Контроль якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я

Що таке якість медичної допомоги? Що передбачає контроль якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я та як організувати роботу комісії з контролю якості?
Зміст статті:
Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Контроль якості надання медичної допомоги Комісія з контролю якості медичної допомоги

На що витрачати й кому звітувати про кошти від НСЗУ

Державна гарантує пацієнтам медичне обслуговування належної якості. Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII визначає основні принципи програми медичних гарантій, один із яких — зберігати й відновлювати здоров’я населення завдяки медичним послугам (п. 3 ст. 5).

Якість медичної допомоги — це надання медичної допомоги та проведення інших заходів щодо організації надання закладами охорони здоров’я медичної допомоги відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я (наказ МОЗ «Про порядок контролю якості медичної допомоги» від 28.09.2012 № 752).

Забезпечення якості медичної допомоги на всіх етапах та рівнях її надання є комплексним процесом, важлива складова якого — контроль якості медичної допомоги.

Щоб забезпечити контроль якості медичної допомоги в закладі охорони здоров'я, потрібно розробити систему безперервного контролю якості медичної допомоги.

Положення про систему контролю якості медичних послуг (допомоги)

Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я

Скачати

Контроль якості надання медичної допомоги

Методи контролю якості меддопомоги

Контроль якості медичної допомоги здійснюють за допомогою:

 • методів зовнішнього та внутрішнього контролю якості медичної допомоги
 • самооцінки медичних працівників
 • експертної оцінки
 • клінічного аудиту
 • моніторингу системи індикаторів якості
 • атестації/сертифікації відповідно до вимог законодавства України та ЄС

Контроль якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я

Контроль якості медичної допомоги: види

Вид

Хто здійснює

Що контролює

Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги

керівництво ЗОЗ та/або медична рада медзакладу в межах повноважень, визначених законодавством

 • кваліфікацію лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та професіоналів з вищою немедичною освітою
 • самооцінку медичних працівників
 • організації надання медичної допомоги у закладі охорони здоров’я
 • моніторинг реалізації управлінських рішень
 • моніторинг дотримання структурними підрозділами ЗОЗ стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів
 • моніторинг системи індикаторів якості медичної допомоги
 • вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги

Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги

органи державної виконавчої влади в межах повноважень, визначених законодавством

 • дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
 • проведення акредитації ЗОЗ
 • проведення атестації лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою, професіоналів з вищою немедичною освітою
 • проведення клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги

Складові частини контролю якості медичної допомоги

Складові частини контролю якості медичної допомоги за законодавством України:

 • структура
 • процес та результати медичної допомоги
 • організація надання медичної допомоги
 • контроль за реалізацією управлінських рішень
 • відповідність кваліфікаційним вимогам медичних працівників, у тому числі керівників закладів охорони здоров’я
 • вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги
 • забезпечення прав та безпеки пацієнтів під час надання їм медичної допомоги

Ступені контролю якості медичної допомоги

В умовах державної системи охорони здоров’я виокремлюють кілька ступенів контролю якості медичної допомоги:

 • перший — завідувач структурного підрозділу поліклініки чи стаціонару оцінює якість медичної допомоги, наданої конкретним лікарем пацієнтам, які пролікувалися у поліклініці (не менше 30% хворих) та у стаціонарі (усі хворі)
 • другий — заступники головлікаря, що відповідають за роботу поліклініки чи стаціонару, використовуючи основні облікові документи, щодня проводять експертне оцінювання не менше 10% випадків пролікованих у поліклініці пацієнтів та не менше 20% випадків осіб, які закінчили лікування у стаціонарі
 • третій — експертна комісія медичного закладу щомісяця оцінює якість роботи підрозділів
На наступних ступенях контроль якості медичної допомоги на рівні закладу здійснюють спеціалісти (спеціальні комісії) територіальних та регіональних органів управління охороною здоров’я:
 • четвертий — експертна комісія при міському відділі (управлінні) охорони здоров’я (чи при територіальному медичному об’єднанні) щокварталу оцінює якість діяльності кожного медичного закладу
 • п’ятий — експертна комісія при обласному відділі (управлінні) охорони здоров’я щокварталу оцінює діяльність територіальних медичних об’єднань та обласних медичних закладів

Особи, відповідальні за контроль якості медичної допомоги

Зазвичай у медичному закладі за роботу із забезпечення якості медичної допомоги відповідає заступник головлікаря з медичної роботи.

При цьому роботу молодшого медперсоналу з вищою освітою у цьому напрямі координує заступник головлікаря з медсестринства (головна медична сестра).

На рівні структурного підрозділу медичного закладу роботу у сфері якості в цілому організовує завідувач відділення, а безпосередньо молодшого медичного персоналу з вищою освітою — старша медсестра.

Комісія з контролю якості медичної допомоги

Оцінка якості медичної допомоги передбачає визначення відповідності наданої медичної допомоги встановленим стандартам у сфері охорони здоров’я.

Керівник медзакладу має видати наказ по закладу про затвердження системи контролю якості меддопомоги. На основі результатів контролю детально аналізують виявлені недоліки та складають план їх усунення.

Також керівник має створити у медичному закладі комісію із забезпечення якості медичної допомоги. На основі аналізу показників, обраних для оцінювання, скарг пацієнтів, нещасних випадків, помилок медичного персоналу, пропозицій лікарів Комісія працює над розробкою програми систематичного підвищення якості медичної допомоги.

✅✅✅ Персональні дані пацієнта: визначення, обробка, захист

Комісія є органом, створеним з метою об'єднання зусиль всього медичного персоналу для підвищення якості медичної допомоги у закладі. Працівники мають бути зацікавлені у спільному пошуку шляхів усунення недоліків при наданні медичної допомоги та брати активну участь у роботі Комісії.

Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я
Руслан Совершеннийадвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми STATUS
За якими критеріями оцінюватиме якість медичної допомоги керівник структурного підрозділу закладу? Яку роль відіграє медична рада в підготовці до акредитації? Хто забезпечить зовнішній контроль якості медпослуг?зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді