Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету): форма № 039-2/о

Перегляньте форму 039 -2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)» та скачайте для використання в роботі

Курс для керівника стоматології: ВАШ БЕЗПЛАТНИЙ ДОСТУП

Медична форма № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)» затверджена наказом МОЗ від 28.07.2021 № 527.

Форма 039-2/о заповнюється лікарями-стоматологами стоматологічних поліклінік, стоматологічних відділень і кабінетів амбулаторій, поліклінік, лікарень, диспансерів, науково- дослідних інститутів, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, госпіталів для інвалідів війни, жіночих консультацій, лікарських пунктів охорони здоров’я, які надають стоматологічну допомогу дорослому і дитячому населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності.

✅✅✅ Посадова інструкція лікаря-стоматолога дитячого: зразок

Форма 039-2/о — бланк

Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету): форма № 039-2/о

Скачати

Бланк форми 039-2/о заповнюється лікарем-стоматологом або лікарем зубним, які ведуть амбулаторний терапевтичний, хірургічний, а також змішаний прийоми в ЗОЗ, розташованих у міських та сільських населених пунктах.

NB! Форма no 039-2/о є основним обліковим документом для отримання відомостей про роботу лікаря-стоматолога за поточний місяць, про обсяг лікувальної та профілактичної роботи, яку проводить лікар на амбулаторному прийомі.

Правила заповнення форми 039-2/о

Яку інформацію вказувати в кожному пункті Щоденника обліку роботи лікаря-стоматолога, читайте в таблиці.

ПунктДані
1

Дата робочого дня лікаря. На підставі даних цієї графи визначайте кількість робочих днів, відпрацьованих лікарем за місяць

2

Загальна кількість фактично відпрацьованих годин за графіком, які в кінці місяця переводьте в кількість робочих днів (за 5-денним робочим тижнем) шляхом ділення відпрацьованих годин на 6,5 години. У цій графі вказуйте години, які виділені для здійснення прийому пацієнтів, включаючи профілактичні стоматологічні огляди, консультації тощо

3

Загальна кількість відвідувань, зроблених як хворими, так і практично здоровими особами, які були оглянуті в порядку індивідуальних і масових профілактичних стоматологічних оглядів та з приводу отримання консультацій чи інших причин

4

Кількість відвідувань — всього, зроблених сільськими жителями

5

У чисельнику вкажіть кількість первинних відвідувань (всього), у тому числі сільськими жителями — у знаменнику

6

Із загальної кількості первинних відвідувань виділіть відвідування дітьми віком до 17 років включно

7

Заповнюйте, якщо звернувся хворий за невідкладною стоматологічною допомогою. Якщо хворий лікується надалі, то надання невідкладної допомоги вважається початком лікування

8—17

Кількість пломб, які поставлені пацієнту з приводу карієсу та його ускладнень як у постійних, так і у тимчасових зубах:

 • запломбованих зубів (всього), у тому числі усунень дефектів раніше, зроблених пломб, пломб з приводу клиноподібного дефекту, гіпоплазії емалі та інших захворювань некаріозного походження (наприклад травма зуба) — 8
 • запломбованих постійних зубів з приводу карієсу — всього — 9
 • запломбованих постійних зубів з приводу карієсу у дітей віком до 17 років включно (із п. 9) — 10
 • запломбованих тимчасових зубів у дітей — 11
 • запломбованих постійних зубів з приводу пульпіту (всього) — 12
 • запломбованих з приводу пульпіту постійних зубів у дітей віком до 17 років включно (із п. 12) — 13
 • запломбованих постійних зубів з приводу періодонтиту — всього — 14
 • запломбованих з приводу періодонтиту постійних зубів у дітей віком до 17 років включно (із п. 14) — 15
 • запломбованих тимчасових зубів у дітей з приводу пульпіту (всього) — 16
 • запломбованих тимчасових зубів у дітей з приводу періодонтиту — 17
18

З кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу пульпіту (п. 12 + п. 16), виділіть зуби, вилікувані вітальним хірургічним методом (під знеболенням), — всього, навіть якщо постійна пломба не була поставлена протягом цього відвідування

19

Із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу пульпіту (п. 12 + п. 16) вітальним хірургічним методом, зазначте кількість зубів, вилікуваних у дітей віком до 17 років включно (із п. 18)

20

Із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу періодонтиту (п. 14 + п. 17), — всього, зазначте кількість зубів, канали в яких запломбовано за одне відвідування

21

Із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу періодонтиту (п. 14 + п. 17), вказуйте кількість зубів, вилікуваних у дітей віком до 17 років включно (із п. 20)

22

Кількість депульпованих зубів без ураження карієсом

23—26

Кількість поставлених пломб залежно від пломбувальних матеріалів (із п. 8):

 • із цементів — 23
 • із амальгами — 24
 • із хімічних композитів — 25
 • із світлополімерів — 26
27

Кількість знеболювань залежно від виду: у чисельнику — місцеве, у знаменнику — загальне

28—34

Обсяг лікарських втручань при лікуванні захворювань пародонту:

 • кількість хворих — всього, яким проведено курс лікування з приводу захворювань пародонту — 28
 • кількість дітей віком до 17 років включно, яким проведено курс лікування з приводу захворювань пародонту (із п. 28) — 29
 • кількість пролікованих пацієнтів з повним зняттям зубних напластувань — 30
 • кількість пацієнтів, яким проведено повний курс медикаментозного лікування, — 31
 • кількість пацієнтів, яким проведено хірургічне лікування (кюретаж) з приводу захворювань пародонту, — 32
 • кількість пацієнтів, яким проведені клаптева та інші операції з приводу захворювань пародонту, — 33
 • кількість пацієнтів, яким проведено тимчасове шинування зубів з приводу захворювань пародонту, — 34
35

Кількість пацієнтів, які отримали повний курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота — всього

36

Кількість дітей віком до 17 років включно, які отримали повний курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота (із п. 35)

37

Кількість видалених зубів — всього

38

Кількість видалених постійних зубів у дорослих з приводу ускладненого карієсу

39

Кількість видалених постійних зубів у дорослих з приводу пародонтиту

40

Кількість видалених постійних зубів у дітей віком до 17 років включно з приводу ускладненого карієсу

41

Кількість видалених постійних зубів у дітей віком до 17 років включно з ортодонтичною метою

42

Кількість видалених тимчасових зубів у дітей з приводу ускладненого карієсу

43

Кількість видалених тимчасових зубів у дітей у зв’язку з фізіологічною зміною

44

Кількість проведених амбулаторних операцій (всього); дані цього пункту дорівнюють підсумку п. 45 + 46 + 47 + 48

45—48

Причини та кількість оперативних втручань:

 • кількість зроблених операцій з приводу гострих запальних процесів — всього — 45
 • кількість зроблених операцій з приводу пухлин та пухлиноподібних утворень — 46
 • кількість зроблених операцій з приводу зубних імплантатів — 47
 • кількість проведених операцій з приводу інших захворювань — 48
49

Кількість хворих, які сановані в порядку планової роботи та за зверненнями (всього)

50

Кількість дітей віком до 17 років включно, санованих у порядку планової санації та за зверненнями (із п. 49)

51

Кількість дорослих пацієнтів, профілактично оглянутих у порядку планової санації, із тих, що звернулись за наданням стоматологічної допомоги (із п. 5)

52

Кількість дорослих пацієнтів, які потребували санації, з тих, що оглянуті (із п. 51)

53

Кількість санованих дорослих пацієнтів — всього

54—56

Планова санація у дітей віком до 17 років включно:

 • кількість дітей до 17 років включно, профілактично оглянутих лікарем у порядку планової санації, з тих, що звернулися за наданням стоматологічної допомоги (із п. 6) — 54
 • кількість дітей віком до 17 років включно з тих, що потребували санації (лікування) із числа оглянутих (із п. 54) — 55
 • кількість санованих дітей до 17 років включно з тих, що потребували лікування, незалежно від того, за скільки відвідувань досягнуто санації — 56
57—61

Проведені пацієнту профілактичні заходи: гігієнічне навчання та виховання, навчання догляду за порожниною рота та контролю за дотриманням гігієни порожнини рота; проведення заходів професійної гігієни; здійснення ремінералізуючої терапії; герметизація фісур:

 • гігієнічне навчання та виховання, що включають рекомендації щодо вибору засобів гігієни порожнини рота, гігієни харчування, профілактики та корекції шкідливих звичок — 57
 • дані щодо проведення індивідуального навчання догляду за порожниною рота, навчання користуванню флосами, інтердентальними щітками та іншими засобами гігієни, а також зазначаються рекомендації щодо догляду за ортодонтичними апаратами, знімними протезами, брекет-системами, шинами, проведення контролю та корекції засвоєних навичок гігієни порожнини рота — 58
 • дані щодо проведення професійного гігієнічного чищення зубів, що передбачає видалення лікарем-стоматологом м’яких зубних відкладень, зубного каменю з подальшим поліруванням поверхонь зубів, а також навчання пацієнтів раціональному застосуванню засобів і методів гігієни порожнини рота — 59
 • обробка зубів мінералізуючими речовинами: препаратами кальцію, препаратами фтору, фторовмісними лаками, гелями — 60
 • дані щодо герметизації фісур (застосовуються герметики як хімічної полімеризації, так і світлової) — 61
62

Кількість умовних одиниць працеємності (УОП), відпрацьованих лікарем за робочий день, згідно з класифікатором процедур у терапевтичній, хірургічній стоматології, стоматології дитячого віку. Заповнюйте за даними пункту 14 форми № 037/о

Форма № 039-2/о заповнюється на підставі даних № 037/о «Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога, затвердженої наказом MOЗ України від 14 лютого 2012 року № 110. У кінці кожного місяця в щоденнику роботи лікаря-стоматолога підраховують підсумок за всіма графами.

Термін зберігання форми 039-2/о — 1 рік після звітного періоду.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді