Винахідник і заявник медичного патенту: хто є хто

1322

Запитання

Кого вважають винахідником, а кого заявником медичного патенту, якщо лікар у ході своєї професійної діяльності розообляє власні схеми лікування чи вдосконалює вже існуючі?

Відповідь

У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687­XII (далі — Закон № 3687) зазначено, що винахідником є людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель), а заявником (власником) є особа, яка подала заявку чи набула прав заявника (власника) в іншому встановленому законом порядку.

Винахідник і заявник медичного патенту: хто є хтоЧитайте: "Картка працівника, який підлягає попередньому (профілактичному) медичному огляду"

Винахідником може бути тільки фізична особа або група фізичних осіб, яка своєю інтелектуальною, творчою діяльністю створила винахід (корисну модель). Однак варто зауважити, що відповідно до частини четвертої статті 8 Закону № 3687 винахідниками не визнаються фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки. Частиною п’ятої цієї статті передбачено, що винахіднику належить право авторства, яке є невід’ємним особистим правом і охороняється безстроково.

Заявником (власником) може бути як фізична особа (фізичні особи), так і юридична особа (юридичні особи). Заявником (власником) та винахідником може бути одна й та сама фізична особа (фізичні особи), тобто відповідно до частини першої статті 8 Закону № 3687 винахідник має право на одержання патенту. З іншого боку, заявником (власником) патенту на винахід (корисну модель), крім винахідника, можуть бути: роботодавець — фізична або юридична особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом); замовник або спонсор дослідження — фізична або юридична особа, яка замовила та/або фінансувала проведення досліджень, у результаті яких було створено винахід (корисну модель).

Винахідник і заявник медичного патенту: хто є хтоЧитайте: "Талон на прийом до лікаря: заповнюємо форму № 025-4/о"

Патентування винаходу, створеного лікарем — приватним підприємцем

 У випадку, коли лікар має приватну практику і у ході професійної діяльності робить певні спостереження, дослідження, аналізує результати застосованих ним підходів лікування, виходячи зі свого досвіду, розробляє способи лікування, вдосконалює вже наявні, розробляє певні пристрої, які сприятимуть більш швидкому одужанню пацієнта, тощо, результатом його творчої діяльності може бути оформлення заявки на винахід (корисну модель) та у подальшому — отримання патенту.

У такому разі винахідником і заявником (у подальшому — власником патенту) є одна і та ж фізична особа — лікар.

Якщо винахід (корисна модель) є результатом спільної творчої діяльності кількох лікарів із приватною практикою, то відповідно до частини другої статті 8 Закону № 3687 винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними. При цьому заявниками (власниками) можуть бути всі винахідники або згідно з угодою, якщо така є, яка була укладена між ними, — один або більше винахідників.

Винахідник і заявник медичного патенту: хто є хтоЗавантажте: "Карта профілактичних щеплень: бланк та правила оформлення"

Патентування винаходу, створеного лікарем, що працює у закладі охорони здоров’я

 Якщо лікар (група лікарів) працює у закладі охорони здоров’я (будь­якої форми власності) та результатом його творчої діяльності за фахом є створення винаходу чи корисної моделі, то винахідником є саме цей лікар (група лікарів), тобто при подачі заявки на винахід (корисну модель) у графі «Винахідники» мають зазначати прізвища лікаря/лікарів, які у результаті своєї діяльності створили винахід.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Публічна інформація в медзакладі: як відповідати на запити

Якщо медзаклад фінансується з державного або місцевого бюджету, будьте готові отримувати запити на оприлюднення інформації. Яку інформацію вважати публічною і як реагувати на запити, читайте в статті
2357

Зміни у соціальному страхуванні медичних працівників

Із 1 січня 2023 року в ЗОЗ не обов’язково має працювати комісія із соціального страхування. Відтепер рішення про призначення страхової виплати ухвалює страхувальник або уповноважені ним особи. Що ще змінилося у сфері соціального страхування у 2023 році? Розглянемо далі
7618