Положення про систему контролю якості надання медичної допомоги: зразок

Дізнайтеся, навіщо складати Положення про систему контролю якості надання медичної допомоги та скачайте зразок його оформлення

Як працювати за договором з НСЗУ у 2021 році

Щоб об’єктивно оцінювати й підвищувати ефективність медичної допомоги у вашому ЗОЗ, створіть систему контролю якості медичної допомоги.

Вона включає:

  • статистичний аналіз медичних результатів діяльності ЗОЗ, структурних підрозділів
  • експертне оцінювання якості лікувально-діагностичного процесу та його результатів
  • виявлення дефектів технології лікувально-діагностичного процесу та запобігання їм
  • планування індикаторів оцінювання інтенсивності роботи стаціонарних відділень та закладу загалом

Порядок і критерії оцінювання якості пропишіть у Порядку контролю та управління якістю медичної допомоги та Положенні про систему контролю якості надання медичної допомоги. Затвердьте і Схему контролю якості надання медичної допомоги.

✅✅✅ Пільгова пенсія медичним працівникам у 2021 році

Положення про систему контролю якості надання медичної допомоги — приклад

Положення про систему контролю якості надання медичної допомоги: зразок

Скачати

Обов’язково підлягають контролю якості медичної допомоги випадки:

  • летальні
  • ускладнень
  • повторної госпіталізації
  • розбіжності діагнозів
  • скарг пацієнтів або їхніх родичів

Контроль якості медичної допомоги здійснюють клініко-патологоанатомічні конференції, лікарі та керівництво закладу охорони здоров’я. Зокрема для цього проводять експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги державним вимогам стандартів, нормативів, клінічних протоколів, клінічних маршрутів пацієнтів, а лікарі неперервно здійснюють самоконтроль.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики