Документація стоматологічного кабінету

UA RU
Автор
Експертна редакція порталу
Скачайте форми медичної документації для обліку та звітності в стоматологічному кабінеті

♔ PREMIUM-курс для керівника стоматології

Обов’язок кожного лікаря — своєчасне та коректне заповнювання медичної документації. Адже так набагато легше готувати звітність за результатами своєї роботи, збирати інформацію для аналізу якості роботи стоматологічного закладу чи відділення, а також використовувати отримані дані у плануванні профілактичних заходів. Недарма стан оформлення і повноту документації закладу враховують під час акредитації закладу.

✅✅✅ Як керувати стоматологічним закладом: онлайн-курс

Вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги

Документація стоматологічного кабінету

Як оцінювати якість стоматологічної допомоги

NB! Наводимо повний перелік документів на основі додатка 1 до Інструкції про порядок надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров'я та медичних підрозділах Збройних Сил України, затвердженої наказом Міноборони від 18.08.2015 № 414.

Обліково-звітна документація стоматологічного кабінету

№ з/п

№ форми

Назва форми

Строк зберігання

Наказ, що затверджує форму

1

025-7/о

Талон амбулаторного пацієнта (скорочений варіант)

1 рік

наказ МОЗ від 27.12.1999 № 302

2

037/о

Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету

1 рік

наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110

3

037-1/о

Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда

1 рік

наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110

4

037-2/о

Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта стоматологічної поліклініки

1 рік

наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110

5

039-2/о

Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету

1 рік

наказ МОЗ від 28.07.2014 № 527

6

039-3/о

Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта

1 рік

наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110

7

039-4/о

Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда

1 рік

наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110

8

039-5/о

Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного кабінету, відділення

1 рік

наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110

9

043/о

Медична карта стоматологічного хворого

5 років

наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110

10

043-1/о

Медична карта ортодонтичного пацієнта

5 років

наказ МОЗ від 29.05.2013 № 435

11

049/о

Журнал обліку профілактичної роботи лікаря-стоматолога


Примітка. Ведуть в стоматологічних кабінетах військових частин та пересувному стоматологічному кабінеті

1 рік

наказ МОЗ від 28.07.2014 № 527

12

069/о

Журнал запису амбулаторних операцій

5 років

наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110

13

028/о

Консультативний висновок спеціаліста

1 рік

наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110

14

074/о

Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів

10 років

наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110 (у редакції наказу МОЗ від 26.01.2018 № 157)

15

290

Книга обліку роботи стоматологічного кабінету


Примітка. Документ містить такі графи:

  • порядковий номер
  • дата надходження хворих
  • ПІБ
  • відвідування (первинне, повторне)
  • стаціонар — С, амбулаторія — А
  • що зроблено
  • оцінка санації

1 рік

Також пацієнт заповнює інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення і на присутність або участь учасників освітнього процесу, форма якої затверджена наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110 (у редакції наказу МОЗ від 08.08.2014 № 549). Її строк зберігання 5 років.

Ці форми ведіть у паперовому чи електронному вигляді. В електронний документ вносьте всю інформацію, яку містять форми первинної облікової документації.

За запитом пацієнта або його законного представника ви зобов’язані надати йому копію відповідного електронного документа в паперовій формі.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді