційній системі, документ відразу побачить провізор. Пацієнту на мобільний телефон прийде СМС-повідомлення з кодом. За ним пацієнт зможе отримати ліки в аптеці.

Деякий час лікарі не зможуть виписувати рецепт на препарати інсуліну в електронному вигляді. Проблема полягає у тому, що сьогодні відсутній реєстр пацієнтів, котрі потребують інсулінотерапії. Але це суто технічна проблема, яка буде усунута найближчим часом.

Виписування рецептів - нові правила та вимоги МОЗЧитайте: "Обработка тонометра Маклакова: дезинфекция и стерилизация"

Електронний рецепт лікар може роздрукувати, якщо того захоче пацієнт. Проте за таким рецептом пацієнт не зможе придбати ліки в аптеці, оскільки він уже не вважається рецептом.

За електронним рецептом майбутнє. З часом він буде удосконалюватись паралельно з розвитком системи «Електронне здоров’я». Планується, що у майбутньому це буде цілісна система. У ній поєднаються дані про пацієнта з електронними рецептами.

Найближчим часом МОЗ планує запустити проект електронного рецепта в пілотних регіонах (Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Черкаській областях та відповідних обласних центрах та місті Бахмут).

Правила обліку рецептурних бланків

Бланки рецептів на ліки медичний заклад отримує централізовано від структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, чи самостійно замовляє друк відповідних бланків. Бланки форми № 3 отримують тільки централізовано і тільки ті медичні заклади, в яких виписують наркотичні (психотропні) препарати.

Наказом по медичному закладу, його очільник призначає працівника, який відповідає за обіг рецептурних бланків. При запровадженні в медичному закладі електронних рецептів, тим же наказом прописують працівників, котрі відповідатимуть за виписування електронних рецептів.

Весь обіг рецептурних бланків у медичному закладі фіксують у спеціальних книгах обліку. Оформляють такі книги (журнали) відповідно до вимог законодавства – журнал прошнуровують, нумерують сторінки. Журнал завіряють підписом його очільника та печаткою лікувального закладу.

Виписування рецептів - нові правила та вимоги МОЗЧитайте: "Работа инфекционного стационара: организация санэпидрежима на всех уровнях"

А тепер, що стосується обігу бланків форми ф-3. Після їх отримання у журналах обліку відповідальна особа фіксує цей факт. В журналі зазначають:

 • дату отримання рецептурних бланків;
 • назву постачальника;
 • серії та номера рецептурних бланків;
 • їх загальну кількість.

Надалі в журналі фіксують рух бланків всередині лікувального закладу. Прізвище лікаря, який отримує бланки та його підпис, також зазначають в журналі. З моменту отримання рецептурних бланків лікар відповідає за їх зберігання. Таким чином легко відстежити рух бланків усередині медичного закладу.

Якщо лікар, який отримав на руки бланки рецептів, звільняється з роботи, невикористані бланки він має повернути.

За наказом головного лікаря в медичному закладі створюють інвентаризаційну комісію. Ця комісія контролює, чи відповідає кількість бланків, що зазначені в книгах обліку, фактично наявній кількості бланків на момент перевірки. Така комісія діє на постійній основі. Перевірки здійснюють один раз протягом кварталу. Роботу з контролю обігом бланків наркотичних засобів здійснюють і органи місцевого самоврядування.

Контролюють обіг наркотичних засобів і аптечні мережі. Щомісяця вони створюють реєстр рецептів на наркотичні та психотропні лікарські засоби, які вони відпустили. Він зберігається разом із рецептами до моменту знищення.

Виписування рецептів - нові правила та вимоги МОЗЧитайте: "Перевіряємо умови зберігання лікарських засобів: які форми заповнювати?"

Правила зберігання рецептурних бланків

Бланки, на яких лікарі виписують рецепти на лікарські засоби, повинні зберігатись в медичному закладі за певних умов:

 • в шафах (замкненими) – бланки форми № 1;
 • в вогнетривких сейфах (замкненими) – бланки форми № 3.

Щоб забезпечити безперебійну роботу, медичний заклад зберігає у себе певну кількість рецептурних бланків. Проте їхня кількість не повинна перевищувати кількість, яка необхідна на місяць.

Правила знищення рецептурних бланків

Якщо термін зберігання рецептів закінчився, вони обов’язково знищуються. Для цього в медичному закладі створюють відповідну комісію. Вона спалює бланки рецептів на лікарські засоби та складає відповідний акт знищення. В акті зазначають кількість спалених бланків, дату їх знищення. Кожний член комісії засвідчує проведену роботу власноручним підписом.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді