Закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: новації

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» врегульовує фінансові відносини між пацієнтом, державою та медичним закладом, в якому він отримує медичні послуги. Також документ чітко визначає механізм розрахунку тарифів за надані медичні послуги та джерела їх отримання.

З 1 січня 2018 року вступив в дію Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Цей документ прописує фінансові гарантії надання медичних послуг за рахунок коштів Державного бюджету України. Закон гарантує встановлення єдиного тарифу на оплату медичних послуг для всіх регіонів України та єдиний механізм їх формування. Першочергово зміни фінансування торкнуться первинної ланки надання медичної допомоги. Поступово програма державних гарантій надання медичної допомоги населенню торкнеться й інших видів медичної допомоги.

Закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: головні нововведенняЧитайте: "Кардіологічна допомога в Україні: нові заклади та відділення"

  Структура Закону про державні гарантії медичного обслуговування населення

Розділ

Назва розділу

Номер статті

Назва статті

I

Загальні положення

1

Законодавство про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення

2

Визначення основних термінів

3

Державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів

4

Програма медичних гарантій

II

Забезпечення реалізації програми медичних гарантій

5

Основні принципи програми медичних гарантій

6

Права та обов'язки пацієнтів у сфері державних фінансових гарантій

7

Уповноважений орган

8

Особливості договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

9

Порядок отримання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій

10

Основні засади оплати надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій

11

Електронна система охорони здоров'я

ІІІ

Контроль та відповідальність

12

Контроль за дотриманням законодавства про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення

                   

13

Відповідальність за порушення законодавства про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, надання медичних послуг та лікарських засобів

IV

Прикінцеві та перехідні положення

35 1

Первинна медична допомога

Закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: головні нововведенняЧитайте: "Реимбурсация в Украине"

Програма медичних гарантій

Відповідно до Закону про фінансові гарантії медичного обслуговування, коштом Державного бюджету України будуть відшкодовуватимуться медичні послуги:

 • екстреної медичної допомоги;
 • первинної медичної допомоги;
 • спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги;
 • високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги;
 • паліативної медичної допомоги;
 • медичної реабілітації;
 • медичної допомоги дітям, чий вік не досяг 16 років;
 • медичної допомоги вагітним жінкам та породіллям.

Крім наведеного вище переліку, пацієнти мають можливість отримати й інші медичні послуги безкоштовно.  В Україні діє ряд інших програм, спрямованих на покращення якості медичних послуг та забезпечення якісними лікувальними засобами окремих категорій пацієнтів. Такі програми покриваються як за рахунок Державного бюджету, так і коштом місцевих бюджетів, медичного страхування, коштом юридичних та фізичних осіб. 

Щоправда, такий широкий спектр безкоштовних медичних послуг держава гарантує лише певним категоріям населення, а саме:

 • громадянам України;
 • громадянам інших країн, які постійно проживають на території України;
 • біженцям;
 • особам, які потребують додаткового захисту.

Громадяни інших країн, які перебувають на території України тимчасово, в межах запровадженої програми фінансових гарантій надання медпослуг безкоштовно отримають лише екстрену медичну допомогу. Повну вартість інших їм наданих медичних послуг та вартість лікарських засобів, такі пацієнти повинні будуть відшкодувати.

Зрозуміло що сума, яку закладають на реалізацію програми не є сталою та залежить від обсягу Державного бюджету. Законодавець запропонував встановити величину цієї суми в розмірі 5% від валового внутрішнього продукту України.

Закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: головні нововведенняЧитайте: "Медицинская сортировка: правила, схема проведения"

Права та обов'язки пацієнтів у сфері державних фінансових гарантій

Держава гарантує однакові права згідно з програмою фінансових гарантій медичного обслуговування кожному пацієнту, незалежно від його віку, національності, кольору шкіри, політичних чи релігійних вподобань, етнічного та соціального походження, рівня матеріального достатку, місця проживання, мовних вподобань.

№ п/п

Права пацієнтів

Обов’язки пацієнтів

1

Отримати медичні послуги належної якості та в необхідному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету.

Надавати правдиву інформацію та документи, що дадуть можливість пацієнту отримати медичні послуги та лікарські засоби.

2

Отримати інформацію (безоплатно) про програму медичних гарантій та медичні заклади, які можуть надати необхідні послуги відповідно до цієї програми.

Проходити періодичні профілактичні медичні огляди згідно з встановленим порядком.

3

Вільно вибирати лікаря у встановленому законодавством порядку.

Чітко дотримуватись медичних приписів лікаря.

4

Надавати лікарям (третім особам) доступ до своїх персональних даних та іншої інформації з електронної системи охорони здоров’я за гарантії дотримання ними норм Закону про захист персональних даних.

Не порушувати правила внутрішнього розпорядку, встановлених  надавачем медичних послуг.

5

Право захищати свої права у судовому порядку.

Виконувати інші вимоги, передбачені нормативними документами.

Закон про фінансові гарантії медичного обслуговування гарантує пацієнту, що Уповноважений орган поінформує його про кожну з осіб, яка подала запит щодо отримання інформації з електронної системи охорони здоров’я.

Уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: головні нововведенняЧитайте: "Примусові заходи з надання психіатричної допомоги: права пацієнта"

Укладання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Договір про надання медичних послуг населенню укладають з одного боку – медичний заклад, з іншого – Уповноважений орган. Документ укладають в письмовому (електронному) вигляді. В договорі про медичне обслуговування населення зазначається зокрема і наступна інформація:

 • повний перелік та обсяг медичних послуг, які мають надаватись пацієнту безоплатно;
 • перелік лікарських засобів, які пацієнт отримає безкоштовно відповідно до програми фінансових гарантій надання медпослуг;
 • порядок та терміни оплати тарифу;
 • фактична адреса, за якою пацієнт отримає медичні послуги;
 • права сторін та їх обов’язки;
 • термін дії договору;
 • форма звітування надавачів медичних послуг;
 • відповідальність сторін.

Форму договору та порядок його укладання затверджує Кабінет Міністрів України. Протягом п’яти днів з моменту підписання, документ публікують на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.

Закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: головні нововведенняЧитайте: "Ответственность медицинских работников: виды, причины наступления"

Оплата медичних послуг за програмою медичних гарантій

Закон про фінансові гарантії медичного обслуговування визначає таку методику обчислення тарифів на медичні послуги:

 • Глобальні ставки:  медичний заклад буде отримувати оплату за надані послуги фіксованої суми за певний період чи після надання ним певної кількості послуг. Умови отримання оплати прописують у договорі.
 • Капітальні ставки: оплата здійснюється у вигляді фіксованої суми на кожного пацієнта.
 • Ставка за кожний пролікований випадок.
 • Ставка за окрему медичну послугу.
 • Ставки за результатами виконання договору.

Тарифи на медичні послуги встановлюються однакові для усієї території України. Відносно них можуть встановлюватись коригувальні коефіцієнти. Розмір цих коефіцієнтів та підстави їх застосування також однакові для всіх регіонів країни.

Надавачі медичних послуг отримають оплату за надані ними медичні послуги, відповідно до Закону про фінансові гарантії медичного обслуговування, після складання ними відповідного звіту в електронній системі охорони здоров’я. Оплату всі надавачі медичних послуг будуть отримувати почергово залежно від надходження звіту до відповідного органу. 

Закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: головні нововведенняЧитайте: "Юридична відповідальність медичних працівників: види, принципи відшкодування шкоди"

Електронна система охорони здоров’я

Функціонування електронної системи продиктоване необхідністю єдиної інформаційної бази, яка буде містити дані про стан здоров’я пацієнта та допоможе обмінюватись такою інформацією між різними медичними закладами. Проте доступ до інформації можна отримати лише після письмової згоди на це самого пацієнта чи його законного представника.

В окремих випадках закон дає дозвіл отримати необхідну інформацію про пацієнта з електронної системи без його згоди:

 • безпосередня загроза для життя пацієнта;
 • згоду тимчасово отримати неможливо (одначе, лише до моменту, коли виникне можливість отримати таку згоду);
 • після винесення рішення суду.

Згоду на доступ до його персональних даних пацієнт надає під час заповнення декларації про вибір лікаря. Відповідно до цієї згоди (як визначає Закон про фінансові гарантії медичного обслуговування), доступ до інформації про нього, що міститься в електронній системі, отримує лікар первинної медичної допомоги та інші лікарі за його направленням.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики