Кардіологічна допомога в Україні: нові заклади та відділення

Захворюваність населення України на серцево-судинні хвороби та смертність від них випереджає інші країни світу. А отже, потреба змін в кардіологічній службі України постає дуже гостро. Нормативні документи, що вступили в дію на початку листопада 2017 року, врегульовують питання функціонування кардіологічної служби та організацію взаємодії між її структурними елементами.

Основний документ, відповідно до якого має функціонувати кардіологічна служба є Наказ МОЗ «Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України» від 29.08.2017 № 975. Цим документом затверджені 6 Положень:

 • про кардіологічний кабінет поліклінічного відділення;
 • про обласний, міський кардіологічний центр;
 • про спеціалізоване відділення інтенсивної терапії та реанімації кардіологічного профілю;
 • про відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії;
 • про спеціалізоване відділення аритмій серця з електрофізіологічною лабораторією;
 • про відділення реабілітації кардіологічних хворих.

В окремий розділ документа винесене питання співпраці з іншими медичними закладами та їхніми підрозділами, що спеціалізуються на наданні кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню.

Нові заклади та відділення з кардіологічної допомогиЧитайте: "Вимоги до бактеріологічних лабораторій медичного закладу" 

Важливим пунктом Положень стала координація між службою екстреної медичної допомоги та структурами, які надають висококваліфіковану стаціонарну допомогу кардіологічним хворим. Налагодження цих аспектів дасть змогу скоротити догоспітальний етап надання медичної допомоги та скеровувати хворих в найкоротші терміни до спеціалізованих центрів та відділень.  

№ п/п

Заклади, які діють як самостійні адміністративні одиниці

Заклади, які діють в складі інших лікувальних закладів

1

Обласний (міський) кардіологічний центр.

Кардіологічний кабінет поліклінічного відділення.

2

Спеціалізоване відділення інтенсивної терапії та реанімації.

3

Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії.

4

Спеціалізоване відділення аритмій серця з електрофізіологічною лабораторією.

5

Відділення реабілітації кардіологічних хворих

Нормативними документами затверджені штатні розписи кожної структурної одиниці. Графіки чергування персоналу складатимуться так, щоб забезпечити цілодобове надання медичної допомоги 7 днів на тиждень.

Нові заклади та відділення з кардіологічної допомогиЧитайте: "Воздушный метод стерилизации: режимы и особенности проведения"

Кардіологічний кабінет поліклінічного відділення

Кардіологічний кабінет діє в складі поліклінічного відділення медичного закладу. Підпорядковується кабінет керівнику поліклінічного відділення та функціонує на підставі Положення, затвердженого наказом № 975.

В кабінеті проводять прийом пацієнтів:

 • з сумнівним та не встановленим діагнозом;
 • які пройшли стаціонарне лікування з приводу гострих форм ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, ускладнених гіпертонічних кризів, порушень серцевого ритму;
 • з патологіями, резистентними до призначеного раніше лікування;
 • з невстановленим точним діагнозом під час консультативного прийому;
 • з серцевою патологією, працездатність яких порушується на тривалий проміжок часу (понад 2-3 тижні);
 • які потребують стаціонарного лікування;
 • працівники шкідливих виробництв на щорічному профілактичному огляді.

Налагоджена робота кардіологічного кабінету допоможе скоординувати співпрацю між різними структурними підрозділами медичного закладу, щоб:

 • виявити та взяти на облік пацієнтів з серцевою патологією
 • проаналізувати ступінь поширення захворювань серцево-судинної системи серед різних контингентів населення
 • впровадити заходи, що допоможуть знизити рівень захворюваності та смертності.

Обласний, міський кардіологічний центр

Обласний, міський кардіологічний центр функціонує як самостійна адміністративна одиниця, яку очолює головний лікар. Центр належить до третинного рівня надання медичної допомоги, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу хворим з  патологією серцево-судинної системи.

В кардіологічному центрі функціонують структурні підрозділи:

 • відділення для хворих з інфарктом міокарда в складі якого працює блок інтенсивної терапії, реанімації кардіологічного профілю;
 • відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії;
 • кардіохірургічні відділення (окремо для дорослих та пацієнтів дитячого віку) з операційними блоками та блоками реанімації та анестезіології;
 • відділення реабілітації;
 • відділення аритмії серця з можливістю проведення інвазивного електрофізіологічного дослідження;
 • відділення загального кардіологічного профілю;
 • відділення функціональної діагностики та ультразвукового дослідження;
 • загальна клінічна, біохімічна, радіоізотопна лабораторії;
 • рентгенологічне відділення;
 • відділення телемедицини;
 • диспансерно-поліклінічне відділення;
 • патологоанатомічного відділення;
 • організаційно-методичний відділ.

Для якісного виконання основних функцій, покладених на кардіологічний центр наказом № 975, він взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, іншими медичними закладами кардіологічного та кардіохірургічного профілю.

Нові заклади та відділення з кардіологічної допомогиЧитайте: "Обработка рук хирурга: пошаговое руководство"

Спеціалізоване відділення інтенсивної терапії та реанімації

Спеціалізоване відділення інтенсивної терапії та реанімації організовують на базі медичного закладу державної чи комунальної форми власності в якості структурного підрозділу. У відділенні  надають ургентну допомогу хворим з гострою кардіологічною патологією:

 • пацієнтам з гострим коронарним синдромом (ГКС) з елевацією сегмента ST в перші 24 год з моменту виникнення перших симптомів;
 • хворим з ГКС без елевації сегмента ST;
 • пацієнтам з гострим інфарктом міокарда (ГІМ) в першу добу виникнення симптомів;
 • пацієнтам з ГІМ та ГКС за загрозливих для життя симптомів (кардіогенного шоку, гострої серцевої недостатності, загрозливих для життя аритмій серця);
 • пацієнтам з загрозливими для життя аритміями, порушеннями внутрішньосерцевої провідності, що потребують проведення електрокардіостимуляції;
 • пацієнтам, яким проводились реанімаційні заходи після зупинки кровообігу.

Спеціалісти відділення інтенсивної терапії та реанімації кардіологічного профілю організовують  просвітницькі заходи. За їхнього сприяння проходять науково-практичні конференції з висвітленням аспектів надання медичної допомоги хворим з гострою серцевою патологією, навчальні тренінги з медперсоналом з питань проведення інтенсивної терапії та реанімації пацієнтів кардіологічного профілю.

Відповідно до Положення, затвердженого Наказом № 975, в складі відділення функціонує:

 • блок для проведення реанімаційних заходів;
 • блок для проведення інвазивних втручань;
 • кабінети для проведення неінвазивних методів обстеження (ехокардіографії, холтерівського моніторування, електрокардіографії);
 • лабораторії, оснащені для проведення ургентних досліджень.

Тут-же розташовують кабінети завідувача відділення, старшої медичної сестри, приміщення для зберігання медичних виробів та лікарських препаратів.

Відділення інтенсивної терапії та реанімації кардіологічного профілю взаємодіє у своїй роботі зі службою екстреної медичної допомоги. Крім того, відділення має тісні зв'язки також з іншими медичними закладами кардіологічного, кардіохірургічного профілю та громадськими організаціями.

Нові заклади та відділення з кардіологічної допомогиЧитайте: "Лицензия на прекурсоры, наркотические средства и психотропные вещества: документы и требования" 

Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійноїтерапії

Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії функціонує при медичних закладах державної та комунальної форм власності в якості структурного підрозділу. На його базі наджають висококваліфіковану допомогу пацієнтам з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.

№ п/п

Функції  

Основні завдання

1

Діагностично-лікувальна робота

Виконання первинних коронарних втручань відповідно до затверджених стандартів лікування.

Проведення планового інтервенційного лікування хворих з хронічними формами ІХС.

Проведення діагностичних досліджень хворим на ГКС, хронічні форми серцевої патології, резистентних форм артеріальної гіпертензії.

Надання консультацій.

2

Наукова робота

Організація семінарів, конференцій, нарад з висвітлення питань кардіології.

Вивчення передового світового досвіду з надання кардіологічної допомоги та впровадження його в практику Відділення.

Запис проведених медичних втручань на електронні носії, аналіз їх проведення та виправлення можливих помилок.

3

Організаційно-методична робота

Координація між різними структурами, залученими під час надання допомоги хворим з гострою кардіологічною патологією.

Надання керівництву медичного закладу звітів про проведену роботу.

Ведення затвердженої нормативними документами медичної документації.

Для виконання покладених на Відділення завдань Наказом № 975, в його структурі виділяють декілька підрозділів:

 • блок для катетеризаційної лабораторії, оснащеної діагностичним та лікувальним обладнанням з можливістю проведення 800 - 1500 планових процедур на рік та від 150 до 300 інтервенційних втручань;
 • блок для зберігання додаткового обладнання;
 • приміщення для зберігання   стерильного обладнання;
 • палата інтенсивної терапії з можливістю спостереження за пацієнтом в перші години після проведення інтервенційних процедур;
 • загальні лікувальні палати з ліжками для хворих, яких готують до перкутанних втручань та після них;
 • службові приміщення (ординаторська, кабінет завідувача Відділення, старшої медичної сестри та медичного персоналу);
 • кабінет для ведення амбулаторного прийому пацієнтів.

Графік роботи персоналу укладають так, щоб відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії функціонувало цілодобово. Крім того, безперебійне його функціонування можливе лише за умови наявності необхідної кількості медичних виробів та лікарських препаратів. Задля цього складають табель оснащення Відділення, в якому передбачають, крім іншого, й достатню кількість комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, автотранспорту.

Нові заклади та відділення з кардіологічної допомогиЧитайте: "Журнал учета наркотических средств и психотропных веществ: бланки"

Спеціалізоване відділення аритмій серця з електрофізіологічною лабораторією

Відділення аритмій серця  працює на базі медичних закладів державної та комунальної форми власності. Його спеціалісти надають висококваліфіковану допомогу хворим із порушенням ритму серця, в тому числі:

 • після проведеної вдалої реанімації;
 • при порушеннях провідності серця, що виникли раптово;
 • при порушеннях серцевого ритму, які супроводжуються знепритомненням;
 • при синкопальних станах, причину яких встановити не вдається;
 • при порушеннях серцевого ритму, що спричинені ятрогенним впливом;
 • при порушеннях серцевого ритму, які потребують імплантації кардіопристроїв.

Відділення проводить наукові конференції та семінари, організовує тренінги для  лікарів-практиків та фахівців-початківців з питань  аритмології. У відділенні формують єдиний реєстр пацієнтів, які підлягають імплантації кардіоприладів та абляції.

Графіки чергування персоналу відділення аритмій серця формуються  так, щоб забезпечити його безперебійне функціонування в цілодобовому режимі. З цією ж метою відділення забезпечують медичним обладнанням, засобами зв'язку, комп'ютерною технікою та автотранспортом. Тут же створюють незнижуваний запас лікарських засобів та медичних виробів, що дозволяє забезпечити надання інтенсивної терапії та проведення реанімаційних заходів в повному обсязі відповідно до затверджених стандартів.

Нові заклади та відділення з кардіологічної допомогиЧитайте: "Прекурсоры: перечень утвержденных в Украине"

Відділення реабілітації кардіологічних хворих

Відділення реабілітації кардіологічних хворих функціонує в складі медичних закладів комунальної та державної форм власності та є їх структурним підрозділом. Очолює його завідувач відділення, який призначається з числа висококваліфікованих лікарів наказом головного лікаря медичного закладу.

Відділення працює за напрямами:

 • висококваліфікована реабілітаційна допомога пацінтам з серцевою патологією;
 • організація і впровадження заходів вторинної профілактики серцевих захворювань;
 • розробка планів та проведення навчань та тренінгів з питань покращення рівня знань медичного персоналу в напрямку реабілітації;
 • вивченняє передового досвіду світової медицини в галузі реабілітації та впровадження  в своїй діяльності.

Для якісного виконання покладених на відділення реабілітації функцій, табель оснащення передбачає комплектацію його достатньою кількістю медичних виробів, лікарських засобів, засобів зв'язку, комп'ютерною технікою та автотранспортом. зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики