Медична бібліотека для медиків: в якому напрямку рухатись?

Розвиток інтернету і різних онлайн-систем не мінімізує роль медичних бібліотек, а лише підтверджує важливість безперервного доступу до якісної медичної наукової інформації. Це особливо актуально в період впровадження реформ, коли професійний кругозір лікаря дає йому неабиякі переваги в конкуренціїї за увагу і гроші пацієнта. Читайте, на які саме напрями роботи інформаційних центрів в медицині потрібно звертати увагу.

Одним з пріоритетів політики України визначено охорону здоров’я, а здоров’я населення визнано чинником національної безпеки. У всьому світі недостатня кваліфікація лікарів обертається втраченим життям та здоров’ям, не говорячи про додаткові фінансові витрати системи охорони здоров’я. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19.12.1997 № 359 лікарі зобов’язані проходити курси підвищення кваліфікації один раз на п’ять років, але через брак фінансування ця вимога часто ігнорується. Проходження курсів часто носить формальний характер і приносить лікарям мінімум нових знань та умінь. Водночас світовою тенденцією в післядипломній освіті медичних спеціалістів є побудова системи безперервного професійного розвитку.

Медична бібліотека для медиків: в якому напрямку рухатись?Читайте: "Вимоги до зберігання простерилізованих медичних виробів

Сама по собі ідея не є новою: крім формального навчання лікарі зазвичай (хоча і з різним ступенем активності) беруть участь в науково­практичних заходах, читають спеціалізовані журнали і монографії. Безперервний професійний розвиток — це надання сучасних медичних послуг, а саме медичної наукової інформації високої якості шляхом створення для всіх клініцистів можливостей для постійного навчання, підтримки і підвищення своєї професійної компетенції.

Мислячий лікар постійно займається самовдосконаленням. Але через свою зайнятість медики читають не всі матеріали, що публікуються, і тому пропускають частину важливої інформації. Ці прогалини зазвичай не означають відсутність інтересу до спеціальності, а свідчать про недостатню поінформованість фахівця. Одна з її причин — це невміння працювати з літературою, бібліографічними джерелами, мережею інтернет, що істотно знижує якість роботи медиків.

Медична бібліотека для медиків: в якому напрямку рухатись?Читайте: "3 випадки, коли можна розголошувати інформацію про пацієнта"

Інформаційні технології в самоосвіті медиків

Сучасні інформаційні технології дають змогу зробити процес здобуття медичної наукової інформації систематичним та ефективним. Завдяки інтернет­технологіям навчальний процес перестав бути прив’язаним до певного місця і часу. Для наближення системи охорони здоров’я до рівня найбільш розвинутих країн, крім великих інвестицій в оснащення, зміни організаційної структури галузі, необхідне забезпечення якісно нового професійного рівня медичного персоналу.

З огляду на припинення роботи органів медичної інформації, що раніше відповідали за роботу з регіонами, постає важливе завдання — створення регіональної підсистеми медичної інформації. Функції регіональної підсистеми медичної інформації в Дніпропетровській області взяла на себе Дніпропетровська обласна науково­медична бібліотека. Вона стала посередником між медичною інформацією та її споживачами (лікарями), виступаючи в ролі бібліотеки­інтегратора, об’єднуючи комплекс інформаційних ресурсів і традиційних послуг для задоволення потреб медичних працівників області.

Медична бібліотека для медиків: в якому напрямку рухатись?Читайте: "Направлення на лікування за кордон: функції медзакладу"

Не можна оминути увагою запитання, яке нерідко доводиться чути не тільки від практикуючих лікарів, а й від деяких організаторів охорони здоров’я: навіщо взагалі потрібні спеціальні (наукові) бібліотеки в той час, коли існує інтернет, знайти в якому можна все, що завгодно?

Медична бібліотека для медиків: в якому напрямку рухатись?Читайте: "Сучасні медичні бібліотеки: повний перелік та послуги для кожного медпрацівника"

Дійсно, інтернет дає змогу ознайомитися з безмежним колом джерел, — у цьому і є відповідь на запитання. Здавалося б, з появою інтернету лавиноподібно зросла кількість джерел медичної інформації. Вводячи в пошуковому рядку будь­який медичний термін, лікар отримує десятки тисяч посилань на різні веб­сайти. Однак було б неправильним стверджувати, що це полегшує пошук актуальних і достовірних відомостей, швидше, навпаки — відстежувати нову потрібну інформацію медичним працівникам самотужки не під силу. Тому у медиків часто виникають проблеми з пошуком фахової інформації, зокрема такі:

 • величезний потік документів, який фізично не можливо опрацювати;
 • відсутність навичок самостійного пошуку інформації;
 • відсутність чи обмеження доступу до інтернету на робочому місці;
 • висока вартість спеціальних видань (книг, журналів, атласів, довідкової літератури);
 • відсутність вільного доступу до повних текстів першоджерел в інтернеті.

Медична бібліотека для медиків: в якому напрямку рухатись?Читайте: "Обшук в медзакладі: поведінка керівника та персоналу

Роль бібліотеки у забезпеченні медиків фаховою інформацією

Медичні працівники могли б поповнювати свої знання інформацією з наукових журналів і нових клінічних керівництв. Однак часто ці інформаційні ресурси відсутні в закладах охорони здоров’я, де працюють лікарі. Крім того, медики мають специфічні інформаційні потреби, головною особливістю яких є брак часу на пошук та вивчення величезних масивів інформації. Тому бібліотека повинна максимально наблизити  інформаційні ресурси до медичних працівників і забезпечила умови для підтримки правильних лікарських рішень та безперервної освіти медиків безпосередньо на робочому місці.

Наступним етапом спільної діяльності закладів охорони здоров’я – запуск безкоштовного сервісу, у рамках якого для користувачів готують   невеликі за обсягом, але досить місткі за змістом матеріалиАналізуючи інформаційні потреби медичної спільноти очевидно, що всі без винятку спеціалісти у своїй роботі використовують різні джерела інформації. Однак практикуючі лікарі найбільше значення надають:

 • вивченню нормативно-­правових актів;
 • використанню у своїй роботі внутрішніх наказів закладів, в яких працюють;
 • матеріалам про нові методи лікування та лікарські препарати;
 • навчальним посібникам і методичним листам, що дають конкретні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики;
 • професійним журналам, які є постійним джерелом нової науково обгрунтованої інформації.

Медична бібліотека для медиків: в якому напрямку рухатись?Читайте: "Примусові заходи з надання психіатричної допомоги: права пацієнта"

Щодо тем, які найбільше цікавлять лікарів, можна назвати такі:

 • допомога практикуючому лікарю;
 • профілактика захворювань та клінічні рекомендації;
 • обмін досвідом;
 • організація медичної допомоги;
 • лекції та огляди літератури;
 • міжнародний досвід.

Періодичні видання в практичній медицині стають пріоритетними джерелами інформації, оскільки у процесі підготовки до публікації книг з окремих медичних спеціальностей дані застарівають, і за час підготовки цих видань (проходить зазвичай декілька років) інформація втрачає свою актуальність.

Медична бібліотека для медиків: в якому напрямку рухатись?Читайте: "Реимбурсация в Украине"  

Складові системи інформаційного забезпечення лікарів

Зважаючи на інформаційні потреби медиків, потрібно виокремити кілька обов’язкових складових системи інформаційного забезпечення лікарів:

 • наявність пакету нормативно­регламентуючих документів на робочому місці (Міністерства охорони здоров’я України, регіонального управління охороною здоров’я області);
 • оповіщення про нову інформацію;
 • забезпечення доступу до нових наукових видань, клінічних керівництв і професійних періодичних видань;
 • доступ до змісту періодичних видань, передплачених бібліотекою;
 • надання повних текстів шляхом електронної доставки документів;
 • доступ до гарячої лінії консультування;
 • індивідуальне та групове тематичне обслуговування користувачів.


зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді