Кардіологічний центр: умови роботи

Позитивний світовий досвід надання допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями вимагає запровадження змін у функціонуванні кардіологічних центрів в Україні. Це стосується як хворих з гострою серцевою патологією, так і пацієнтів з хронічними станами поза загостренням.

Наказ  МОЗ «Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров'я України»  № 975 від 29.08.2017 року урегульовує створення обласного (міського) кардіологічного центру. Це самостійна функціональна одиниця, створена для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим, що страждають на патологію серцево-судинної системи. Іншою важливою функцією центру є здійснення організаційно-методичних заходів щодо впорядкування кардіологічної допомоги населенню адміністративної території, в межах якої працює центр. Медичний заклад функціонує за кошти державного та місцевого бюджетів та відповідає за їх цільове використання.

Кардіологічний центр: умови роботиЧитайте: "Требования к бактериологическим лабораториям: помещение, безопасность, организация работы" 

Як функціонує кардіологічний центр

Функції карддіоцентру відповідно до  Положення про кардіологічний центр:

  • організація спеціалізованої медичної допомоги хворим з патологією серцево-судинної системи;
  • участь в розробці та координації впровадження новітніх методів діагностики, лікування та профілактики серцево-судинних хвороб.

Основна мета діяльності кардіоцентру та головний показник якості його функціонування — зниження захворюваності, смертності та виходу на інвалідність через причини, пов’язані з патологією серцево-судинної системи.

№ п/п

Основні функції

Завдання

1

Надання допомоги кардіологічним хворим (планової та екстреної).

Діагностика та лікування хворих з кардіологічною патологією.

2

Аналіз якості проведеної роботи.

 Збір інформації про пролікованих хворих та якість проведеного лікування, обробка та аналіз отриманих даних.

 Експертне оцінювання якості наданої допомоги та відповідність її клінічним протоколам.

3

Координація між усіма підрозділами, які надають кардіологічну допомогу хворим.

Координує співпрацю між ЦПМСД, обласним центром екстреної медицини та медицини катастроф, поліклінічними та стаціонарними закладами, що надають допомогу кардіологічним хворим.

4

Заходи для покращення   кардіологічної допомоги.

Координує впровадження новітніх методик надання допомоги хворим з серцевою патологією.

Організовує підготовку та підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів, лікарів та середнього медичного персоналу за напрямком сімейної медицини.

Організовує проведення наукових конференцій, семінарів.

Бере участь в розробці та впроваджені регіональних програм за напрямком надання допомоги хворим з серцевою патологією.

Крім того, спеціалісти кардіологічного центру повинні регулярно та злагоджено проводити роз'яснювальну роботу серед населення з питань профілактики захворювань серця.

Кардіологічний центр: умови роботиЧитайте: "Стерилизация медицинских изделий: методы, режимы, инструкция для ЛПУ"

  

Структура кардіологічного центру

№ п/п

Обов’язкові структурні підрозділи кардіологічного центру

Додаткові структурні підрозділи

1

Спеціалізований структурний підрозділ (відділення) для хворих з інфарктом міокарда, в складі якого виділяють блок інтенсивної терапії, реанімації кардіологічного профілю.

Кардіохірургічні відділення (окремо для дорослих та пацієнтів дитячого віку), які мають операційні блоки й блоки реанімації та анестезіології

2

Відділення (лабораторія) інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії.

Відділення реабілітації

3

Відділення аритмії серця з можливістю проведення інвазивного електрофізіологічного дослідження

4

Відділення загального кардіологічного профілю

5

Відділення функціональної діагностики та ультразвукового дослідження

6

Лабораторії (загальна клінічна, біохімічна, радіоізотопна). Якщо організувати роботу деяких лабораторій немає змоги,   можна  залучати  інші лікувальні заклади

7

Рентгенологічне відділення

8

Відділення телемедицини

9

Диспансерно-поліклінічне відділення

10

Патологоанатомічного відділення

11

Організаційно-методичний відділ

Для підвищення якості медичної допомоги хворим з патологією серцево-судинної системи, кардіологічний центр взаємодіє з  іншими службами:

  • служба екстреної медичної допомоги
  • медичні заклади кардіологічного та кардіохірургічного профілю
  • громадські організації.


зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики