Критерії оцінювання якості роботи фельдшера-лаборанта

Щоб оцінити якість і ефективність роботи працівника дуже важливо іввраховувати специфіку його роботи, щоденні професійні завдання та обставини, в яких працює фахівець. А це складно, якщо працівник має вузьку спеціалізацію. Читайте та збережіть собі критерії оцінювання якості роботи фельдшера-лаборанта клініко-діагностичної лабораторії.

1. Виконання вимог локальної документації

Виконання стандартів, алгоритмів, правил та інструкцій виконання лабораторних досліджень відповідно до затверджених наказів та уніфікованих методик.

(Дотримання вимог нормативних документів щодо правил отримання, зберігання, використання реактивів)

Виконання забору крові фельдшерами-лаборантами згідно зі стандартами:

 • на загальний аналіз;
 • глюкозу;
 • згортання, час кровотечі;
 • ретикулоцити;
 • швидкість осідання еритроцитів;
 • приготування препаратів крові та кісткового мозку.

Дотримання та виконання лабораторних досліджень згідно з уніфікованими методиками:

 • підрахунок лейкоцитарної формули;
 • фарбування препаратів крові та кісткового мозку;
 • підрахунок мегакаріоцитів у камері Горяєва;
 • визначення осмотичної резистентності еритроцитів;
 • виконання досліджень на гематологічних та біохімічних аналізаторах;
 • приготування препаратів на малярійний плазмодій;
 • дослідження загального аналізу сечі;
 • дослідження сечі за Нечипоренком;
 • загальний аналіз харкотиння;
 • копрологічне дослідження;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • дослідження виділень зі статевих органів.

Контроль за дотриманням стандартів забору та транспортування біологічного матеріалу медичними сестрами відділень та центрів до лабораторії.

Критерії оцінювання якості роботи фельдшера-лаборантаЧитайте: "Медицинская сортировка: правила, схема проведения"

Дотримання вимог нормативних документів щодо правил отримання, обліку, зберігання, використання реактивів:

 • рівень теоретичних знань;
 • дотримання правил та умов зберігання;
 • наявність паспортів на набори реагентів та чітке їх виконання;
 • контролювання температури і вологості повітря у приміщенні та температури у холодильнику;
 • дотримання правил раціонального використання робочих розчинів реагентів.

Якість ведення облікової документації:

 • щоденник обліку лабораторних досліджень;
 • журнал обліку загальноклінічних досліджень;
 • журнал обліку гематологічних досліджень;
 • журнал обліку біохімічних досліджень;
 • журнал реєстрації температурного режиму та вологості;
 • журнал обліку годин бактерицидного випромінювача;
 • журнал обліку проведення генеральних прибирань;
 • журнал обліку передстерилізаційної обробки лабораторного посуду.

Критерії оцінювання якості роботи фельдшера-лаборантаЧитайте: "План проведення диспансеризації — зразок 

2. Забезпечення вимог інфекційної безпеки та дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів

(Виконання заходів на випадок виникнення внутрішньолікарняних інфекцій)

Дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів:

 • вчасне проведення дезінфекції виробів медичного призначення;
 • якість проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення лабораторних виробів (скелець, капілярів, гумових груш; азопірамова проба);
 • проведення стерилізації паровим, повітряним методом та контролю за якістю стерилізації лабораторного інструментарію;
 • якість та вчасність доставки біксів на стерилізацію до спеціалізованого медичного транспорту і вчасність одержання стерильних біксів;
 • контроль за якістю проведення поточних та генеральних прибирань кабінетів молодшими медичними сестрами;
 • дотримання графіків прибирань, кварцування та провітрювання;
 • контроль за дотриманням технології приготування, зберігання та використання дезінфекційних розчинів;
 • контроль за дотриманням вимог до дезінфекції, прання та зберігання прибирального інвентарю;
 • наявність методичних рекомендацій щодо роботи з дезінфекційними засобами;
 • дотримання правил асептики та антисептики;
 • зовнішній вигляд фельдшера-лаборанта;
 • дотримання алгоритмів оснащення зони антисептики рук на робочому місці;
 • якість дотримання правил миття та знезараження рук;
 • дотримання вимог використання медичних рукавичок.

Участь фельдшера-лаборанта під час відомчого бактеріологічного контролю.

Дотримання вимог наказів МОЗ України з профілактики ВІЛ/СНІДу:

 • рівень теоретичних знань при опитуванні;
 • стигма та дискримінація по відношенню до ВІЛ-позитивного пацієнта;
 • дотримання під час роботи запобіжних заходів, спрямованих на захист від можливого інфікування ВІЛ-інфекцією;
 • організація надання першої допомоги після контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ.

Ведення відповідної затвердженої документації.

Своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів щодо шкідливих чинників згідно з чинними наказами. Дотримання строків проходження обов’язкових щеплень.

Критерії оцінювання якості роботи фельдшера-лаборантаЧитайте: "Школа пацієнта: як організувати індивідуальне навчання хворого" 

3. Дотримання внутрішнього трудового розпорядку в закладі

(Дотримання принципів: етики та медичної деонтології, конфіденційності інформації про пацієнта)

Дотримання медичної етики і деонтології по відношенню до пацієнтів, їхніх родичів.

Дотримання субординації між колегами.

Правила розмови по телефону.

Дотримання принципу конфіденційності інформації.

Стигма та дискримінація по відношенню до пацієнта.

Виконання вимог посадової інструкції, функціональних обов’язків.

Дотримання робочої дисципліни (наявність скарг, подяк від пацієнтів та працівників закладу, записи пацієнтів у журналі відгуків та пропозицій).

Дотримання норм поведінки (заборона тютюнопаління, вживання спиртних напоїв).

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку:

графіку роботи (вчасність початку та закінчення робочого часу, запізнення, прогули).

Повнота і своєчасність виконання лабораторних досліджень.

Вчасність виконання розпоряджень адміністрації клініко-діагностичної лабораторії.

Дотримання правил індивідуального захисту, вимог з охорони праці та техніки безпеки.

4. Підвищення професійної компетенції, освоєння суміжних методик за посадою, обсяги санітарно-освітньої роботи серед пацієнтів

(Підвищення кваліфікації)

Проведення систематичного контролю за якістю виконаної роботи методом контрольних завдань:

 • контролювання правильності виконаних завдань;
 • метод паралельних проб;
 • міжлабораторний контроль за якістю.

Критерії оцінювання якості роботи фельдшера-лаборантаЧитайте: "Вакцинація дітей – розвіюємо страхи батьків"

Підвищення професійної майстерності:

 • освоєння нових уніфікованих методик;
 • участь у конференціях, семінарах, тренінгах;
 • участь у складанні усних заліків з демонстрацією навичок на робочому місці молодшого спеціаліста з медичною освітою;
 • відвідування планових та позапланових занять, навчань у лабораторії.

Наявність та виконання індивідуальних планів підвищення професійної компетенції, оформлення реферативної інформації.

Вивчення та впровадження сучасних методик та технологій у практичну роботу.

Вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки (удосконалення, спеціалізації) молодшими спеціалістами з медичною освітою.

Вчасність проходження:

 • атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії;
 • атестації на підтвердження наявної кваліфікаційної категорії.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики