Направлення на лікування за кордон: функції медзакладу

Читайте, як реалізується права українців на лікування за кордоном та яка роль медичного закладу в цьому відповідно до нещодавно затвердженої Постанови КМ "Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон" від 27.12.2017 № 1079.

Українці  мають право на медичну допомогу поза межами України.  Законодавство передбачає, що таке можливо, якщо рівень розвитку наукової, практичної, матеріальної чи кадрової бази не дає змогу надати пацієнту належну медичну допомогу. Такий висновок можуть зробити експерти МОЗ відповідної спеціалізації. 

Направлення на лікування за кордон: функції медзакладуЧитайте: "Використання коштів для підготовки і підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги"

Роль медзакладів у направленні на лікування за кордон

Медзаклади обласного значення, ЦРЛ, а також підвідомчі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади виконують є ініціаторами направлення пацієнта за  кордон для лікування та супутньої діагностики

Медзаклад надсилає до відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, МОЗ АР Крим, чи центральних органів виконавчої влади клопотання з обгрунтуванням потреби пацієнта у лікуванні за межами України.

Направлення на лікування за кордон: функції медзакладуЧитайте: "Закон про сільську медицину: коротко про основне в документі"

Підрозділ, що опікується охороною здоров’я, МОЗ АР Крим, Київська та Севастопольська МДА чи інший орган виконавчої влади, до якого надійшло клопотання від медзакладу:

 1. Готує та подає до Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон лист-направлення та пакет документів, як-от:
 • заява пацієнта;
 • виписка з медичної документації у затвердженій МОЗ формі;
 • документи про реєстрацію місця проживання, про склад сім’ї та склад осіб, що мешкають на житловій площі разом з пацієнтом;
 • довідки про доходи пацієнта та членів родини;
 • згода на обробку особистої інформації від пацієнта;
 • документ, що зобов’язує пацієнта чи його близьких надати у письмовому вигляді до МОЗ дані про обсяг медичної допомоги та її вартість упродовж місяця з моменту в’їзду на території України. Якщо закордонний медзаклад не надає інформації щодо використаних на лікування коштів ­– пацієнт має надати до міністерства видану йому медзакладом відмову у письмовому вигляді.
 1. Ставить на облік пацієнтів, які мають потребу у лікуванні за кордоном.
 2. Моніторить стан здоров’я хворого та забезпечує необхідною медичною допомогою.
 3. Якщо стан здоров’я пацієнта змінився так, що він не може бути відправлений за межі України, або пацієнт помер – медзаклад повинен упродовж трьох днів повідомити про це Комісію МОЗ та надати їй у подальшому документи, що підтверджують цей факт.
 4. Організовує диспансерний облік за місцем проживання особи та інформує про стан її здоров’я Комісію принаймні раз на квартал.
 5. Якщо надати інформацію про стан здоров’я особи, що потребує направлення на лікування за кордон, неможливо — інформує про це експертів МОЗ упродовж тижня з моменту, коли став відомий цей факт.


зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики