Форма № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування ЛПЗ»

Форма № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувально профілактичного закладу, за 20_ рік» — один з найважливіших статистичних документів медичного закладу. Читайте, як його заповнювати, та завантажте бланк!

Форму № 12, річний звіт, заповнюють заклади, до яких прикріплено населення. Заклади-­консультанти не мають дублювати звіт про захворюваність.

Форма № 12 містить 3 розділи:

1. Захворюваність дітей 0­-14 років включно (таблиці 1000, 1001).

2. Захворюваність підлітків 15-­17 років включно (таблиці 2000, 2001).

3. Захворюваність дорослого населення від 18 років (таблиці 3000, 3001).

Форма № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування ЛПЗ»Завантажте: "Звіт про медичні кадри - форма № 17"

У звіті про захворюваність вказують інформацію щодо класів та окремих хвороб, шифр (рубрику) відповідно до МКХ­-10 за такими графами:

  • рівень загальної захворюваності;
  • рівень первинної захворюваності;
  • перебування під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду.

Також виділено захворюваність населення чоловічої статі у відповідних вікових категоріях (хлопчики, юнаки, чоловіки).

Крім того, в таблиці 2000 вказують інформацію щодо первинної захворюваності підлітків, виявленої під час профоглядів.

У таблиці 3000 виділено графу щодо рівня загальної та первинної захворюваності і диспансерного нагляду осіб старше працездатного віку (пенсіонерів).

Форма № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування ЛПЗ»Читайте: "Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»: загальна характеристика документа"

Джерелом інформації для звіту за Формою № 12 є облікова медична документація:

  • форми № 071/о, 071­1/о, 071­3/о, затверджені наказом МОЗ «Про затвердження облікових статистичних форм» від 01.12.2004 № 588, — зведена відомість обліку захворювань та причин смерті у лікувально­профілактичному закладі серед дітей, підлітків, дорослого населення відповідно;
  • форма № 071­2/о (затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27.12.1999 № 302) — зведена відомість обліку травм та отруєнь;
  • форма № 060/о, затверджена наказом МОЗ від 10.01.2006 № 1, — журнал обліку інфекційних захворювань;
  • форма № 025­2/о (затверджена наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110) — статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів або форми № 025­6/о (затверджена наказом МОЗ від 29.05.2013 № 435) та 025­7/о (затверджена наказом МОЗ від 27.12.1999 № 302) — талон амбулаторного пацієнта;
  • форма № 030/о (затверджена наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110) — контрольна карта диспансерного нагляду.

За даними звіту за Формою № 12 формують такі показники, як рівень загальної захворюваності, первинна захворюваність, диспансеризація населення.

Форма № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування ЛПЗ»

Завантажте бланк форми № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувально профілактичного закладу, за 20_ рік» 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді