Форма 037-2/о: скачать бланк «Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога-ортодонта»

UA RU
Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Скачайте бланк форми 037-2/о «Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта» та дізнайтеся. як правильно її заповнювати

♔ PREMIUM-курс для керівника стоматології

Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта — це форма первинної облікової документації № 037-2/о. За результатами своєї роботи її щоденно заповнюють лікарі-стоматологи-ортодонти, де б вони не працювали — у поліклініці, НДІ, стоматологічному кабінеті тощо, незалежно від форми власності та підпорядкування закладу.

Форма 037-2/о та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110.

Медична документація — форма no 037-2/o

Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта: форма № 037-2/о

Скачати

Правила заповнення форми 037-2/о

Яку інформацію вносити в документ, дізнайтеся з таблиці.

Пункт

Дані

1

Номер пацієнта, який звернувся до стоматолога-ортодонта

2

Години прийому пацієнта (хворого). Дані цієї графи використовуються для планування часу, обліку об’єму здійснюваних лікувально-профілактичних заходів

3

ПІБ пацієнта

4

Вік пацієнта

5

Порядковий номер відвідування (первинне, повторне). Урахуйте, що первинним вважається перше звернення хворого за стоматологічною допомогою у звітному році незалежно від причини звернення

6

Номер медкартки стоматологічного хворого за формою 043/о

7

Місце проживання пацієнта

8

Діагноз, з приводу якого відбулося відвідування. Допускається запис з скороченням із застосуванням умовних позначень і формули зубів. Якщо є різні діагнози, усі їх вказуйте тут умовними позначеннями

9

Комплекс виконаного лікування чи його етап, включаючи суміжні cпеціальності

10

Відмітка про закінчення лікування, консультації

11

Кількість відпрацьованих умовних одиниць працеємкості відповідно до класифікатора процедур.

Якщо час роботи лікаря за графіком не збігається з фактично відпрацьованим часом, адміністрація закладу вказує причину втрати часу, наприклад хвороба, відсутність води

✅✅✅ Атестація лікарів-стоматологів: які документи подавати

Лікар-стоматолог-ортодонт ставить дату і підписує бланк форми № 037-2/о хворому, який перебуває в нього під диспансерним наглядом.

! На основі даних форми № 037-2/о лікар-стоматолог-ортодонт заповнює форму первинного обліку № 039-3/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)».

Якщо ведете форму № 037-2 в електронному форматі, стежте, щоб інформація там відповідала інформації, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

Термін зберігання Листка щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта — 1 рік після звітного періоду.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики