Контроль якості стерилізації відповідно до вимог МОЗ

Перевірте, чи правильно у вашому закладі проводиться контроль якості стерилізації, а також пригадайте основні методи проведення цих процедур.

Знезараженню підлягають усі медичні вироби, які контактують з кров’ю, раневою поверхнею та слизовими оболонками пацієнта. Усі засоби до стерилізації мають обов’язково пройти попередню дезінфекцію та передстерилізаційну обробку. Контроль якості стерилізації здійснюється в центральних стерилізаційних відділеннях (ЦСВ), розташованих на території лікарняних закладів, або децентралізовано (характерно для невеликих приватних клінік).


Стерилізація – це процес знищення спорових та неспорових форм мікроорганізмів на виробах медичного призначення за допомогою фізичних (паровий, повітряний) та хімічних (газовий, плазмовий, розчини хімічних засобів) методів.


Контроль стерилізації: основні положення

  • Кожна процедура знезараження обов’язково має проходити валідацію за встановленим  графіком, але не рідше 1 разу на рік.
  • З метою оцінки параметрів та ефективності режимів стерилізації застосовуються фізичні, хімічні та біологічні методи. При цьому біологічний метод слід розглядати як найбільш вірогідний.
  • В амбулаторіях, поліклініках та стаціонарах без оперблоку контроль стерильності медичних засобів здійснюється за графіком, встановленим керівником закладу, але не рідше 1 разу на 3 місяці. За наявності у стаціонарі операційного блоку контроль стерильності здійснюється не рідше 1 разу на місяць. При цьому якість стерилізації оцінюється в 1% одночасно простерилізованих виробів.

Контроль якості стерилізації відповідно до вимог МОЗЧитайте: "Алгоритм приготування миючих та дезінфікуючих розчинів: пам'ятка"

Методи контролю якості стерилізації

  • Фізичний метод

Цей метод передбачає вимірювання таких параметрів, як температура, тиск та час стерилізації. З цією метою застосовуються контрольно-вимірювальні прилади (термометри, манометри, таймери, вакуумметри). Порушення хоча б одного з параметрів або будь-яке відхилення від стандартних режимів – це сигнал про збій у роботі апаратури та порушення процесу знезараження. З метою зменшення ризику виникнення помилок за процедурою обов’язково стежить оператор стерилізаційного відділення.

Контроль якості стерилізації відповідно до вимог МОЗЧитайте: "Документи для акредитації медичного закладу: санітарно-епідемічне благополуччя"

  • Хімічний метод

Контроль та оцінка якості стерилізації полягає у використанні спеціальних хімічних індикаторів, які змінюють свій колір і фізичні властивості під дією температури, адекватної для кожного конкретного режиму. За зміною забарвлення індикаторів роблять висновок про основні параметри стерилізації: температуру та тривалість експозиції. Оцінка результатів контролю передбачає порівняння кольору індикатора з еталоном. Якщо забарвлення збігається, це свідчить про дотримання всіх необхідних значень. Забороняється оцінювати контроль стерилізації, використовуючи індикатори з різних партій. Рекомендується застосовувати найсучасніші індикатори класів 4–6 (багатопараметрові, інтегруючі індикатори, індикатори-емулятори), що  реагують на всі критичні параметри обраного режиму. Застосовуються лише індикатори, дозволені до використання на території України.

Контроль якості стерилізації відповідно до вимог МОЗЧитайте: "Як розроблювати локальні протоколи?"

  • Біологічний метод оцінки якості стерилізації

Це найбільш ефективний та вірогідний метод контролю. Для тестування застосовуються патогенні спороутворюючі мікроорганізми, які є високорезистентними до обраного типу стерилізаційного процесу. Задача біологічних тестових індикаторів – підтвердження здатності стерилізаційного процесу знищувати низькочутливі спори мікроорганізмів. Застосовуються лише ті біологічні індикатори, які відповідають міжнародним стандартам. Найчастіше в стерилізаторах використовуються спори Bacillus stearothermophilus та Bacillus subtilis. Негативний результат тесту свідчить про ефективність обраного режиму.

Контроль стерилізації біологічним методом пов’язаний з деякими труднощами:

  • необхідні мікробіологічна лабораторія та висококваліфікований персонал;
  • час, потрібний для росту бактерій, значно перевищує тривалість стерилізації;
  • неможливість використання медичних приладів до отримання результатів контролю.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді