Деонтологія: вимоги до середнього медичного персоналу

Специфікою деонтології є те, що всі норми та принципи у ній орієнтовані на здоров’я людини, його збереження та зміцнення. Розглянемо етичні норми в роботі медсестри та особистісні якості, якими має володіти працівник
Зміст статті:
Медична деонтологія та медсестринство Особистісні якості зразкової медичної сестри Універсальні принципи деонтології Етичні принципи догляду за пацієнтом Прaвила етики й деонтології у роботі медичних сестер

Права і відповідальність медсестри, яка надає невідкладну допомогу

Кожному виду людської діяльності — науковій, медичній, педагогічній — притаманною є певна професійна етика. Для кожної професії особливого значення набувають правила та зразки поведінки, порядки саморегуляції особистості на основі етичних принципів.

Медична деонтологія — вчення про належну поведінку медичних працівників, яка створює сприятливі умови для видужування хворого. Це сукупність етичних норм і приписів для медичних працівників, необхідних їм у здійсненні професійної діяльності.

Основні медичні етичні принципи та зобов’язання сформулював ще Гіппократ. Дев’ять з них стали основою Клятви Гіппократа:

 • зобов’язання перед вчителями, колегами й учнями
 • принцип незаподіяння шкоди
 • принцип милосердя (зобов’язання надання допомоги хворому)
 • принцип піклування про користь хворого та домінанти його інтересів
 • принцип поваги до життя та негативного ставлення до евтаназії
 • принцип поваги до життя та негативного ставлення до абортів
 • зобов’язання про відмову від інтимних стосунків з пацієнтами
 • зобов’язання особистісного вдосконалювання
 • принцип конфіденційності (лікарська таємниця)

✅✅✅ У яких документах адаптувати посади до жіночої статі та зазначати назву роботи «брат медичний»

Медична деонтологія та медсестринство

Медичні сестри займають особливе місце у медичній спільноті, оскільки від їх кваліфікації й особистісних якостей залежить не тільки успіх лікування, а і якість життя пацієнта протягом його одужання та й власне процес одужання.

Професійна медична сестра повинна знати чимало: нормативно-правову базу з охорони здоров’я, посадові обов’язки, правила внутрішнього розпорядку, принципи медичної етики, стандарти діяльності тощо. Основою філософії сестринської справи є повага до життя, гідності та прав пацієнта.

Сестринська справа орієнтована не на хворобу, а на людину. Тому що медична сестра зустрічається з психічними, духовними, соціальними та фізичними потребами пацієнта як особистості, а не тільки з його діагнозом. Медсестринство, сестринська справа — це мистецтво турботи про пацієнта під час хвороби та допомоги йому в досягненні максимального потенціалу здоров’я протягом усього життя. Розглянемо, які ж особистісні якості допомагають у цьому медичній сестрі.

Особистісні якості зразкової медичної сестри

На початку роботи з кожним пацієнтом медична сестра повинна обов’язково враховувати чимало соціальних, фізичних і фізіологічних чинників, таких як національність і релігійність, соціальний статус і рівень освіти, рівень поінформованості пацієнта про стан свого здоров’я, інтелект і фізичну активність, його готовність до співпраці з медпрацівником чи навпаки повне неприйняття діагнозу та ситуації (що особливо важливо у випадку тяжких хронічних або невиліковних і прогресуючих захворювань). Хвора людина часто є дуже вразливою психічно. Саме тому спілкування з нею є відповідальною справою та потребує від медичної сестри певних особистісних якостей.

✅✅✅ Визначення групи крові: протоколи

Володіння культурою мовлення

Важливо завжди консультувати тільки у межах своєї компетенції. У випадку незнання відповіді на запитання хворого, слід зізнатися йому у цьому та пообіцяти обов’язково якомога швидше з’ясувати відповідь (наприклад, у більш досвідчених колег та керівництва). Важливо не тільки, що, а й як, навіщо сказано та як відреагує на це пацієнт і родичі, що його доглядають. Люди по-різному сприймають одне й те саме висловлювання залежно від свого віку, освіти, психоемоційного стану у момент розмови, рівня знань про проблему та інших чинників. Недолугість у мовленні лікаря чи медичної сестри, вживання слів-паразитів або жаргонної лексики завжди спричиняє недовіру та навіть ворожість.

Слід вміти доступно повідомити хворому про необхідні процедури та дослідження, обов’язково пояснюючи їх суть і мету, заспокоювати та підбадьорювати хворого.

Медична сестра може співпереживати, але при цьому варто уникати оцінювальних слів («погано», «правильно», «неправильно», «жахливо», «як ви до цього додумалися» тощо), інакше пацієнт або його рідні можуть відчути докору за помилки.

Упевнене та чітке викладення інформації у доброзичливій і м’якій формі, що свідчить про високий професійний рівень медпрацівника, викликає довіру до нього особисто та до закладу охорони здоров’я, який він представляє.

NB! Аби не сказати пацієнтові зайвого, слід продумувати розмову з ним заздалегідь. Мовлення має бути проявом як загальної, так і медичної культури.

Комунікація з онкохворими: 4 поради для медсестер

Стриманість за будь-яких обставин

Переконувати пацієнта у необхідності того чи того лікування, фізіотерапевтичної процедури; терпляче мовчати, коли цього вимагають інтереси хворого; не позбавляти надії на вилікування; підтримувати його рідних; бути привітним і терплячим — це своєрідне мистецтво кожного медичного працівника.

Велике значення у взаєминах із пацієнтом має невербальне спілкування — вираз обличчя, жести, інтонація — та вміння проявляти емпатію (співчувати, ставити себе на місце хворого). Навіть із роздратованим співрозмовником важливо бути стриманим та обережним у висловлюваннях.

Вміння слухати

Навіть якщо вам здається, що вже і так усе зрозуміло, не квапте пацієнта чи його рідних у викладенні скарг і проблем, слід застосовувати метод відображення — повторювати останнє речення мовця.

Пацієнт каже: «Моя подушка постійно сповзає з ліжка, я погано сплю вночі». Перш ніж перейти до активних дій, варто відповісти: «Отже, Ви погано спите вночі?». У цьому разі співрозмовник буде впевнений, що ви його почули та зрозуміли.

Не можна при спілкуванні з пацієнтом відволікатися на телефонні дзвінки чи перемовлятися з колегами на сторонню тему, а потім перепитувати («Що, що Ви сказали?» або «На чому ми зупинилися?»). Такі прояви байдужості та пасивності є неприпустимими.

NB! Аби надати найважливішу інформацію, потрібно уважно слухати співрозмовника, думати про його ситуацію та при цьому вирішувати, яка інформація буде для нього найбільш корисною у цей момент. Намагайтеся обмежити обсяг інформації двома-трьома предметами, оскільки батьки чи родичі, схвильовані за близьку людину, можуть просто не засвоїти надану інформацію.

Здатність співчувати, не бути байдужим

Важливий психологічний чинник налагоджування взаємин з хворим і його рідними — це вміння підбадьорити, показати, що вам зрозумілі їх почуття, вселити надію на перемогу над захворюванням.

При цьому слід враховувати, що рідні невиліковного чи хронічно хворого пацієнта знають про захворювання досить багато. Це дає змогу побудувати взаємини з ними на принципах партнерства та вести відкритий діалог. Запропонуйте один-два варіанти розв’язання проблеми догляду за хворим, а не віддавайте накази.

У випадку хронічних захворювань хворі часто звертаються до нетрадиційної медицини. Навіть у разі негативного ставлення до цих методів лікування слід уважно вислухати такого хворого та вже після цього коректно й аргументовано викласти свою позицію. Не слід критикувати чи висміювати людину, але не слід і погоджуватися із запевне помилковими, часто шкідливими твердженнями, аби лише догодити співрозмовнику.

Особисті якості медичної сестри з погляду деонтології

Деонтологія - вимоги до медсестри

✅✅✅ Відпустки медичних працівників – складаємо графік

Універсальні принципи деонтології

Окрім перерахованих особистісних якостей, які мають бути притаманними медичному працівникові, існує ще чотири універсальні етичні принципи медичного обслуговування.

Перший принцип — принцип милосердя — звучить так: «Я принесу добро пацієнту чи бодай не заподію йому шкоди». Милосердя передбачає чутливе й уважне ставлення до пацієнта, підбір таких методів лікування, які будуть адекватні складності стану, готовності та здатності пацієнта справитися з передбаченим медичним втручанням. Будь-яка дія медичного працівника має бути спрямована на благо конкретного пацієнта.

Принцип автономії вимагає повагу до особистості кожного пацієнта і його рішень. Це конфіденційність, повага до культурних, релігійних, політичних та інших переконань пацієнта, інфор­мована згода на медичне втручання і спільне планування догляду, а також самостійне прийняття рішень пацієнтом або його законними представниками.

Принцип справедливості встановлює потребу однакового ставлення медичних працівників і надавання рівноцінної допомоги всім пацієнтам незалежно від їх статусу, стану, професії чи інших зовнішніх обставин. Будь-які дії медичного працівника не мають заподіяти шкоди пацієнту чи іншим особам.

Принцип повноти надання медичної допомоги передбачає професійне надання медичної допомоги та професійне ставлення до пацієнта, застосування всього наявного арсеналу охорони здоров’я для проведення якісної діагностики та лікування, реалізації профілактичних заходів і надання паліативної допомоги.

Як запобігти професійному вигоранню

Етичні принципи догляду за пацієнтом

У галузі медичної етики існує ще й низка принципів догляду медичною сестрою за пацієнтом. Принцип безпеки пацієнта передбачає створення безпечного навколишнього середовища для пацієнта з метою запобігання травмам, опікам, іншим пошкодженням тощо, з урахуванням фізичного та ментального стану пацієнта.

Принцип конфіденційності спрямований на захист прав пацієнта, збереження лікарської таємниці при оглядах, сестринських втручаннях, розмовах з родичами тощо.

Наступним принципом є етичне спілкування, сповнене поваги, підтримки та почуття гідності, співчуття. На жаль, саме з порушенням етики спілкування пов’язана найбільша кількість конфліктних ситуацій у сфері медицини взагалі.

Принцип незалежності закликає медичних сестер заохочувати пацієнта бути максимально незалежним і виконувати самодогляд, якщо або коли це можливо. Мінімальний самодогляд підтримує гідність пацієнта та впливає на його впевненість у своїх силах.

✅✅✅ Чи має право медсестра надати допомогу дитині без згоди батьків і лікаря

Прaвила етики й деонтології у роботі медичних сестер

Нагрубіянили пацієнту — отримуйте наслідки

Медсестра має поважати життя людей, їхню гідність і права. Вона не має бути упередженою до національних і расових ознак, віросповідання, віку, статі, політичного або соціального становища тощо.

Неправильні дії медперсоналу, навіть ненавмисна образа, часом призводять до хворобливого стану пацієнта. Так, порушення правил деонтології може спричинити ятрогенію (сорогенію). Це особливо небезпечно нині, коли майже всі мають доступ до інтернету. Пацієнти часто шукають свої симптоми на різноманітних «фахових» сайтах та самостійно визначають лікування. Потім медпрацівникам доводиться мати справу не лише із запущеною хворобою, а й з наслідками неправильного лікування. Як запобігти подібним випадкам, розповімо далі.

Зовнішність має значення

Перш за все, подбайте про охайний зовнішній вигляд. У літературі, кіно і театрі медична сестра — один із символів медичної чистоти. Тому пацієнт очікує, що вона матиме охайний вигляд, і довірятиме такому працівнику більше.

Постійно стежте за чистотою своїх рук. Нігті підстригайте коротко, у рівень з кінчиками пальців, не покривайте їх лаком та стежте, щоб не було тріщин. Не використовуйте накладні нігті. Перед обробкою рук знімайте усі браслети, годинники, обручки (п. 2 Методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу», затверджених наказом МОЗ від 21.09.2010 № 798).

Ліпше не носити яскравий макіяж, сильні чи різкі парфуми.

Як правильно обрати засіб для дезінфекції

Налагоджуємо стосунки

Медична етика допомагає знайти рішення проблем міжособистісних взаємин за трьома основними напрямками:

 • медпрацівник — пацієнт
 • медпрацівник — родичі пацієнта
 • медпрацівник — медпрацівник

Як спілкуватися з пацієнтом, родичами пацієнта та медпрацівниками закладу, дізнайтеся з пам'ятки.

Взаємини у колективі медсестер також впливають на якість лікування. Якщо медпрацівник не відчуває підтримки колег, що його працю поважають та цінують, він менш відповідально ставиться до своїх обов’язків. Тому уникайте, зокрема, такого явища як «булінг» (від англ. bully — залякувати, цькувати, задирати):

 • не «скидайте» на нового працівника багато роботи
 • не використовуйте вербальні та невербальні жести ворожості
 • не пліткуйте
 • не розкривайте секретів
 • не підривайте професійну компетентність колег
 • не залякуйте нових працівників, особливо невпевнених у собі

Якщо у закладі виявили випадки булінгу, адміністрація має терміново втрутитись і вжити заходів.

Зразок СОП в журналі «Довідник головної медичної сестри»

Болючі процедури — не страшно

Пацієнти зазвичай хвилюються перед важкими і болючими процедурами. Тому завдання медсестри — зняти психоемоційне напруження і пояснити у доступній формі, для чого проводити такі маніпуляції. Наприклад, під час взяття крові з вени для бактеріологічного дослідження відповідно до наказу МОЗ від 01.06.2013 № 460 медсестра зобов’язана:

 • отримати згоду на проведення маніпуляції
 • помити і висушити руки, обробити їх антисептиком
 • надіти маску та рукавички
 • запитати пацієнта про його самопочуття
 • запропонувати пацієнту сісти або лягти
 • підготувати стерильний матеріал
 • провести маніпуляцію
 • заклеїти місце ін’єкції, попросити пацієнта тримати лікоть зігнутим протягом 3—5 хв

Це стандартна процедура. Але критичним є перший пункт — отримати згоду на проведення маніпуляції.

Найкраща таємниця та, про яку ніхто не знає

Медсестра зобов’язана зберігати в таємниці від третіх осіб інформацію, довірену їй під час виконання обов’язків. Зберігайте професійну таємницю, аби не заподіяти хворому моральну чи матеріальну шкоду.

68 000 грн штрафу за розголошення лікарської таємниці

Не можна розголошувати таку інформацію про пацієнта:

 • факт звернення по медичну допомогу
 • стан здоров’я
 • діагноз та лікування
 • прогноз захворювання
 • особисте життя
 • фізичні вади
 • шкідливі звички
 • майновий стан
 • коло знайомств

Вказану інформацію не можна розголошувати навіть після смерті пацієнта. Виняток — відповідний запит або допит органів слідства чи суду.

Корупції — ні

Якщо медпрацівника піймають на хабарі, його можуть покарати в один із таких способів:

 • штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 • обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Нагадуємо, що МОЗ зобов’язало заклади охорони здоров’я звітувати про зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб. З 1 січня 2018 року медзаклади зобов’язані щокварталу інформувати про зібрані кошти та напрями їх використання (наказ МОЗ «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я» від 25.07.2017 № 848).

Деонтологія: вимоги до середнього медичного персоналу
Олена Іщенкозаступник медичного директора Комунального закладу «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради
Навіть сумлінні працівники потребують, щоб їхню роботу постійно контролював вимогливий керівник. Щоб оцінювати об’єктивно, керуйтеся єдиними критеріями. У пригоді вам стануть оновлені критерії оцінювання якості роботи сестер медичних старших та молодших спеціалістів з медичною освітоюзміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді