Як укласти договір з НСЗУ: вимоги, порядок, документи

UA RU
Заклади первинки почали підписувати договори про медичне обслуговування населення з НСЗУ 2018 року. У 2020-му до них приєдналася решта закладів. Щоб співпрацювати з НСЗУ в 2021 році, треба до визначеної дати подати пропозицію (заяву) про укладення договору. Нагадаємо порядок укладення договорів про медичне обслуговування населення
Зміст статті:
Умови укладання договору з НСЗУ Порядок подання заяви до НСЗУ Строки підписання договору з НСЗУ Внесення змін та припинення дії договору. Як розірвати договір з НСЗУ
На що витрачати й кому звітувати про кошти від НСЗУ

НСЗУ на своєму сайті розміщує оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій. Із цього моменту заклади охорони здоров’я можуть подавати відповідні заяви. Типовий договір з НСЗУ та порядок його укладання регламентує постанова КМУ від 25.04.2018 № 410.

Специфікації надання та Умови закупівлі медичних послуг за Програмою медгарантій на 2021 рік також розміщено на сайті НСЗУ у розділі «Вимоги ПМГ 2021».

Станом на 02.03.2021 НСЗУ оголосила про укладення договорів за пакетами:

Оголошення за іншими пакетами медпослуг НСЗУ опублікує, коли МОЗ погодить вимоги до них.

✅✅✅ Як по-новому реєструвати випадки COVID-19

Умови укладання договору з НСЗУ

Щоб заключити договір з НСЗУ, заклад має відповідати вимогам, які визначає постанова КМУ від 28.03.2018 № 391. Їх усього п’ять:

 1. Мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, інші дозвільні документи, передбачені законом
 2. Мати необхідну для надання медичних послуг за договором матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірні табелі матеріально-технічного оснащення, затверджені МОЗ
 3. Створити умови для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
 4. Зареєструвати надавача як юридичну особу (крім державної або комунальної установи) або як фізичну особу — підприємця
 5. Відповідати критеріям, установленим у порядку використання коштів відповідної бюджетної програми, на виконання якої укладаєте договір про медичне обслуговування населення

До 31 грудня 2020 року для закладів охорони здоров’я діяли дещо спрощені умови. Зокрема, не треба було подавати копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщень закладу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У 2021 році наявність звіту про фізичну доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп — обов'язкова.

Порядок подання заяви до НСЗУ

Увесь документообіг між закладом охорони здоров’я та НСЗУ щодо укладення, зміни та припинення договору, здійснюється через електронні системи — ЕСОЗ та платформу SmartTender.

Підписання договору з НСЗУ для закладів первинки відбувається в ЕСОЗ, для решти — на платформі SmartTender в модулі SmartSign. Для успішного підписання договору необхідно дотримуватися алгоритму дій, викладеного в інструкції. Відповідно, і заяву для укладення договору з НСЗУ, і додатки до неї оформлюйте в електронній формі.

NB! Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій щодо наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, може здійснюватися за допомогою засобів телекомунікації відповідно до законодавства (п. 4 Порядку № 410).

Перш ніж подати пропозицію, внесіть до ЕСОЗ актуальну інформацію про:

 • суб’єкта господарювання, місця надання медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні
 • ліцензію на медичну практику (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
 • суб’єктів господарювання, яких залучаєте до виконання договору
 • уповноважених осіб та медичних працівників, яких залучаєте до укладення або виконання договору

Якщо ви вже подали пропозицію, а щось із переліченого змінилося, в той же день внесіть відповідні зміни до ЕСОЗ.

А якщо подали неповну інформацію чи наробили в ній помилок — подайте нову пропозицію.

Заявник подає:

 • заяву — для цього заповніть відповідні поля через автоматизоване робоче місце в системі
 • додатки до заяви — їх прикріпіть у вигляді сканованих копій підписаних документів у форматі PDF

ТЕСТ: Програма держгарантій 2021

  Заповнення заяви про укладання договору з Національною службою здоров'я (для закладів ПМД)

  У заяві вкажіть таку інформацію:

  1. Прізвище, ім’я та по батькові заявника зі сторони надавача та документ, на підставі якого діє заявник —
   • для юридичних осіб — зазначте «Статут»
   • для фізичних осіб-підприємців — «запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № __ (зазначити номер запису) від ___ (зазначити дату запису)»
  1. Місця надання послуг, які будуть включені до договору, що повинні збігатися з місцями провадження господарської діяльності, вказаними в рішенні органу ліцензування про видачу ліцензії)
  2. Банківські реквізити заявника (IBAN)
  3. Строк дії договору:
   • початок строку дії договору — 1 квітня 2021 року
   • закінчення строку дії договору — 31 грудня 2021 року або інша дата на розсуд заявника в межах 2021 року

  Форми додатків до заяви

  Перелік необхідних додатків до заяви НСЗУ вказує в оголошення. Наприклад, для закладів, що надають первинну медичну допомогу, це такі:

  Додаток 1. Повідомлення про відповідність умовам закупівлі та специфікації

  Як укласти договір з НСЗУ: вимоги, порядок, документи

  Скачати

  ✅✅✅ Чи переукладати договір з НСЗУ, якщо КНП змінило власника

  Додаток 2. Відомості про підрядників

  Як укласти договір з НСЗУ: вимоги, порядок, документиСкачати

  Строки підписання договору з НСЗУ

  Кінцеву дату, коли заклади охорони здоров’я можуть подавати заяви, НСЗУ вказує в оголошенні про укладення договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.

  NB! Заклади первинної ланки медичної допомоги усіх форм власності можуть подавати до НСЗУ заяви до 18:00 15 березня 2021 року.

  Якщо під час оформлення заяви чи доданих до неї документів заявник припустився помилок, то НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення недоліків надсилає медзакладу пропозицію виправити помилки в заяві або подати необхідну інформацію та документи. Медзаклад має протягом двох робочих днів з дня надіслання відповідної пропозиції від НСЗУ:

  • усунути недоліки
  • подати необхідні документи

  NB! Заяви про заключення договору з НСЗУ, зокрема й з виправленими помилками (повторні), подані після закінчення строку подання, НСЗУ не розглядатиме.

  Якщо заява та додані до неї документи відповідають визначеним в оголошенні умовам, НСЗУ протягом 30 календарних днів після закінчення строку подання заяв, визначеного в оголошенні, надсилає відповідному суб’єкту господарювання через систему повідомлення про намір укласти з ним договір із зазначенням медичних послуг, які НСЗУ має намір замовити у такого суб’єкта господарювання (п. 8 Постанови № 410).

  Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання, якщо інше не передбачене договором, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для НСЗУ.

  Заклади, які уклали договір з НСЗУ

  Дізнатися про стан подання та розгляду договорів, про договори, підписані НСЗУ, можна з аналітичних панелей:

  • Подання суб'єктами господарювання, які надають ПМД, заяв про укладення договору з НСЗУ
  • Стан подання пропозицій на укладення договорів з НСЗУ щодо перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я
  • Стан подання пропозицій на укладення договорів з НСЗУ щодо надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
  • Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

  Окрім того, інформацію про лікарні, які уклали договір з НСЗУ, опубліковано на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.


   Внесення змін та припинення дії договору. Як розірвати договір з НСЗУ

   І заклад охорони здоров’я, і НСЗУ мають право запропонувати змінити або припинити укладений між ними договір. Для цього ініціатор має надіслати іншій стороні проект договору про внесення змін з накладеним електронним підписом через систему. На розгляд змін законодавство передбачає щонайбільше 10 робочих днів з дня надходження проекту (п. 26 Постанови № 410).

   Після узгодження остаточної редакції проекту договору про внесення змін до договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують відповідний проект.

   Якщо якась зі сторін не погоджується зі змінами, спір розв’язують під час переговорів або в судовому порядку.

   Дія договору припиняється після закінчення строку, на який його укладено, за умови, що він не продовжений, або якщо настали інші підстави, передбачені законом або договором.   зміст

   Нові вимоги до ліцензування медичної практики