Посадова інструкція асистента фізичного терапевта: зразок

UA RU
Асистент фізичного терапевта — порівняно нова спеціальність для українців, хоча це і не зовсім так. Справа в тому, що до 1 листопада 2017 року цей фах мав іншу назву — медична сестра з лікувальної фізкультури або медична сестра з масажу. Розглянемо детальніше, хто такий асистент фізичного терапевта та чим цей фахівець займається

Інфекційний контроль: як працювати за новими вимогами

Повсякденна діяльність асистента підпорядковується чинним нормативно-правовим актам у медичній сфері, зокрема у сфері фізичної реабілітації, етичним правилам, локальним наказам медзакладу, положенням посадової інструкції. Важливо зазначити, що у роботі спеціаліст використовує лише дозволені методики діагностики, терапії та реабілітації.

Посадова інструкція асистента фізичного терапевта визначає спеціаліста як такого, що належить до посад середнього медичного персоналу. Мета роботи фахівця — асистентувати фізіотерапевту під час проведення реабілітаційних заходів.

Асистент фізичного терапевта: Класифікатор професій. За Класифікатором професій асистент фізичного терапевта класифікований як фахівець, що належить до допоміжного персоналу у медичній галузі. Ця професія має код КП 3226.

Посадова інструкція асистента фізичного терапевта

Посадова інструкція асистента фізичного терапевта: зразок

Скачати

Асистент фізичного терапевта: функціональні обов’язки

Посадова інструкція асистента фізичного терапевта визначає такі обов’язки спеціаліста:

 • участь в оцінці стану пацієнта з використанням функціонального тестування, оцінки суглобово-м’язової та нервової систем, участь у визначенні параметрів реабілітаційної програми
 • розробка, запровадження та моніторинг процедур з використанням фізичних вправ та фізичних чинників під час лікування пацієнта під керівництвом фізичного терапевта
 • контроль за фізичним станом пацієнта, результативністю призначених заходів
 • забезпечення проведення клініко-лабораторних досліджень аналізів пацієнта згідно з етапами програми лікування
 • оцінка стану здоров’я пацієнта шляхом опитування, фізичних оглядів, вивчення медичних записів
 • участь у коригуванні програми відновного лікування залежно від його результатів
 • узгодження планів лікування пацієнтів із фізичним терапевтом
 • участь у розробці комплексу вправ, які пацієнту рекомендовано виконувати самостійно вдома
 • інформування пацієнта або його родичів про його стан здоров’я, проведення бесід щодо можливих варіантів і напрямів фізіотерапії
 • відстежування появи проблем у догляді та повноті виконання призначених процедур
 • коригування за необхідності хибного сприйняття пацієнтами призначеної програми фізіолікування
 • інструктаж та заохочення пацієнтів щодо виконання фізичних вправ, використання допоміжних засобів для пересування
 • забезпечення безперервного догляду за пацієнтами
 • контроль за виконанням молодшим медичним персоналом обов’язків щодо підтримання чистоти у відділенні
 • контроль за занесенням до меддокументації результатів лікування

Асистент фізичного терапевта: вимоги до знань

Відповідно до положень посадової інструкції асистента фізичного терапевта спеціаліст повинен володіти положеннями чинного законодавства у медичній сфері та, зокрема, сфері медичної реабілітації, знати принципи організації реабілітації, володіти сучасними методиками та технологіями реабілітаційних інтервенцій, знати анатомію, фізіологію, патофізіологію, біомеханіку, кінезіологію, патокінезіологію людини, фізіологію праці, мати уявлення про методи попередження порушень опорно-рухового апарату, захворювань серцево-судинної, дихальної та нервової систем тощо. Крім цього фахівець має володіти основами психологічних знань, зокрема, особливостями вікової психології дітей. Фізичний терапевт має знати та використовувати на практиці принципи медичної етики та деонтології, володіти правилами ведення меддокументації, роботи на персональному комп’ютері, правилами та нормами охорони праці, протипожежного захисту, вимогами санітарно-епідемічного нагляду.

Асистент фізичного терапевта: кваліфікаційні вимоги

Для роботи на посаді «асистент фізичного терапевта» особа повинна мати вищу освіту за ступенем бакалавра за галуззю знань «Охорона здоров’я», спеціалізацією «Фізична терапія» (або пройти сертифікацію за еквівалентністю).зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики