Звіт фельдшерсько-акушерського пункту: форма № 24

Проаналізувати діяльність будь-якого медичного закладу можна лише на підставі підсумкового звіту за певний період роботи. МОЗ України розробив та затвердив для ФАПу форму №24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту». Цей документ дає можливість проаналізувати основні показники діяльності медичного підрозділу та розробити заходи для покращення якості медичного обслуговування.

Робота кожного медичного працівника, структурного підрозділу та лікувального закладу загалом підсумовується в кінці року. Отже, форма № 24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту» є своєрідним підсумком діяльності ФАПу за рік. Викладена в таблицях інформація дає можливість проаналізувати проведену за рік роботу, порівняти її з попереднім роком та знайти шляхи покращення.

Звіт фельдшерсько-акушерського пункту: форма № 24Читайте: "Визначення групи крові: протоколи"

Які документи є підставою для формування форми № 24 «Звіту фельдшерсько-акушерського пункту»?

Форма № 24 «Звіту фельдшерсько-акушерського пункту» затверджена Наказом МОЗ № 378 від 10 липня 2007 року. Підставою для заповнення документа є облікові форми:

 • форма №039/о «Щоденник роботи середнього медичного персоналу»;
 • форма №074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих»;
 • форма №032/о «Журнал запису родової допомоги вдома»;
 • форма №112/о «Історія розвитку дитини»;
 • форма №075/о "Зошит запису вагітних».

Звіт складає працівник ФАПу. Це може бути  керівник, чи інший працівник. Відповідає за своєчасність складання документа та правдивість даних в ньому завідувач ФАПу.

Звіт фельдшерсько-акушерського пункту: форма № 24

Скачайте бланк форми № 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту"

Звіт фельдшерсько-акушерського пункту: форма № 24Читайте: "Введення інсуліну: алгоритм для медсестер"

Складові форми № 24

Форму № 24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту» умовно можна розмежувати на декілька частин, куди вносять інформацію про :

 •  медичний персонал;
 •  надану медичну допомогу.

Пункти, які стосуються медичного персоналу, заповнюються відповідно до штатного розкладу, записів у трудових книжках працівників. Інформація про зайняті посади переноситься з грудневої платіжної відомості. Співробітники, які є в штаті, але на момент складання звіту тимчасово відсутні (хворіють, чи знаходяться у відрядженні), також враховуються. Не враховуються тільки тимчасові працівники.

Звіт фельдшерсько-акушерського пункту: форма № 24Читайте: "Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика: алгоритм"

Друга частина форми № 24 звіту розпочинається з інформації про відвідування:

 • відвідування задля здійснення певних медичних процедур;
 • відвідування ФАПу здоровими особами;
 • візити задля отримання медичних довідок про стан здоров’я;
 • відвідування породіль;
 • відвідування медичними працівниками певних контингентів населення за адресою їхнього проживання.

В бланк форми № 24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту» вносять інформацію про кількість пологів, що настали поза межами медичного закладу та кількість пологів, які не завершились госпіталізацією породіллі. В окремі таблиці прописується інформація про кількість виданих фельдшерських довідок про смерть. зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді