Медичні інформаційні майданчики: організація

Самоосвіта медпрацівників — це не лише завдання кожного медика, а й медичного закладу загалом. Читайте, як створити комфортні умови для поглиблення професійних знань медпрацівників, хто за це повинен відповідати та з чого почати організацію інформаційних майданчиків.

Інформаційний майданчик — це інформаційний міні­центр в закладі охорони здоров’я, який об’єднує спеціалізовані електронні фонди та сприяє якісному бібліотечно­-інформаційному забезпеченню лікарів­практиків та середнього медичного персоналу новітньою інформацією медичної тематики для задоволення інформаційних потреб користувачів — медичних фахівців закладу. Провідне завдання таких майданчиків полягає у наданні медичним працівникам постійного місця інформаційної підтримки (майданчика) із забезпеченням повного доступу у будь­який час до необхідної інформації: довідкової, реферативної, наукової — допоміжної для прийняття клінічного рішення.

Медичні інформаційні майданчики: організаціяЧитайте: "Реимбурсация в Украине"

Отже, в закладі охорони здоров’я до вирішення у повному обсязі питання про створення локальної мережі та надання доступу до інтернету на кожному робочому місці можливе часткове вирішення питання інформаційного забезпечення шляхом створення місця інформаційної підтримки лікаря, тобто організації інформаційних майданчиків, що надають доступ до віддаленого ресурсу всім категоріям медичних працівників закладу. Зупинимося докладніше на технології організації інформаційних майданчиків.

Матеріальне забезпечення інформаційного майданчика

 Інформаційний майданчик організовується на базі закладу охорони здоров’я. Наказом головного лікаря закладу призначається відповідальний за діяльність інформаційного майданчика (керівник групи інформації, завідувач методичного відділу або бібліотекар). Загальне керівництво і контроль за діяльністю інформаційного майданчика здійснює керівник або заступник керівника закладу охорони здоров’я.

Майданчик розташовують у приміщенні, яке зручне для доступу всім медичним працівникам закладу, відповідає санітарно­гігієнічним вимогам, нормативам техніки безпеки та експлуатації комп’ютерної техніки. Приміщення має бути обладнане сучасною комп’ютерною технікою (персональними комп’ютерами з відповідним ліцензійним системним і прикладним програмним забезпеченням для створення текстових, графічних матеріалів, а також антивірусними та іншим захисними програмами, телекомунікаційним обладнанням для виходу в інтернет з цілодобовим доступом та Wі­Fі­зоною, ксероксом, сканером).

Медичні інформаційні майданчики: організаціяЧитайте: "Врачебная ошибка: виды, причины, наступление и освобождение врача от ответственности"

Організація роботи інформаційного майданчика

Роботу інформаційних майданчиків забезпечує заклад охорони здоров’я та обласна наукова медична бібліотека. Обов’язки між партнерами (закладами охорони здоров’я та обласною бібліотекою) розподіляються так:

Заклад охорони здоров’я забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально­технічні умови, необхідні для функціонування інформаційного майданчика, зокрема:

 • умови, які гарантують зберігання електронних фондів і обладнання інформаційного майданчика;
 • ремонт і сервісне обслуговування технічних засобів та обладнання;
 • встановлює режим роботи інформаційного майданчика відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку закладу;
 • призначає відповідального за якісну діяльність інформаційного майданчика та безперебійну роботу комп’ютерної техніки;
 • активізує роботу групи науково­медичної інформації закладу охорони здоров’я;
 • організовує розповсюдження інформації в закладі;
 • створює відповідні умови для індивідуальної роботи медичних працівників — споживачів інформації;
 • забезпечує належні умови для самоосвіти та підвищення кваліфікації медичних працівників закладу.

Медичні інформаційні майданчики: організаціяЧитайте: "Форма № 086/о: Медицинская справка (врачебно-консультативный вывод)"

Обласна бібліотека забезпечує:

 • методичну підтримку з питань дистанційного використання інформаційних продуктів бібліотеки та доступних ресурсів медичної галузі інтернет­-мережі;
 • методичне керівництво роботою інформаційних майданчиків; формує фонд бібліотечно­інформаційних ресурсів, який об’єднує спеціалізовані фонди (друкованої продукції, аудіо­, відео­ та електронних матеріалів) з урахуванням інформаційних потреб медичних працівників закладу охорони здоров’я;
 • формує електронну базу нормативних документів в галузі охорони здоров’я, забезпечує їх загальнодоступність;
 • формує та систематично поповнює довідковий фонд інформаційного майданчика за рахунок повнотекстових матеріалів на CD;
 • проводить роботу з вивчення інформаційних потреб користувачів­медиків закладів охорони здоров’я регіону, працює над розширенням асортименту бібліотечно­інформаційних послуг;
 • забезпечує задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом використання електронної доставки документів та віртуальної довідки.

Медичні інформаційні майданчики: організаціяЧитайте: "Критерії оцінювання якості роботи фельдшера-лаборанта"

Відповідальний за роботу інформаційного майданчика, призначений головним лікарем наказом по закладу, забезпечує:

 • належне розміщення, збереження, систематизацію та використання документів довідкового фонду на різних носіях інформації: електронні документи на CD, інформаційну та рекламну продукцію (покажчики нових надходжень, буклети, огляди сайтів, дайджести тощо);
 • здійснює облік роботи групи інформації закладу охорони здоров’я, користувачів майданчика;
 • надає методичну допомогу користувачам майданчика в пошуку необхідної інформації;
 • забезпечує режим роботи майданчика відповідно до потреб користувачів і режиму роботи закладу охорони здоров’я;
 • звітує про свою діяльність.

Діяльність кожного керівника закладу охорони здоров’я спрямована на підвищення рівня обслуговування практичної медицини, керівник несе повну відповідальність за якісне медичне обслуговування населення, що неможливе без кваліфікованих лікарів. Лікар, який не читає, — гірше, ніж хвороба. Тому завданням головного лікаря у цьому контексті є забезпечення сучасних медичних послуг високої якості шляхом надання всім клініцистам можливостей для навчання, підтримки і підвищення своєї професійної компетенції.         зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики