Індикатори якості медичної допомоги: завдання та застосування

Індикатори – один з важливих інструментів контролю якості медичної допомоги. Дізнайтеся, як застосовувати, обчислювати індикатори та аналізувати результативність роботи вашого медичного закладу з їхньою допомогою.

Індикатори використовують як основу для змін в кадрових, управлінських питаннях, а також для поліпшення якості надання медичних послуг. Система індикаторів застосовується у медичних закладах регіонального та державного значення.

Індикатори відображають три основні аспекти роботи медзакладу, а саме: безпека пацієнтів і медичного персоналу, ефективність та результативність лікувально-профілактичних заходів, які проводять у закладі, а також враження самих пацієнтів від обслуговування.

 Застосування індикаторів відкриває безліч можливостей для керівництва закладу, як от:

 • Можливість порівняти основні показники ефективності роботи між різними закладами охорони здоров’я
 • Виявити проблеми та недоліки роботи на всіх рівнях
 • Розробити систему поліпшення якості догляду за хворими, роботи персоналу із пацієнтами.

Втім важливо розуміти, що індикатори якості медичної допомоги не є абсолютним показником. І орієнтування тільки на них під час аналізу діяльності закладу неконструктивно. Важливість індикаторів в контролі якості медичної допомоги – саме в приверненні уваги до конкретних аспектів роботи закладу, подальшого аналізу та вивчення проблеми. Більше того, тільки комплексна система індикаторів, яка б враховувала всі аспекти діяльності медичного закладу, може бути корисним інструментом вимірювання якості. Тоді як орієнтування на поодинокі показники, відірвані від загального контексту, можуть знизити об’єктивність оцінювання. З цієї ж причини важливо, щоб індикатори не використовувалися для прямих порівнянь.

Індикатори якості медичної допомоги: завдання та застосуванняЧитайте: "Як організувати опитування пацієнтів медичного закладу правильно?"

 Законодавством визначені такі функції індикаторів контролю якості надання медичних послуг:

 • Оцінювання за кількісними і якісними показниками якість надання медичних послуг у закладі
 • Допомога в прийнятті управлінських рішень
 • Визначення та підтвердження ефективності чи неефективності вжитих заходів, використання ресурсів тощо
 •  Уникнення витрат та вживання клінічних заходів, які не матимуть очікуваної результативності;
 • Аналізу відповідності рівня медичної допомоги затвердженим стандартам та медичним протоколам.

Інформацію, яку використовують для розробки системи індикаторів якості медичної допомоги, беруть з форм первинної медичної документації або автоматизованих баз даних, що містять ці ж дані:

Додатково можна використовувати локальні чи тимчасові документи, які застосовуються в медичному закладі. Наприклад, анкети, карти експертної оцінки.

 Як проходить процедура обчислення індикаторів?

Для того, щоб отримані дані та подальше оцінювання було об’єктивним, важливо користуватися однаковими джерелами даних. Обчислення може відбуватися на основі вибіркових або загальних відомостей. Систему індикаторів розробляють одночасно зі стандартами та клінічними протоколами закладу.  Інструкція з обчислення індикатора розробляється після того,  як уже визначені показники, які будуть вимірюватися, джерела інформації, зв'язок з документацією та сама процедура обчислення. Разом з інструкцією готують паспорт індикатора, який має включати його назву та суть, зв'язок із затвердженими настановами, протоколами та іншою документацією, зауваження щодо інтерпретації, інструкцію з обчислення.

Впровадження індикатора якості медичної допомоги:

 1. Визначення змін та доповнень, які потрібно внести у клінічні протоколи та іншу документацію закладу. Також потрібно передбачити перелік заходів, які необхідно вжити для впровадження індикатора.
 2. Пробне впровадження здійснюють шляхом проведення обчислення індикатора у визначеному медичному закладі відповідальною особою. На основі інструкцій цей працівник повинен виявити під час обчислення можливі перешкоди та труднощі, які виникають під час виконання цього завдання. Наприклад, формула обчислення, форма даних тощо.
 3. Аналіз отриманих результатів  передбачає виявлення ситуацій, коли отримані дані містять статистичні помилки, викривлення показників тощо. На основі цих відомостей розробляють заходи щодо виправлення помилок.
 4. Моніторинг індикатора проводять тоді, коли уже затверджені відповідні стандарти з унесеними в них змінами відповідним наказом МОЗ.

Індикатори якості медичної допомоги: завдання та застосуванняЧитайте: "Фармаконагляд у ЛПЗ за новими правилами"

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді