Розвиваємо медичний блог лікаря чи закладу

Щоб знаходити нових клієнтів, приватні заклади охорони здоров’я вже давно намагаються підтримувати свій імідж у соціальних медіа. Проте із запровадженням страхової медицини про конкурентну боротьбу почнуть думати і керівники бюджетної сфери. Дізнайтеся, як переконати пацієнта у кваліфікованості персоналу та донести корисну інформацію до широкого кола осіб за допомогою медичних блогів.

Типи вітчизняних медичних блогів

Зосереджуючи увагу на медичній галузі, варто окреслити особливості побудови відносин із читачами блогів, які ведуть лікарі, та специфічні характеристики таких блогів. Залежно від аудиторії, медичні блоги розподіляють на два типи: блоги для колег та для пацієнтів.

Кількість лікарів в Україні, за даними Держкомстату станом на 2013 рік, становила 217 тисяч, кількість середнього медичного персоналу — 441 тисяча, що у сукупності складає менше мільйона потенційних читачів для першого типу блогів. Імовірно, саме тому спостерігається їхній слабкий розвиток. Натомість кількість медичних блогів, орієнтованих на пацієнтів, значно більша, адже їхня аудиторія — це все населення країни (користувачі інтернету передають отриману інформацію також дітям, батькам) та додатково — закордонні читачі. Та наразі насичення сфери блогів для пацієнтів ще далеке від завершення, і нові блоги лікарів з’являтимуться саме у цьому тематичному сегменті.

Попит на медичні блоги для широкого загалу високий та вже сформований. Натомість блоги, орієнтовані на обмін професійним досвідом між медичними працівниками, нині перебувають на стадії формування попиту. Їх розвиток може ативізувати зміни у використанні людських ресурсів у закладах охорони здоров’я та розширення вимог до роботи українських медиків.

Розвиваємо медичний блог лікаря чи закладуЧитайте: "Медична карта дитини: як заповнювати форму № 026/о"

Роль блогів у співпраці лікаря з пацієнтами

Блоги лікарів, спрямовані на спілкування з пацієнтами та донесення фахової медичної думки до читачів, якнайповніше ілюструють обов’язок поширювати наукові та медичні знання серед населення і пропагувати, у тому числі на власному прикладі, здоровий спосіб життя, який покладає на медичних працівників стаття 78 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801­XII (далі — Основи законодавства про охорону здоров’я).

Ведення блогу покликане задовольнити інформаційні потреби користувачів інтернету з медичної тематики. При цьому пошук інформації про своє захворювання чи стан має приводити людину на блог лікаря. Фахова ж медична інформація, яка теж доступна у мережі інтернет за пошуком, орієнтована насамперед на спеціалістів і наповнена медичними термінами, які ускладнюють її розуміння широким колом читачів.

Розвиваємо медичний блог лікаря чи закладуЧитайте: "Внутрішньолікарняні інфекції: катетер-асоційовані зараження кровотоку"

Завдяки блогам людина має змогу ознайомитися із фаховою думкою спеціаліста. Розміщення відповідей на найчастіші запитання, які виникають у практиці, роз’яснення нюансів тих чи тих медичних процедур допомагає людям зробити правильний вибір у підтриманні здоров’я та долати стереотипи щодо медицини. Наприклад, якщо у блозі лікаря є стаття, де розглянуті особливості перебігу ішемічної хвороби серця, доцільно рекомендувати її поряд із матеріалами про правильне харчування, відмову від шкідливих звичок тощо. Пацієнт, читаючи статтю свого лікаря, зможе отримати необхідну інформацію навіть поза часом прийому. Автор вважає, що такий додатковий канал контакту пацієнта з лікарем також підвищує прихильність до лікування. Тому лікарям варто створювати тематичні публікації у власних блогах і рекомендувати їх зацікавленим пацієнтам.

Окрім поширення наукових знань та пропаганди здорового способу життя, підготовка публікацій для блогу передбачає і самоосвітній компонент. Розглядаючи авторитетні джерела інформації, які лікар збирається використати у дописі, він має змогу ознайомитися з оновленими медичними даними, натрапити
на профільну наукову статтю. А висвітлення нових медичних відомостей та поширення знань вигідно вирізнятиме спеціаліста з-­поміж колег; сподобається це і пацієнтам, які цінують відкритість, освіченість, прогресивність свого лікаря.

Розвиваємо медичний блог лікаря чи закладуЧитайте: "Стерилізаційне відділення: вимоги до облаштування"

Медичні блоги у суспільному дискурсі

Професійний блог у мережі інтернет, як уже згадувалося, спрямований на поширення ідей та завоювання авторитету у певній галузі. Характерною ознакою медичних блогів, на думку автора, є співпраця та спільні цілі. Адже робота лікарів у медичних закладах та їхні публікації у блогах націлені на збереження здоров’я людини.

Публічна активність за допомогою блогів та цілеспрямоване поширення,  а також за допомогою інших видів соціальних медіа, медичної інформації передбачає відкритість — підхід, заснований на побудові довіри до автора блогу, висвітленні професійних та персональних поглядів на особливості функціонування системи охорони здоров’я. У інтернеті, завдяки відсутності географічного чинника, ідеї легко поширюються та здатні сприяти змінам у суспільстві, також і у питаннях здорового способу життя.

Наразі медична блогосфера в Україні потребує взаємодії лікарів, щоб допомогти читачам відкрити нові персоналії у медицині. Розбудова та зростання кількості медичних блогів сприятиме отриманню медичних знань безпосередньо від лікарів, що зумовить переоцінювання інформації «з інтернету» порівняно
із авторськими матеріалами лікарів, які пацієнти зможуть вивчати у сучасний та зручний спосіб. Для цього комунікація професіоналів у галузі охорони здоров’я має бути якнайширшою та ак­тивною.

Розвиваємо медичний блог лікаря чи закладуЧитайте: "Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я"

Професійна та етична відповідальність при створенні і веденні медичного блогу

Завойовуючи та підвищуючи свій авторитет за допомогою блогу, лікар виступає лідером думок для своїх читачів. Його експертне оцінювання, відповіді на запитання та формулювання актуальних проблем ретранслюються читачами іншим особам, з якими вони спілкуються. Що відоміша та популярніша персона у своєму середовищі, то сильніший вплив вона має.

Ведучи медичний блог та наповнюючи його адекватною науковою інформацією, лікар займає проактивну позицію. Так, у пункті 7.1 Етичного кодексу лікаря України, прийнятого і підписаного Всеукраїнським з’їздом лікарських організацій та X З’їздом лікарського товариства (ВУЛТ) в місті Євпаторія 27.09.2009 (далі — Етичний кодекс), вказано, що лікар повинен активно протистояти будь-­якій недостовірній інформації у наукових виданнях та засобах масової інформації.

Використовуючи блог, лікар має змогу ефективно виконувати завдання напряму, збираючи, обробляючи та поширюючи медичну інформацію. У цьому його діяльність стає дещо подібною до завдань журналіста. Питання поширення інформації, що є основним для функціонування блогів, висвітлене у пункті першому статті 22 Закону про інформацію, згідно з яким масовою інформацією є та, що поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб. Другий пункт цієї статті дає характеристику засобам масової інформації — засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації. Фактичний стан блогів дає змогу вважати їх ресурсами, наближеними до засобів масової інформації за своєю медійністю, можливістю впливу на соціум і громадську думку.

Розвиваємо медичний блог лікаря чи закладуЧитайте: "Запис електрокардіограми: пам'ятка щодо проведення"

Використання такого потужного інструменту для публічного поширення думок розкриває значні можливості, але також потребує більшої відповідальності. Автор вважає, що медичний блог передусім відображає професійні інтереси людини, і поширюючи інформацію, лікар має залишатися лікарем. Це підтверджує
і пункт 2.10 Етичного кодексу, де зазначено, що лікар своїм професіоналізмом, морально-­етичними переконаннями, поведінкою у будь­-яких життєвих ситуаціях, ставленням до людини і до виконання фахових обов’язків повинен бути гідним прикладом для своїх колег та інших членів суспільства.

Враховуючи це та високу швидкість поширення інформації у мережі, варто з уважністю ставитися до наповнення блогу та соціальних мереж. Зокрема, не забувати про дотримання лікарської таємниці. Згідно зі статтею 40 Основ законодавства про охорону здоров’я при використанні інформації, що становить лікарську таємницю, у навчальному процесі, науково­дослідній роботі, також у випадках її публікації у спеціальній літературі, має бути забезпечена анонімність пацієнта.

Повага до інтелектуальної власності — важлива умова підготовки публікацій до професійного блогу. Загальновизнаним є правило давати посилання на першоджерело під час використання сторонніх матеріалів. Авторитетні джерела, вказані у публікації, також підвищують рейтинг блогу у пошуковій видачі та дають змогу легше знайти його.

Розвиваємо медичний блог лікаря чи закладуЧитайте:"Медична карта стаціонарного хворого: важливі нюанси заповнювання форми № 003/о"

Згідно із пунктом 7.2 Етичного кодексу видання медичного характеру, виступи лікарів на наукових форумах, просвітницька діяльність через засоби масової інформації мають бути бездоганними в етичному плані, обмежуватися об’єктивною науково­практичною інформацією і не містити елементів несумлінної конкуренції, реклами і самореклами. Дотримання взаємної поваги, етики та авторських прав забезпечує успішне використання лікарем публічних інструментів у своїй професійній діяльності та щоденному спілкуванні з пацієнтами.

Практичні аспекти ведення блогів лікарів та закладів охорони здоров’я

Мотиви створення та ведення блогу можуть бути різними, поступово змінюватись, але внутрішні амбіції, задоволеність від самого процесу є вирішальними чинниками. Вони сприяють більш істотним результатам, порівняно із зовнішніми вигодами на кшталт прибутку чи слави.

Лікар щодня спілкується з пацієнтами, які ставлять однотипні, проте важливі, запитання. Блог є добрим способом дати на них максимально повні відповіді, діяти на випередження, не чекаючи, доки у людини виникнуть проблеми зі здоров’ям. Донести нову медичну інформацію до широкого кола читачів, надати розуміння тих процесів, які відбуваються у галузі, також можна за допомогою блогів.

Найсильнішу взаємодію із читачами передбачають блоги медичних спеціалістів, які ведуть пацієнтів тривалий час і мають змогу неодноразово контактувати з ними у процесі лікування. Роз’яснивши медичні нюанси на сторінках блогу, лікар може рекомендувати відповідну статтю зі свого блогу, а також відповідати на запитання не тільки у коментарях до цього запису, а й на прийомі. До того ж, зайшовши на блог лікаря, людина, ймовірно, натрапить на інші матеріали про здо­ров’я. Це дасть їй змогу ознайомитися з широким спектром інформації, на яку просто не вистачило б часу при звичайному відвідуванні закладу охорони здоров’я. 

Розвиваємо медичний блог лікаря чи закладуЧитайте: "Утилізація та знищення лікарських засобів - загальні правила та форми"

Ведення блогу також може поліпшити загальний імідж закладу охорони здоров’я — як через опосередковану презентацію — лікарем, так і через створення корпоративних блогів, які наповнюють працівники лікарні. 

Якщо у закладі охорони здоров’я лікар чи група лікарів висловлює бажання ділитися знаннями з людьми, керівництву доречно сприяти у використанні ними блогів, зокрема через технічну підтримку, додаткове навчання і тренінги із освоєння інформаційних технологій. Втілювати у життя стратегію просування та інформування про досягнення медицини потрібно за умови щирого бажання чи цікавості особи долучитися до ведення блогів. Розмаїття платформ для їх створення дає змогу підібрати інструмент відповідно до вподобань, обсягу фінансування, залежно від компетенції працівників у технічних питаннях та стратегії закладу. Автор рекомендує насамперед звернути увагу на потужні та авторитетні веб­сервіси для ведення блогу wordpress і blogspot.

Медичний блог має стати частиною роботи лікаря поряд із використанням ним інших сучасних інструментів. Зокрема, у боротьбі за здоров’я нації лікарі та медичні заклади конкурують із засобами масової інформації щодо поширення медичної інформації. Обмежений час безпосереднього спілкування неможливо порівняти з тим, скільки часу проводять пацієнти на інтернет-­ресурсах або переглядаючи телебачення, тому блог лікаря є професійним способом підвищити значення медичної думки для па­цієнтів.

Розвиваємо медичний блог лікаря чи закладуЧитайте: "Дезінфекція: види та методи проведення"

Прості заклики турбуватися про здоров’я вже звичні і не настільки ефективні, як блоги, створені та постійно оновлювані лікарями чи іншими фахівцями галузі охорони здоров’я. Особистісність блогів, персоналізація автора є найважливішими рисами цього типу соціальних медіа. Людський компонент не може бути автоматизований чи кимось привласнений, тому довіра до персоналій швидше встановлюється та формує сильніші зв’язки. Володіючи глибокими професійними знаннями, лікар може ділитися з людьми високоякісним, авторитетним та інформативним контентом, нехай і залучаючи необхідну технічну допомогу.

Наразі уся блогосфера в Україні, і медична зокрема, перебуває на шляху становлення та розширення. Готові та перевірені способи досягнення вимірюваних, істотних результатів нині тільки створюються. Проте, щоб виділятися та активно працювати в інтернеті, варто розглядати, що саме робить корпоративні та персональні блоги унікальними, цінними і як їхні автори залучають користувачів до спілкування, а не вважати їх виключно платформами для реклами і самопіару. Зрештою, побудова якнайбільшої кількості зв’язків із різними людьми є складовою успішного просування діяльності лікарів і закладів охорони здоров’я, державної політики у медичній галузі.

Розвиваємо медичний блог лікаря чи закладуЧитайте: "Хірургічна та гігієнічна обробка рук: докладно про проведення процедур"зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді