Статут закладу охорони здоров'я — комунального некомерційного підприємства

Статут — це установчий документ, що обов'язково оформлюють в кожному медзакладі. Дізнайтеся, як розробити та затвердити статут комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я. Скачайте примірний статут КНП

Зразок Консультаційного звіту щодо інклюзивності ЗОЗ

Відповідно до Господарського кодексу України КНП діє на основі статуту. Цей документ повинен містити відомості про:

 • найменування суб’єкта господарювання
 • мету й предмет діяльності
 • розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів
 • порядок розподілу прибутків і збитків
 • органи управління й контролю, їх компетенцію
 • умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання
 • інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені законодавством

NB! Статут затверджує власник майна (засновник) КНП чи його представники, органи або інші суб’єкти відповідно до закону.

Чи можна в одному рішенні передбачити реорганізацію ЗОЗ у КНП та затвердити статут?

Визначення предмета діяльності в статуті КНП

За ГКУ комунальна установа засновує свою діяльність на положеннях статуту. Аби виключити будь-яку ймовірність виходу медзакладом за межі статутної діяльності, статут КНП має детально визначати суб’єкт діяльності. Обов’язково мають знайти своє відображення у статуті такі положення:

 • здійснення медичної практики
 • рівень надання медичної допомоги
 • вид медичної допомоги: амбулаторна та/або стаціонарна допомога та інше
 • здійснення всіх інших видів медичної діяльності, передбачених законодавством
 • зовнішньоекономічна діяльність відповідно до законодавства України (якщо є перспектива здійснення такої діяльності
 • провадження діяльності, пов’язаної з оборотом наркотиків та прекурсорів (при здійсненні такого виду діяльності)
 • надання платних медпослуг населенню відповідно до нормативно-правової бази України
 • надання будь-яких послуг іншим ЗОЗ та будь-яким юридичним особам, фізичним особам–підприємцям та фізичним особам

Конкретизувати, яку саме медичну допомогу згідно з номенклатурою лікарських спеціальностей надаватиме медзаклад, у статуті немає потреби, оскільки ЗОЗ надає медпослуги, засновуючись на ліцензії на медичну діяльність. Якщо здійснення певного виду діяльності, передбаченого статутом КНП, вимагає спеціального дозволу, медзаклад має отримати його у визначеному законодавством порядку.

Статут комунального некомерційного підприємства

Хто й на яких підставах уносить зміни до статуту КНП

Структура, штатний розклад в статуті КНП

За ч. 3 ст. 64 ГК підприємство має право на самостійне визначення власної організаційної структури та штатного розпису.

Медзаклад після реорганізації отримує право на самостійне затвердження штатного розпису та визначення чисельності найманих працівників, здійснення заходів щодо оптимізації штату персоналу. КНП підпадають під управління органів самоврядування. Тому аби забезпечити своє право формувати та затверджувати самостійно структуру та штатний розкладу медзакладу, керівник має відобразити це положення в статуті КНП. Таке положення може звучати, як: «Підприємство має право визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників, затверджувати штатний розпис у встановленому порядку».

Лише закріплення в установчих документах права формування штатного розпису на практиці може обмежити самостійність керівника КНП на реалізацію цього права, у зв’язку з необхідністю затвердити або погодити штатний розпис органом управління.

Особливості оплати праці в статуті КНП

При вирішенні питання про нарахування зарплатні працівникам керівництво має послуговуватися положенням ст. 97 КЗпП. Відповідно до нього підприємство має право на самостійне встановлення форми та системи оплати праці, норм праці, розцінок, умов запровадження та розмiрів надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат у колективному договорi з дотриманням норм i гарантiй, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регiональними) угодами.

З цієї причини доцільним було б висвітлити у статуті КНП відповідне положення про встановлення розміру оплати праці згідно з внутрішніми актами підприємства та вітчизняним законодавством, передбачивши таку можливість у колективному договорі.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики