Роботи з розвантаження кисневих балонів, їх доставка до кисневого пункту та підключення до кисневої рампи

1054

Запитання

До яких пунктів Переліку робіт з підвищеною небезпекою треба віднести роботу працівників лікарні, які виконують роботи з розвантаження кисневих балонів, доставки їх до кисневого пункту та підключення до кисневої рампи?

Відповідь

Відповідно до пунктів 12, 53, 54 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-2.01-05; далі — Перелік робіт з підвищеною небезпекою), до робіт з підвищеною небезпекою належать:

  • транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт;
  • роботи з окислюючими речовинами;
  • комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.

У законодавстві використовуються терміни «переміщення» та «транспортування». Так, згідно з Нормами природних втрат спирту при зберіганні, переміщенні, транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом, затвердженими наказом Держспецмонополії України від 10.02.2000 № 14, під транспортуванням розуміють переміщення вантажів за допомогою транспортних засобів (долішнього, автомобільного, залізничного тощо).

Роботи з розвантаження кисневих балонів, їх доставка до кисневого пункту та підключення до кисневої рампиЧитайте: "Форма № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування ЛПЗ»"

 

При цьому автомобільний транспортний засіб — колісний транспортний засіб, який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій (ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III).

Балони, у тому числі кисневі, належать до устатковання підвищеної небезпеки. Окислювальні речовини — це речовини чи відходи, які самі собою не обов’язково горючі, але які за рахунок виділення кисню можуть спричинити загоряння інших матеріалів (пп. 5.1 таблиці Переліку небезпечних властивостей, затвердженого наказом Мінекології від 16.10.2000 № 165). За класифікацією небезпечних вантажів окислювальні речовини (у тому числі кисень) належать до класу 5.1.

Роботи з розвантаження кисневих балонів, їх доставка до кисневого пункту та підключення до кисневої рампиЧитайте: "Проведення проби Манту — алгоритм"

 

Працівники, які залучені до вантажно-розвантажувальних робіт зі шкідливими та особливо шкідливими вантажами, мають проходити спеціальне навчання з безпеки праці з подальшою атестацією.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт з небезпечними вантажами інструктаж з питань охорони праці слід проводити перед початком робіт. У програму інструктажу мають бути внесені дані про властивості шкідливих вантажів, правила поводження з ними, заходи надання домедичної допомоги (пп. 5.4 ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»).

Вимоги пункту 53 Переліку робіт з підвищеною небезпекою стосуються осіб, залучених до безпосереднього використання окислювальних речовин (кисню) у виробничому процесі, у тому числі підключення кисневого балону до кисневої рампи.

Вимоги п. 54 Переліку робіт з підвищеною небезпекою стосуються лише металургійного та хімічного виробництва. Роботи, пов’язані з транспортуванням кисневих балонів, належать до робіт з підвищеною небезпекою.

Роботи з розвантаження кисневих балонів, їх доставка до кисневого пункту та підключення до кисневої рампиЧитайте: "Внутрішньолікарняні інфекції: види, причини поширення, ізоляція інфікованих"

 

У разі, коли транспортні засоби підпадають під дію Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 № 822, то слід одержати від Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Отже, згідно з пунктом 12 Переліку робіт з підвищеною небезпекою та пункту 5.4 ГОСТ 12.3.009-76 роботи з проведенням вантажно-розвантажувальних робіт з кисневими балонами та транспортування їх до кисневого пункту належать до робіт з підвищеною небезпекою. Відповідно до пункту 53 Переліку робіт з підвищеною небезпекою підключення до кисневої рампи також належить до робіт з підвищеною небезпекою.

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

План реагування закладу охорони здоров’я на надзвичайні ситуації: зразок

Завантажте зразок плану реагування ЗОЗ на надзвичайні ситуації. Документ допоможе встановити порядок дій і призначити відповідальних щодо проведення робіт з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій
9854

План перевірки пожежної безпеки закладів охорони здоров’я: зразок

Розберіться, які нормативні вимоги до пожежної безпеки медичних закладів. Хто відповідальний за пожежну безпеку в ЗОЗ. Адаптуйте наш план перевірки пожежної безпеки для свого закладу та проведіть у ньому внутрішню перевірку
3900