Посадова інструкція лікаря-ендокринолога: зразок

UA RU
Посадову інструкцію лікаря-ендокринолога розроблюють згідно із затвердженим у законодавстві зразком, враховуючи аспекти роботи конкретного медичного закладу

Що змінилося в КК щодо «лікарської статті»

Метою діяльності лікаря-ендокринолога є здійснення діагностики, лікування та профілактики ендокринологічних захворювань. Лікар-ендокринолог належить до категорії «Професіонали». У своїй роботі лікар-ендокринолог керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, нормативно-правовими актами, які визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями керівних осіб, інструкціями з охорони праці та посадовою інструкцією.

✎ За Класифікатором професій спеціальність «Лікар-ендокринолог» має код КП 2221.2.

✅✅✅ Інфекційний контроль у протитуберкульозних закладах охорони здоров’я

Посадова інструкція лікаря-ендокринолога поліклініки

Посадова інструкція лікаря-ендокринолога

Скачати

Обов’язки ендокринолога

Лікар-ендокринолог зобов’язаний:

 • застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування,реабілітації та диспансеризації хворих ендокринологічного профілю
 • надавати швидку та невідкладну медичну допомогу хворим ендокринологічного профілю
 • здійснювати нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів
 • проводити консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей
 • вести лікарську документацію
 • керувати роботою підпорядкованого середнього та молодшого медичного персоналу
 • дотримуватися принципів медичної деонтології
 • брати активну участь у поширенні медичних знань серед населення
 • постійно удосконалювати професійний рівень
 • проходити у встановленому порядку попередній та періодичні медичні огляди і робити всі необхідні щеплення
 • не допускати розголошення персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом

Вимоги до знань лікаря-ендокринолога

Щоб займати посаду «лікар-ендокринолог», спеціаліст повинен знати:

 • основи права у медицині
 • організацію терапевтичної та ендокринологічної допомоги, в тому числі швидкої та невідкладної
 • основи нормальної і патологічної анатомії, фізіології ендокринних органів, водно-електролітного обміну
 • основи фармакології
 • генетичні та імунологічні основи патології ендокринних органів
 • клініку, сучасні методи профілактики, діагностики, лікування ендокринологічних захворювань
 • методи реабілітації та диспансеризації ендокринологічних хворих
 • методи інтенсивної терапії та реанімації в ендокринології
 • загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження в ендокринології
 • питання тимчасової і стійкої непрацездатності, організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій

Кваліфікаційні вимоги до лікаря-ендокринолога

Відповідно до посадової інструкції лікар-ендокринолог повинен мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа», пройти інтернатуру за спеціальністю «Терапія» з подальшою спеціалізацією з «Ендокринології», отримати сертифікат лікаря-спеціаліста. Також — мати стаж роботи за фахом, що відповідає наявній кваліфікаційній категорії з цієї спеціальності.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді