Примусові заходи з надання психіатричної допомоги: права пацієнта

В медичному закладі, який надає психіатричну допомогу навіть примусового характеру, мають бути створені всі умови для комфортного перебування пацієнта. Дізнайтеся, що саме потрібно передбачити, та які права має пацієнт відповідно до законодавства!

Правила застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги прописані в наказі МОЗ України № 992 від 20 листопада 2017 року (надалі - Наказ). Примусові заходи медичного характеру, відповідно до цього Наказу, здійснюються за рішенням суду щодо осіб, що скоїли суспільно-небезпечні діяння для інтеграції їх у суспільство та профілактики повторних  правопорушень. Психіатрична допомога щодо неповнолітніх надається  окремо від повнолітніх. Психіатричну допомогу дітям надають дитячі лікарі-психіатри та інші спеціалісти, які пройшли підготовку для роботи з дітьми.

Примусові заходи медичного характеру з надання психіатричної допомогиЧитайте: "Вимоги до бактеріологічних лабораторій медичного закладу" 

Правові засади  

Нормативні документи, які стали підгрунтям Наказу:

 • Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 1950 року;
 • Конвенція про права людини та біомедицину (редакція від 15. 09. 2010 року);
 • Кримінальний кодекс України;
 • Кримінально-процесуальний кодекс України;
 • Закон України «Про психіатричну допомогу»;
 • Основи законодавства України про охорону здоров’я.

Госпіталізація до спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги відбувається лише за рішенням суду. Особу госпіталізують до медичного закладу після перевірки документів, що її посвідчують. На першому огляді пацієнта черговий лікар-психіатр оцінює його фізичний стан та ступінь вираженості психічних розладів, ризик спричинення ушкоджень собі чи оточуючим. Впродовж першого місяця спеціальна комісія в складі лікаря-психіатра, психолога або психотерапевта, соціального працівника та середнього медичного працівника, розробляє індивідуальну програму реабілітації.

Примусові заходи медичного характеру з надання психіатричної допомогиЧитайте: "Декларация об отходах: бланк и правила заполнения"

  

Права пацієнтів спеціального медзакладу

Наказ гарантує кожному пацієнту дотримання його прав, передбачених законодавством України. Пацієнт має право:

 • розпоряджатись грошовими коштами;
 • володіти та розпоряджатись речами та предметами, крім заборонених правилами внутрішнього розпорядку;
 • спілкуватись з допомогою телефонного зв’язку;
 • користуватись мережею Інтернет;
 • відправляти та отримувати листи, посилки, бандеролі, грошові перекази, передачі;
 • купувати, вживати та зберігати харчові продукти, засоби індивідуальної гігієни;
 • отримувати освіту (базову середню чи професійно-технічну, залежно від інтелектуальних здібностей);
 • працювати поза межами медичного закладу (стосується пацієнтів, стосовно яких запроваджений госпітальний режим зі звичайним наглядом);
 • відстоювати свої права самостійно чи через адвоката.

Пацієнт має право вимагати проведення незалежної психіатричної експертизи з залученням лікаря-психіатра, який не працює у медичному закладі, на базі якого він проходить лікування. В такому випадку керівництво СЗНПД зобов’язане забезпечити доступ спеціаліста до пацієнта протягом одного робочого дня.

Примусові заходи медичного характеру з надання психіатричної допомогиЧитайте: "Медицинская этика — практические советы и рабочие ситуации"  

Правила внутрішнього розпорядку СЗНПД

Кожний медичний заклад, в якому надають спеціалізовану психіатричну допомогу, розробляє власні правила внутрішнього розпорядку. Правила підписує очільник медичного закладу. Документ вивішують в кожному структурному підрозділі медичного закладу так, щоб з  ним могли безперешкодно ознайомитись  медичні працівники  і пацієнти. В документі враховують особливості роботи з пацієнтами залежно від:

 • категорії пацієнтів;
 • пори року;
 • місцевих умов.

№ п/п

Пацієнту заборонено

Пацієнт зобов’язаний

1

На території медичного закладу пацієнту вживати спиртні напої, наркотичні та психотропні речовини.

Дотримуватись лікувальних заходів та заходів соціальної та психологічної реабілітації.

2

 Зберігати та користуватися будь-якою зброєю та засобами активної оборони.

Дотримуватися розпорядку дня.

3

 Зберігати ножі, бритви (крім електричних та механічних), колючі предмети.

Виконувати правила правомірних взаємин з іншими пацієнтами, медичним персоналом, іншими особами.

4

Зберігати на території медичного закладу сокири, молотки та інші предмети, якими можна нанести пошкодження собі чи оточуючим.

Утримувати приміщення в чистоті та порядку.

5

Зберігати та вживати спиртні,   енергетичні напої  та будь-які дурманні речовини.

Берегти та не псувати майно медичного закладу.

6

Зберігати та використовувати лікарські препарати окрім тих, які призначив лікар медичного закладу.

Мати охайний вигляд та дотримуватись санітарних норм.

7

Не порушувати правила пожежної безпеки.

Правила внутрішнього розпорядку гарантують кожному пацієнту безперервний сон протягом восьми годин та щоденну прогулянку на свіжому повітрі протягом двох годин (не менше). У свій вільний час кожний пацієнт може займатись улюбленими справами, якщо вони не суперечать законодавству.

Примусові заходи медичного характеру з надання психіатричної допомогиЧитайте: "Кардіологічний кабінет поліклінічного відділення: спеціалізація та завдання"

Комунікація пацієнтів з зовнішнім світом

Пацієнти спеціальних медичних закладів контактують зі своїми родичами та близькими:

 • за допомогою засобів мобільного зв’язку;
 • через мережу Інтернет;
 • листуванням;
 • можуть отримувати передачі;
 • можуть спілкуватись з відвідувачами.

Пацієнтам дозволено користуватись мобільними телефонами, проте зробити це у законний спосіб можна лише за умови дотримання певної процедури. Насамперед особа, щодо якої здійснені спеціальні медичні заходи примусової допомоги, має звернутись до очільника медичного закладу з заявою, в якій зазначає:

 • модель телефону;
 • назву телефону;
 • серійний номер телефону;
 • телефонний номер оператора мобільного зв’язку.

Телефон не повинен мати відеокамери, фотокамери та не повинен мати можливості виходу в Інтернет. Кожну розмову пацієнта фіксує медичний працівник у спеціальному журналі, в якому, крім іншого, вказує номер абонента, з яким спілкується пацієнт, дату та приблизну тривалість розмови. Мобільний телефон пацієнта зберігають у спеціально обладнаній кімнаті та видають йому лише за письмовою заявою.

В медичному закладі обладнують спеціальну комп’ютерну кімнату, в якій пацієнт отримує змогу користуватись інтернет-мережею. Щоправда, доступ до соціальних мереж та сайтів, що пропагують жорстокість, насильство, еротику та порнографію залишаться для пацієнта недоступними. Оскільки доступ до глобальної мережі є платним, його оплачує пацієнт власним коштом.

Пацієнта можуть відвідувати родичі. Їх зустрічі відбуваються в спеціально обладнаному приміщенні в години, які вказані в правилах внутрішнього розпорядку медичного закладу. В спеціальних кімнатах приймають і передачі для пацієнтів закладу. Вхід до таких кімнат відвідувачам безперешкодний. В такій кімнаті облаштовують спеціальну зону зі столом, вагами, скринькою для заяв та скарг. Вміст посилок та бандеролей ретельно перевіряється в присутності адресата. Їх вміст працівники медичного закладу зазначають у книзі обліку посилок. Не переглядають лише листи пацієнтів.

Примусові заходи медичного характеру з надання психіатричної допомогиЧитайте: "Відділення реабілітації кардіологічних хворих"

Коли можна залишити медзаклад?

Пацієнт, щодо якого здійснені спеціальні медичні заходи примусової допомоги, може залишити межі медичного закладу, якщо у нього виникло бажання відвідати публічне богослужіння, релігійну церемонію, спортивні заходи.

№ п/п

Умови виходу за межі закладу

Пацієнт зобов’язаний

Пацієнту заборонено

1

Наявність письмової заяви пацієнта на ім’я головного лікаря.

Дотримуватись правил громадського розпорядку.

Залишати межі населеного пункту, до якого йому дозволили вихід відповідно до наказу.

2

Наявність задовільного психічного стану пацієнта, коли пацієнт не несе суспільної загрози та має можливість орієнтуватись в навколишньому середовищі.

Повернутись до медичного закладу в термін, попередньо обумовлений та зазначений в наказі головного лікаря.

Вживати спиртні напої та слабоалкогольні напої.

3

Дотримання ним індивідуальної програми реабілітації.

Якщо виникли об’єктивні причини, які перешкоджають пацієнту повернутись до медичного закладу у зазначений термін, він повинен повідомити про це керівництво закладу особисто, чи через третю особу. При цьому він має зазначити місце свого перебування.

Вживати наркотичні та психоактивні засоби.

4

Відсутність порушень   лікарняного режиму та правил внутрішнього розпорядку в минулому.

Вживати будь-які дурманні речовини.

Пацієнти, до яких застосовано СЗНПД із посиленим наглядом, можуть залишити межі медичного закладу лише в супроводі медичних працівників. Відомості про це, з зазначенням прізвища та ініціалів та підпису медичного працівника, вписують до Журналу обліку пацієнтів, яким надано дозвіл вийти за межі спеціального закладу з надання психіатричної допомоги.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді